LOGIN

Green PP

Uredba o zelenem javnem naročanju


V Uradnem listu RS, št. 51/2017 je bila objavljena Uredba o zelenem javnem naročanju (v nadaljevanju: uredba), ki je začela veljati 1. januarja 2018.

V skladu z uredbo je zeleno javno naročanje obvezno za 20 predmetov javnega naročanja. Uredba ne določa več obveznih okoljskih zahtev, kot jih je poznala predhodna ureditev, temveč v 6. členu določa, katere okoljske vidike naj naročnik upošteva pri oddaji javnih naročil in cilje, ki jih mora doseči v vsakem postopku javnega naročanja za predmete iz 4. člena uredbe. V skladu z 8. členom uredbe pa so pripravljeni tudi novi primeri okoljskih zahtev in meril, ki jih lahko naročnik vključi v postopek javnega naročanja, da bi dosegel cilje iz drugega odstavka 6. člena te uredbe in so dostopni na tej spletni strani. Čeprav so ti primeri okoljskih zahtev in meril za zeleno javno naročanje po vsebini na več mestih podobni temeljnim in dodatnim okoljskim zahtevam iz predhodne ureditve, so novi primeri posodobljeni, dopolnjeni za nove, dodane predmete zelenega javnega naročanja, bolj fleksibilni in niso zavezujoči, naročnikom pa dajejo več možnosti izbire, na kakšen način doseči zahtevan cilj pri posamezen predmetu.

Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z Uredbo o ZeJN so dostopna tukaj.

Odgovori na vprašanja iz predstavitve Uredbe o zelenem javnem naročanju (živila)

Odgovori na vprašanja in predstavitve Uredbe o zelenem javnem naročanju (pohištvo, tekstilni izdelki, hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroje, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave, televizorji, pisarniški papir in higienski papirnati izdelki, čistila, storitev čiščenja in storitev pranja perila ter elektronska pisarniška oprema)

Odgovori na vprašanja iz predstavitve Uredbe o zelenem javnem naročanju (električna energija, grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode, sanitarne armature, oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje, stenske plošče, električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih in vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje)

 

Predstavitev predmeta Električna energija

Predstavitev predmeta Grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode

Predstavitev predmeta Sanitarne armature

Predstavitev predmeta Oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje

Predstavitev predmeta Stenske plošče

Predstavitev predmeta Električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih

Predstavitev predmeta Vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje

Predstavitev predmeta Projektiranje in izvedba gradnje cest

Predstavitev predmeta Cestna razsvetljava in prometna signalizacija

Predstavitev predmeta Pnevmatike

 

Primeri okoljskih zahtev in meril po posameznem predmetu so objavljeni in dostopni s klikom na posamezen predmet zelenega javnega naročanja:

P1 električna energija
P2 živila in gostinske storitve
P3 tekstilni izdelki
P4 pisarniški papir in higienski papirnati izdelki - NOVO
P5 elektronska pisarniška oprema
P6 televizorji
P7 hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave
P8 pohištvo
P9 grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode
P10 sanitarne armature
P11 oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje
P12 stenske plošče
P13 projektiranje in/ali izvedba gradnje stavb
P14 projektiranje in/ali izvedba gradnje cest
P15 cestna vozila
P16 pnevmatike
P17 električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih
P18 cestna razsvetljava in prometna signalizacija
P19 čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila
P20 vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje

 

V skladu s 3. točko sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 00714-24/2016/10 z dne 14. 9. 2017 pa so spodaj objavljene kontaktne točke, ki naročnikom in gospodarskim subjektom, ki sodelujejo ali so zainteresirani za sodelovanje v postopkih javnega naročanja, zagotavljajo strokovno pomoč glede vprašanj o zelenem javnem naročanju, vezanih na področje dela posameznega resorja oziroma posamezen predmet zelenega javnega naročanja.

Za sistemska vprašanja o ureditvi zelenega javnega naročanja in same zasnove Uredbe o zelenem javnem naročanju je kontaktna točka: maja.marincek@gov.si.

