• PRIJAVA
Prijavi se z drugim uporabniškim računom
Spremeni privzeti uporabniški račun
Uredi kontaktne podatke
Iskanje

Aktualna javna naročila

Število rezultatov: 5888
NaročnikNazivOznaka JNŠtevilka na PJNDatum objave na PJNRok za oddajo prijave/ponudbeOdpiranje ponudbStanje JN
OBČINA KRANJSKA GORAVEČNAMENSKO ŠPORTNO IGRIŠČE OB O.Š. JOSIPA VANDOTA V KRANJSKI GORI430-18/2018JN002605/2018-W0119. 04. 210815. 05. 2018 12:0015. 05. 2018 12:15Javno odpiranje ponudb
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANANAKUP INKONTINENČNIH PRIPOMOČKOV845080110-153-20845080110-153-2019. 12. 202103. 03. 2021 10:0003. 03. 2021 10:05Sprejem ponudb
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., JeseniceSukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov za obdobje dveh letV/05-AP-002/2021JN000177/2021-W0115. 02. 202110. 02. 2021 09:0010. 02. 2021 09:30Sprejem ponudb
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.Grafitna tesnila za zasune bloka 640 01-1256/2020JN000284/2021-W0121. 01. 202105. 02. 2021 09:0005. 02. 2021 09:30Sprejem ponudb
OBČINA BRDAVZDRŽEVANJE KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST4303-01/2021JN000288/2021-W0121. 01. 202105. 02. 2021 11:0005. 02. 2021 11:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJENakup seizmometrov in pospeškometrov za Državno mrežo potresnih opazovalnic - 2021Nakup seizmometrov in pospeškometrov za DMPOJN000287/2021-W0121. 01. 202110. 02. 2021 12:0010. 02. 2021 12:15Sprejem ponudb
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.Prevzem in končna obdelava dehidriranega blata s čistilnih napravJN000264/2021-W01JN000264/2021-W0120. 01. 202105. 02. 2021 09:0005. 02. 2021 09:01Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA KRANJIzgradnja prizidka telovadnice in zunanjega igrišča ob OŠ Staneta Žagarja Kranj20-01226JN000270/2021-B0120. 01. 202118. 02. 2021 12:0018. 02. 2021 12:05Sprejem ponudb
RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA DEVELOPMENT CENTRE MURSKA SOBOTA»Izdelava celovitega načrta interpretacije naravnega okolja in posameznih habitatnih tipov ob reki Muri«rcms-NM-JNMV1/2021JN000282/2021-W0120. 01. 202102. 02. 2021 10:0002. 02. 2021 10:01Sprejem ponudb
OBČINA PIVKAGOI DELA ZA UREDITEV SREDIŠČA ZA USMERJANJE OBISKA IN OZAVEŠČANJE O VELIKIH ZVEREH V OKVIRU PROJEKTA CARNIVORA DINARICA356-4/2017-JNGOIJN000274/2021-W0120. 01. 202101. 02. 2021 10:0001. 02. 2021 10:01Sprejem ponudb
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANANakup in vzdrževanje intraoralnega skenerja845080105-004-21000277/202120. 01. 202101. 02. 2021 10:0001. 02. 2021 10:10Sprejem ponudb
FESTIVAL LJUBLJANANajem programske rešitve in opreme za prodajo vstopnicJN-01/2021JN000275/2021-W0120. 01. 202104. 02. 2021 13:0004. 02. 2021 13:10Sprejem ponudb
OBČINA BENEDIKTSANACIJA PLAZU RAJTER (PLAZ NA LC 203312 BENEDIKT - SP. ROČICA - SP. BAČKOVA)NMV-1/2021JN000276/2021-W0120. 01. 202109. 02. 2021 09:0009. 02. 2021 09:05Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA4 MONITORJI ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ S CENTRALNO POSTAJO IN 2 MONITORJANMV003/2021JN000271/2021-W0120. 01. 202127. 01. 2021 12:0027. 01. 2021 12:15Sprejem ponudb
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Čiščenje sanitarnega objekta na malem počivališču Dolinsko - jug in na kontrolni točki Dolinsko - sever000290/2020JN000281/2021-B0120. 01. 202101. 03. 2021 09:0001. 03. 2021 09:01Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova GoricaAnestezijski aparat (1 kos) s potrošnim materialom in vzdrževanjem270-7/2020JN000269/2021-W0120. 01. 202124. 02. 2021 12:0024. 02. 2021 12:01Sprejem ponudb
