user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

Predloge za poročanje na podlagi 46. člena ZJN-3

Date of publication: 5. 6. 2023

Ministrstvo za javno upravo je za lažjo izvedbo obveščanja zagovornikov javnega interesa pripravilo predloge obvestil za poročanje namere o izvedbi in obrazložitev pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 46. člena ZJN-3.