Št.  Predmet ZeJN Pristojen resor

Kontaktna oseba

Tel. št.  E-pošta
1 električna energija MzI Silvo Škornik 01/478 7463 silvo.skornik@gov.si
2 živila in gostinske storitve MKGP Andrej Potočnik 01/478 9131 andrej.potocnik@gov.si
3 tekstilni izdelki MGRT Breda Goršek 01/400 3638 breda.gorsek@gov.si
4 pisarniški papir in higienski papirnati izdelki MGRT Damjan Hočevar 01/400 3265 damjan.hocevar@gov.si
5 elektronska pisarniška oprema MzI Tina Žumer 01/478 8289 tina.zumer@gov.si
6 televizorji MzI Erik Potočar 01/478 7445 erik.potocar@gov.si
7 hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave MzI Erik Potočar 01/478 7445 erik.potocar@gov.si
8 pohištvo MGRT Damjan Hočevar 01/400 3265 damjan.hocevar@gov.si
9 grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode MOP Matjaž Ferjančič 01/478 7448 matjaz.ferjancic@gov.si
9 grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode MzI Tina Žumer 01/478 8289 tina.zumer@gov.si
10 sanitarne armature MOP Franc Lenarčič 01/478 7060 franc.lenarcic@gov.si
11 oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje MOP Franc Lenarčič 01/478 7060 franc.lenarcic@gov.si
12 stenske plošče MOP Tatjana Orhini Valjavec 01/478 7454 tatjana.orhini-valjavec@gov.si
13 projektiranje in/ali izvedba gradnje stavb MOP Tanja Mencin 01/478 7079 tanja.mencin@gov.si
14 projektiranje in/ali izvedba gradnje cest MzI Irena Pogačnik 01/306 8164 irena.pogacnik@dri.si
15 cestna vozila MzI Boštjan Lukan 01/478 8958 bostjan.lukan@avp-rs.si
16 pnevmatike MzI Martina Gračner 01/478 8991 martina.gracner@gov.si
17 električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih MzI Tina Žumer 01/478 8289 tina.zumer@gov.si
18 cestna razsvetljava in prometna signalizacija MzI Irena Pogačnik 01/306 8164 irena.pogacnik@dri.si
19 čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila MOP Tatjana Orhini Valjavec 01/478 7454 tatjana.orhini-valjavec@gov.si
20 vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje MOP Tatjana Orhini Valjavec 01/478 7454 tatjana.orhini-valjavec@gov.si

 

Koristne informacije in priročniki o zelenem javnem naročanju Evropske komisije

Da bi zeleno javno naročanje čim prej zaživelo v praksi je Evropska komisija pripravila Priročnik za zeleno javno naročanje (GPP Training Toolkit), ki vključuje smernice za pripravo akcijskega načrta za zeleno javno naročanje, predstavitev določb javnonaročniške zakonodaje, ki omogočajo oziroma se nanašajo na zeleno javno naročanje, ter okoljske kriterije za več skupin izdelkov in storitev. Evropski okoljski kriteriji za zeleno javno naročanje so dostopni na http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm.

Evropska komisija je vzpostavila tudi t.i. GPP Helpdesk, kjer lahko tako naročniki kot ponudniki dobijo relevantne informacije in nasvete v zvezi z vključevanjem okoljskih vidikov v javno naročanje.

Kontaktni podatki za GPP Helpdesk

e-pošta:

 gpp@biois.com

telefon:

+ 331 53 90 11 75

naslov:

GPP Helpdesk
c/o BIO Intelligence Service
20-22 Villa Deshayes
75014 Paris, France

Arhiv stališč ministrstva glede zelenih javnih naročil, na podlagi predhodne ureditve:

Stališče – tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – označevanje nevarnih kemikalij (7. 7. 2014)

Stališče – tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – dokazila pri zelenem javnem naročanju čistil (20. 2. 2014)

Stališče – tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – predložitev lastne izjave v postopku javnega naročanja, dokazil pa pri izvedbi naročila (23. 10. 2012)

Stališče – tolmačenje javnonaročniške zakonodaje – naročanje živil iz shem kakovosti (23. 10. 2012)

Informacije o razpisih, ki jih Evropska komisija objavlja za spodbujanje eko inovacij, je mogoče najti na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm.

Povezave na sorodne strani