• PRIJAVA
Prijavi se z drugim uporabniškim računom
Spremeni privzeti uporabniški račun
Uredi kontaktne podatke
Iskanje

Aktualna javna naročila

Število rezultatov: 3934
NaročnikNazivOznaka JNŠtevilka na PJNVrsta postopkaRok za oddajo prijave/ponudbeOdpiranje ponudbStanje JN
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in vodovodnih hišnih priključkih Brdo pri IhanuMJKP0819JN005170/2019-W01Naročilo male vrednosti08. 08. 2019 10:0008. 08. 2019 10:15Sprejem ponudb
ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEMNAKUP UČBENIKOV ZA UČBENIŠKI SKLAD430-1/2019-2JN005177/2019-W01Naročilo male vrednosti29. 07. 2019 10:0029. 07. 2019 10:05Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROZamenjava dilatacij in ograje na nadvozu čez železnico v Dankovcih (MS0384) na R1¸-232/1315 v km 7,040D-112/19-GJN005176/2019-W01Naročilo male vrednosti08. 08. 2019 11:0008. 08. 2019 11:01Sprejem ponudb
OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJEIzdelava projektne dokumentacije Osnovna šola Savsko naselje - obnova kuhinje z dozidavo jedilnice ter delna prenova obstoječe stavbe šole430-1/2019-28JN005178/2019-W01Naročilo male vrednosti09. 08. 2019 10:0009. 08. 2019 10:01Sprejem ponudb
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVOPrenova poslovnih prostorov pritličja ZRSŠ, na naslovu Poljanska cesta 28, v Ljubljani4300-19/2019JN005169/2019-W01Naročilo male vrednosti09. 08. 2019 12:0009. 08. 2019 12:01Sprejem ponudb
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.Nabava tabličnih in prenosnih računalnikovNMV-24/2019JN005181/2019-W01Naročilo male vrednosti30. 07. 2019 11:3030. 07. 2019 12:00Sprejem ponudb
OBČINA BOVECSanacija občinske ceste LC 018041 Trdnjava Kluže - Bavšica4313-05/2019JN005180/2019-W01Naročilo male vrednosti05. 08. 2019 10:0005. 08. 2019 10:15Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA NOVA GORICAPrometna ureditev in meteorna odvodnja okolice Osnovne šole Šempas430-19/2019JN005179/2019-W01Naročilo male vrednosti26. 07. 2019 09:0026. 07. 2019 09:10Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA - PU CELJEServisiranje in popravilo vozil blagovne znamke Volkswagen za potrebe PU Celje430-202/2019JN005168/2019-W01Naročilo male vrednosti07. 08. 2019 09:0007. 08. 2019 10:00Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJEI z d e l a v a p r o j e k t n e d o k u m e n t a c i j e i n projektantski nadzor za obnovo in opremljanje Negovalne bolnišnice Ljubljana, UKC LjubljanaV2-19/STJN004309/2019-B01Odprti postopek19. 08. 2019 12:0019. 08. 2019 13:00Sprejem ponudb
Zavod za gozdove SlovenijeNakup merilnih instrumentov po sklopih za leto 2019430-1074/2019JN005175/2019-W01Naročilo male vrednosti01. 08. 2019 09:0001. 08. 2019 09:30Sprejem ponudb
MARIBORSKA KNJIŽNICA Maribor Public LibraryStoritve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materialaČiščenje 2019JN005167/2019-W1Odprti postopek29. 07. 2019 14:0029. 07. 2019 14:05Sprejem ponudb
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.Traktor s priključkiJN 023/2019JN005172/2019-W01Naročilo male vrednosti07. 08. 2019 12:0007. 08. 2019 12:05Sprejem ponudb
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVEDobava računalniške opreme za Centralo Ljubljana in izpostave AJPES430-256/2019JN004793/2019-W01Naročilo male vrednosti09. 08. 2019 10:0009. 08. 2019 10:15Sprejem ponudb