OSNOVNA ŠOLA GRADECSukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja1-2021JN000267/2021-W0120. 01. 202103. 02. 2021 08:0003. 02. 2021 08:01Sprejem ponudb
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.Dokup in nadgradnja sistemsko nadzornih orodij2/2021/MVSJN000266/2021-W0120. 01. 202129. 01. 2021 12:0029. 01. 2021 12:01Sprejem ponudb
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORPrevzem, transport in zbiranje odpadkov iz zdravstva s klasif. št. 18 01 02 in 18 01 08*461-E-SB-NMV 01/2021JN000280/2021-W0120. 01. 202103. 02. 2021 12:0003. 02. 2021 12:05Sprejem ponudb
OBČINA KRANJSKA GORAPRIZIDEK VRTCA V MOJSTRANI430-24/2020JN000265/2021-B0120. 01. 202110. 02. 2021 09:0010. 02. 2021 09:05Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURORekonstr.c.R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej,od km 3.000-3.550,od km 4.100-4.900 in ured.enostr.hodnika za pešce od km 2.562-3.000,od km 3.550-4.100A-27/21-GJN000278/2021-B0120. 01. 202103. 03. 2021 10:0003. 03. 2021 10:01Sprejem ponudb
OBČINA ŠKOCJANUreditev območja ob RaduljiJN2021JN000262/202120. 01. 202109. 02. 2021 10:0009. 02. 2021 10:01Sprejem ponudb
EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje OKO-PARK Kft. Lendva, kozhasznu vallalatANALIZA PITNE VODEST-01/2021JN000263/2021-W0120. 01. 202101. 02. 2021 09:0001. 02. 2021 09:01Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA LJUBLJANASukcesivna dobava plenic in pripadajočih pripomočkov za nego vrtčevskih otrok za obdobje treh let7560-21-600004JN000257/2021-B0119. 01. 202118. 02. 2021 10:0018. 02. 2021 10:01Sprejem ponudb
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, LjubljanaZamenjava fasadnih zasteklitev in stavbnega pohištvaJN-G0199JN000243/2021-W0119. 01. 202116. 02. 2021 10:0016. 02. 2021 10:10Sprejem ponudb
OBČINA PIRANZAGOTAVLJANJE STORITEV PLATFORME ZA ELEKTRONSKA JAVNA NAROČILA, STORITVE NJENEGA VZDRŽEVANJA IN ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE, PRAVNO SVETOVANJE V POSTOPKIH JN TER PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE478-5/2021JN000250/2021-W0119. 01. 202101. 02. 2021 12:0001. 02. 2021 12:01Sprejem ponudb
OBČINA CERKNICAIZGRADNJA HODNIKA IN KOLESARSKE STEZE CERKNICA - DOLENJE JEZERO430-2/2021JN000245/2021-B0119. 01. 202108. 03. 2021 10:0008. 03. 2021 10:01Sprejem ponudb
OBČINA ŠENČURNadgradnja gasilskega vozila - ponovljen postopek430-1/2021JN000240/2021-W0119. 01. 202103. 02. 2021 10:0003. 02. 2021 10:01Sprejem ponudb
DOM UPOKOJENCEV PTUJIzbira izvajalca storitve e-oskrba in e-zdravje za obdobje 2021-2022JN0001/2021JN000244/2021-W0119. 01. 202102. 02. 2021 09:0002. 02. 2021 09:01Sprejem ponudb
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.POSLOVNI NAJEM VOZILA Z NIZKIMI EMISIJAMI - SUVJN004/2021JN000242/2021-W01.19. 01. 202101. 02. 2021 12:0001. 02. 2021 12:05Sprejem ponudb
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKONakup termografske kamere s pripadajočo programsko opremo402-2/2021-2JN000247/2021-W0119. 01. 202129. 01. 2021 09:0029. 01. 2021 10:00Sprejem ponudb
JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o.Zavarovanje premoženja in odgovornosti Komunale Trbovlje d.o.o.JNMV-0001/2021-S-POGJN000248/2021-W0119. 01. 202103. 02. 2021 12:0003. 02. 2021 12:02Sprejem ponudb
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.JN KLJUČAVNICE2201-30/2021JN000239/2021-W0119. 01. 202128. 01. 2021 09:0028. 01. 2021 09:15Sprejem ponudb
