user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

Povezava med sistemom e-JN in Portalom JN

Date of publication: 3. 4. 2024

Uporabnike obveščamo, da je vzpostavljena povezava med sistemom e-JN in Portalom javnih naročil.

Navodila kjer je opisno delovanje najdete tukaj.