• PRIJAVA
Uporabljate brskalnik Internet Explorer, ki ni več podprt in ne omogoča celovite uporabe aplikacije. Priporočamo uporabo drugega brskalnika!
Prijavi se z drugim uporabniškim računom
Spremeni privzeti uporabniški račun
Uredi kontaktne podatke
Opozorilo o izteku seje
Iskanje

Aktualna javna naročila

Število rezultatov: 2687
NaročnikNazivOznaka JNDatum eJNŠtevilka na PJNDatum objave na PJNRok za oddajo prijave/ponudbeOdpiranje ponudbStanje JN
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami000147/202102. 08. 2021 06:40JN004977/2021-B0120. 07. 202120. 08. 2021 09:0020. 08. 2021 09:01Sprejem ponudb
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Vzpostavitev sistema DMS, migracija podatkov in novi moduli000135/202102. 08. 2021 06:37JN004841/2021-B0115. 07. 202124. 08. 2021 09:0024. 08. 2021 09:01Sprejem ponudb
OBČINA POSTOJNACityCONNECTJN-433301. 08. 2021 10:39JN004629/2021-B0108. 07. 202123. 08. 2021 11:0023. 08. 2021 11:01Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICEKIRURŠKI ŠIVALNI IN OSTALI POTROŠNI MATERIAL410-7/202130. 07. 2021 17:25JN005249/2021-B0130. 07. 202130. 08. 2021 09:0030. 08. 2021 09:30Sprejem ponudb
OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRADSukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe osnovne šole BežigradJN7560-2160002730. 07. 2021 17:17JN005248/2021-B0130. 07. 202131. 08. 2021 14:0031. 08. 2021 14:14Sprejem ponudb
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni skladOdprava napak po pravnomočni sodbi, soseska DragomeljJN 10/202130. 07. 2021 17:16JN005247/2021-B0130. 07. 202130. 08. 2021 10:0030. 08. 2021 10:05Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVEJavno naročilo po odprtem postopku za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja objektov MNZ, GPU in PU-jev ter čiščenje stekl. površin, žaluzij in brisolejev za potrebe MNZ in GPUJN-446930. 07. 2021 14:58JN004734/2021-B0112. 07. 202120. 08. 2021 11:0020. 08. 2021 12:00Sprejem ponudb
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družbaNadzor in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (VZD) pri izvedbi GOI del za premik skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu skupaj s potrebno infrastrukturoJN 94/202130. 07. 2021 14:22JN005051/2021-E0122. 07. 202124. 08. 2021 13:0024. 08. 2021 13:01Sprejem ponudb
JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o.DOBAVA OLJA, MAZIVA IN GORIVAJN-526130. 07. 2021 14:18JN005230/2021-W0130. 07. 202120. 08. 2021 12:0023. 08. 2021 08:01Sprejem ponudb
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJECelovita prenova objekta ter ureditev poslovnih prostorovJN-525930. 07. 2021 14:17JN005242/2021-B0130. 07. 202103. 09. 2021 10:0003. 09. 2021 11:00Sprejem ponudb
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.Električne inštalacije v operativnih objektihNMV - 283-2030. 07. 2021 13:28JN005241/2021-W0130. 07. 202116. 08. 2021 11:0016. 08. 2021 11:05Sprejem ponudb
OBČINA STARŠEPRIKLJUČEK NA DRŽAVNO CESTO R2 454 MIKLAVŽ-HAJDINA IN ZLATOLIČJE-A4 ZA OBMOČJE POSLOVNO OBRTNE CONE ZLATOLOČJELevi zavijalni pas30. 07. 2021 13:01JN005240/2021-W0130. 07. 202117. 08. 2021 12:0017. 08. 2021 13:00Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova GoricaVzdrževanje CT aparata (1 kos) in RTG aparata (3 kos) za obdobje 5 let271-4/202130. 07. 2021 12:49JN004808/2021-W0114. 07. 202111. 08. 2021 12:0011. 08. 2021 12:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROPreplastitev vozišča na cesti R3-726/1324 Stročja vas-Pavlovci od km 4.304 do km 6.457, od km 8.900 do km 10.000 in od km 12.100 do km 12.690A-153/2130. 07. 2021 12:47JN005239/2021-B0130. 07. 202125. 08. 2021 10:0025. 08. 2021 10:01Sprejem ponudb
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANODOBAVA MIKROSKOPOV26-NMV21072330. 07. 2021 12:27JN005236/2021-W0130. 07. 202120. 08. 2021 08:0020. 08. 2021 09:00Sprejem ponudb