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.strojne storitveJN-1/2021JN000241/2021-W0119. 01. 202104. 02. 2021 09:0004. 02. 2021 09:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJERR ŠTUDIJA: PRIPRAVA GRADIV ZA PROGRAME TEMELJNEGA USPOSABLJANJA PROSTOVOLJNIH GASILCEV - PTU-PG430-440/2020JN000238/2021-W0119. 01. 202111. 02. 2021 11:0011. 02. 2021 11:05Sprejem ponudb
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.PREVZEM OGRABKOV IN PESKA IZ ČISTILNIH NAPRAV IN ČRPALIŠČJNMV-1S/2021JN000236/2021-W0119. 01. 202101. 02. 2021 08:4501. 02. 2021 09:00Sprejem ponudb
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.NAJEM GRADBENIH STROJEV IN TOVORNIH VOZIL2201-1/2021JN000235/2021-W0119. 01. 202102. 02. 2021 09:0002. 02. 2021 09:15Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJERR študija: "IZDELAVA UČNIH GRADIV ZA PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA POKLICNIH GASILCEV, KI VODIJO OPERATIVNO DELO V POKLICNI GASILSKI ENOTI" - PDUPG-OV430-429/2020JN000233/202119. 01. 202111. 02. 2021 10:0011. 02. 2021 10:05Sprejem ponudb
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTUStoritve fizičnega in tehničnega varovanjaSu 28/2021JN000259/2021-B0119. 01. 202126. 02. 2021 10:0026. 02. 2021 10:01Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA LJUBLJANAOkolju prijazno čiščenje za potrebe Mestneobčine Ljubljana in Javnega zavoda Turizem Ljubljana7560-20-210071JN000254/2021-B0119. 01. 202118. 02. 2021 10:0018. 02. 2021 10:01Sprejem ponudb
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICAPrevozi dializnih bolnikov za potrebe Zdravstvenega doma RibnicaJN1/2021JN000256/202119. 01. 202122. 02. 2021 10:0022. 02. 2021 10:05Sprejem ponudb
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.IZBIRA SERVISNIH DELAVNIC2201-57/2020JN000258/2021-E0119. 01. 202124. 02. 2021 09:0024. 02. 2021 09:15Sprejem ponudb
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANODOBAVA TEHNIČNIH PLINOV01-OP210114-02JN000231/2021-B0118. 01. 202122. 02. 2021 12:0022. 02. 2021 12:05Sprejem ponudb
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatikoNakup programirljivega humanonidnega robota - 2 kosa1/NMV/2021JN000205/2021-W0118. 01. 202105. 02. 2021 10:0005. 02. 2021 10:05Sprejem ponudb
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, LjubljanaNakup elektro materiala za potrebe RTV SlovenijaJN-B0932JN000210/2021-W0118. 01. 202115. 02. 2021 10:0015. 02. 2021 10:01Sprejem ponudb
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., LjubljanaStebrna ocena (Pillar Assessment under the conditions specified by the European Commission)JN 145/2021JN000216/2021-W0118. 01. 202102. 02. 2021 10:0002. 02. 2021 12:00Sprejem ponudb
OBČINA LOŠKI POTOKRekonstrukcija in prizidava Medgeneracijskega centra in stanovanj Hrib 103JN1-2021JN000204/202118. 01. 202105. 02. 2021 10:0005. 02. 2021 10:05Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVOVzdrževanje in nadgradnje informativnega dela portala SPOTNMVSPOT-15/2020JN000203/2021-W0118. 01. 202102. 02. 2021 12:0002. 02. 2021 13:00Sprejem ponudb
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Izvedba revizije gradbenih načrtov PZI dokumentacije za premostitvene objekte in predore na novi prometni povezavi od priključka Šentrupert na A1 Šentilj–Koper do priključka Slovenj Gradec jug000263/2020JN000225/2021-B0118. 01. 202116. 02. 2021 13:0016. 02. 2021 13:01Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEDOBAVA ANALIZATORJA ZA PROTEINSKO DIAGNOSTIKO S POTROŠNIM MATERIALOMDOBAVA ANALIZATORJA ZA PROTEINSKO DIAGNOSTIKO S POJN000224/2021-B0118. 01. 202125. 02. 2021 08:0025. 02. 2021 08:01Sprejem ponudb