user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

Reports and statistics

Poročila o delu Medresorske komisije iz 12. člena ZJNPOV

Anketa o učinkovitosti sistema javnega naročanja in zagotavljanja podpore uporabnikom

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, je na vzorcu 150 naročnikov izvedel anonimno anketo z namenom pridobitve povratnih informacij o učinkovitosti sistema javnega naročanja in zagotavljanja podpore uporabnikom.

Analiza javnih naročil inženirskih storitev od 1.4.2016 do 30.4.2017

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje obvešča naročnike o analizi javnih naročil inženirskih storitev od 1.4.2016 do 30.4.2017, ki jo je pripravila Inženirska zbornica Slovenije ter opozarja na dosledno spoštovanje Zakona o javnem naročanju.