OBČINA ŽIRI»UREDITEV CESTE LC 468031 PODČELO - PODLIPA - SMREČJE - RAČEVA - ŽIRI«430-0011/202130. 07. 2021 12:26JN005237/2021-W0130. 07. 202120. 08. 2021 11:0020. 08. 2021 11:01Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA KRANJIzdelava DGD in novelacija PZI za 2. fazo Komunalne ureditve Industrijske cone v Lazah21-0059830. 07. 2021 12:19JN005235/2021-W0130. 07. 202118. 08. 2021 12:0018. 08. 2021 13:00Sprejem ponudb
OBČINA ŽIRIREKONSTRUKCIJA CESTE NA BREZNICO – ETAPA 1430-0010/202130. 07. 2021 11:56JN005233/2021-W0130. 07. 202120. 08. 2021 10:0020. 08. 2021 10:01Sprejem ponudb
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANOAVTOMATIZIRAN HEMOKULTURNI SISTEM24-NMV21061630. 07. 2021 11:52JN005234/2021-W0130. 07. 202120. 08. 2021 08:0020. 08. 2021 09:00Sprejem ponudb
UNIVERZA V MARIBORUNabava sistema za depozicijo tankih plasti302/13 – RIUM36-FERI03.2/202130. 07. 2021 11:47JN004363/2021-B0128. 06. 202124. 08. 2021 10:0024. 08. 2021 10:01Sprejem ponudb
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJEVzdrževanje programske in strojne opremeIC-VZ-47-024/21-S30. 07. 2021 11:15JN005207/2021-B0129. 07. 202131. 08. 2021 12:0031. 08. 2021 12:05Sprejem ponudb
OBČINA IZOLAGradbena dela za izgradnjo Krožišča cesta »A« - Prešernova s kolesarskimi potmiJN-509330. 07. 2021 10:33JN005209/202129. 07. 202118. 08. 2021 09:0018. 08. 2021 09:01Sprejem ponudb
OBČINA KOČEVJERekonstrukcija poslovne stavbe Ljubljanska cesta 7, 1330 KočevjeJN-524230. 07. 2021 10:23JN005232/2021-B0130. 07. 202120. 08. 2021 10:0020. 08. 2021 10:01Sprejem ponudb
OBČINA ŽALECObnova kanalizacije, vodovoda, ceste in javne razsvetljave v Gregorčičevi in Triglavski ulici4300-0007/202130. 07. 2021 09:32JN005231/2021-W0130. 07. 202116. 08. 2021 12:0016. 08. 2021 12:01Sprejem ponudb
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na KoroškemPREVOZI OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI4300-04/2021-0430. 07. 2021 09:12JN005227/2021-W0130. 07. 202116. 08. 2021 12:0016. 08. 2021 12:30Sprejem ponudb
OBČINA PODČETRTEKProjektiranje in gradnja projekta "ČISTILNA NAPRAVA V OBČINI PODČETRTEK"JN-459530. 07. 2021 09:11JN004711/2021-B0112. 07. 202113. 08. 2021 10:0013. 08. 2021 10:01Sprejem ponudb
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na KoroškemMATERIL ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO4300-03/2021-0130. 07. 2021 09:11JN005226/2021-W0130. 07. 202116. 08. 2021 12:0016. 08. 2021 12:30Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA KOPERUreditev ambulante na ŠkofijahJN-G-19/202130. 07. 2021 09:00JN005228/2021-W0130. 07. 202118. 08. 2021 10:0018. 08. 2021 11:00Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJEDigitalizacija filmskega arhivskega gradiva - celovečernih filmov Minuta za umor in LjubezenJN-21-12730. 07. 2021 09:00JN005229/2021-W0130. 07. 202113. 08. 2021 11:0013. 08. 2021 11:01Sprejem ponudb
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.Obnova fasade in namestitev sončne elektrarne na fasado jezovne zgradbe HE Arto – BlancaJN-523130. 07. 2021 08:54JN005225/2021-W0130. 07. 202118. 08. 2021 09:0018. 08. 2021 09:04Sprejem ponudb
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANANakup in namestitev IP telekomunikacijskega sistemaJN-0028/202130. 07. 2021 08:46JN005202/2021-B0129. 07. 202131. 08. 2021 10:0031. 08. 2021 10:01Sprejem ponudb
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizmaIzdelava Strategije digitalne transformacije slovenskega turizma 2022-2026JNM-0004/2021-S-POG-STO30. 07. 2021 08:41JN005224/2021-W0130. 07. 202131. 08. 2021 12:0031. 08. 2021 12:01Sprejem ponudb
Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o.DOBAVA VODOMEROVJN-514530. 07. 2021 08:36JN005222/2021-E0130. 07. 202106. 09. 2021 09:00Sprejem prijav
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežjaDobava programske opreme in storitve za analizo energetskega sistemaJN-3826 (MAP2021/0300)30. 07. 2021 08:10JN004404/2021-E0129. 06. 202131. 08. 2021 12:0031. 08. 2021 12:10Sprejem ponudb
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORREAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA PREISKAVE VIRUSNIH MARKERJEV (HEPATITIS A, B IN C, HIV IN ANTI-TREPONEMA PALLIDUM) PRI PACIENTIH IN KRVODAJALCIH460-E-DS-253/2130. 07. 2021 07:35JN004373/2021-B0128. 06. 202116. 08. 2021 12:0016. 08. 2021 13:00Sprejem ponudb
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORKARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL460-E-DS-266/2130. 07. 2021 07:33JN004649/2021-B0108. 07. 202119. 08. 2021 12:0019. 08. 2021 13:00Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANOREDNO USPOSABLJANJE ZA UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA PLAČILA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020, v prehodnem obdobju za leti 2021 in 2022JN-497930. 07. 2021 07:32JN005214/2021-B0129. 07. 202102. 09. 2021 12:0002. 09. 2021 12:15Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADECProjektiranje, izgradnja prizidka in nakup aparata SPECT-CTJN31-202130. 07. 2021 07:27JN005217/2021-B0129. 07. 202106. 09. 2021 10:0006. 09. 2021 10:01Sprejem ponudb
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.DOBAVA IN VZDRŽEVANJE KOMUNALNE MEHANIZACIJEJN-430-3-202130. 07. 2021 07:24JN005084/2021-W0123. 07. 202106. 08. 2021 10:0006. 08. 2021 10:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROUreditev DKP v Savinjski regiji: Ureditev DKP R28 – odsek Podsreda - ŽeleznoD-72/2130. 07. 2021 07:21JN005223/2021-W0130. 07. 202124. 08. 2021 09:0024. 08. 2021 09:01Sprejem ponudb
OSNOVNA ŠOLA PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCUSukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil430-2/202130. 07. 2021 06:39JN005206/2021-B0129. 07. 202130. 08. 2021 11:0030. 08. 2021 11:01Sprejem ponudb
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežjaTehnološka oprema novega Republiškega centra vodenja in pripadajočih prostorov v tehnološkem središču v BeričevemJN-5140 (MAP2021/0295)29. 07. 2021 17:23JN005221/2021-E0129. 07. 202113. 09. 2021 12:0013. 09. 2021 12:01Sprejem ponudb
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOROBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL460-E-DS-378/2129. 07. 2021 16:24JN005218/2021-B0129. 07. 202131. 08. 2021 12:0031. 08. 2021 13:00Sprejem ponudb
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIAIZVAJANJE ČIŠČENJA – okoljsko manj obremenjujoče storitveJN/EU-02/202129. 07. 2021 16:23JN005211/2021-B0129. 07. 202127. 08. 2021 09:0027. 08. 2021 09:01Sprejem ponudb
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORKontejneri za infektivne odpadkeJN-507629. 07. 2021 16:23JN005215/2021-B0129. 07. 202124. 08. 2021 12:0024. 08. 2021 12:05Sprejem ponudb
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SočaDobava programabilnih črpalk za intratekalno dovajanje zdravila460-1/2021-1129. 07. 2021 16:22JN005212/2021-B0129. 07. 202131. 08. 2021 12:0031. 08. 2021 12:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANOUsposabljanje za ukrep ekološko kmetovanje iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, v prehodnem obdobju, za leti 2021 in 2022JN-499429. 07. 2021 16:22JN005213/2021-B0129. 07. 202106. 09. 2021 12:0006. 09. 2021 12:15Sprejem ponudb
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družbaZAČASNI OBJEKTI ZA ZAGOTOVITEV USTREZNIH DELOVNIH POGOJEV ZA ZAPOSLENEJN 124/202129. 07. 2021 16:21JN005208/2021-E0129. 07. 202126. 08. 2021 13:0026. 08. 2021 13:01Sprejem ponudb
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORHITRI TESTI ZA COVID 2460-E-DS-388/2129. 07. 2021 16:20JN005219/2021-B0129. 07. 202113. 08. 2021 12:0013. 08. 2021 13:00Sprejem ponudb
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANASTORITVE SEKVENCIRANJA CELOTNEGA HUMANEGA GENOMA IN EKSOMAJN-510329. 07. 2021 16:19JN005220/2021-B0129. 07. 202101. 09. 2021 12:0001. 09. 2021 12:10Sprejem ponudb