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANAPrevzem in odvoz odpadkov št. 18 01 03, 18 01 01, 18 01 08 z dobavo embalažeJN-0033/2019-B-POGJN004402/2019-B014Odprti postopek02. 08. 2019 10:0002. 08. 2019 10:30Sprejem ponudb
KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetjeINVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA VODOVODU IN KANALIZACIJI V MO NOVO MESTO 2019JNM-01-G/2019JN005048/2019-W01Naročilo male vrednosti26. 07. 2019 10:0026. 07. 2019 11:00Sprejem ponudb
SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJPLOSKOVNI BRUSILNI STROJ430-2/2019JN005165/2019-W01Naročilo male vrednosti02. 08. 2019 10:0002. 08. 2019 10:05Sprejem ponudb
OBČINA VIPAVAIzdelava Geodetskega načrta območja, DGD in PZI projektne dokumentacije za projekt Prenova Lanthierjeva parka v Vipavi351-23/2019JN004810/2019-W01Naročilo male vrednosti23. 07. 2019 10:0023. 07. 2019 10:15Sprejem ponudb
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih službRekonstrukcija vodovoda na območju zaselka PetelinjeVKS-50/19JN004871/2019-B01Naročilo male vrednosti12. 08. 2019 10:0012. 08. 2019 10:01Sprejem ponudb
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO»Zasnova in izvedba pospeševalniškega programa za prejemnike P2 2019, SK 2019 in so-investiranje 2019 ter koordiniranje mentorskega programa za navedeno ciljno skupino«NMV 09/2019JN005164/2019-W01Naročilo male vrednosti23. 08. 2019 10:0023. 08. 2019 10:01Sprejem ponudb
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO»Podpora prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla pri internacionalizaciji poslovanja«NMV 08/2019JN005163/2019-W01Naročilo male vrednosti23. 08. 2019 10:0023. 08. 2019 10:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODENačrtovanje ukrepov in izdelava projektne dokumentacije za namen zmanjšanja poplavne ogroženosti območja pomembnega vpliva poplav Kostanjevica na Krki ter za strokovno podporo pri izvajanju delovnega sklopa WP4 Interreg DTP projekta Danube Floodplain43031-8/2019JN004939/2019-W01Naročilo male vrednosti05. 08. 2019 10:0005. 08. 2019 10:30Sprejem ponudb
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji odsek Jarška cesta-Jelovškova ulica, Jelovškova ulica odsek pri INCE, Ljubljanska cesta Domžale, Bistriška ulica RadomljeMJKP0719JN004774/2019-W01Naročilo male vrednosti26. 07. 2019 12:0026. 07. 2019 12:15Sprejem ponudb
OBČINA KRŠKOArheološke raziskave (arheološka izkopavanja) za potrebe gradnje prizidka Valvasorjeve knjižniceJNV-DD-0008/2019-GJN004018/2019-B01Konkurenčni postopek s pogajanji 27. 06. 2019 10:00Zaključeno zbiranje prijav
OBČINA KRŠKOOprema za Vrtec Zdole, pri kateri se upoštevajo okoljski vidikiNMV-DD-0023/2019-B-POGJN004702/2019-W01Naročilo male vrednosti26. 07. 2019 10:0026. 07. 2019 10:30Sprejem ponudb
OBČINA KRŠKODobava in vgradnja opreme za lokal v Valvasorjevi hiši Krško-kavarna - v okviru projekta oživljanja mestnih središč s pomočjo obrti, pri kateri se upoštevajo okoljski vidikiNMV-GD-0029/2019-B-POGJN005157/2019-W01Naročilo male vrednosti07. 08. 2019 10:0007. 08. 2019 10:30Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA KOPERUreditev Kozlovičeve ulice v KopruJN-G-13/2019JN005160/2019-W01Naročilo male vrednosti26. 08. 2019 09:0026. 08. 2019 09:15Sprejem ponudb
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETADOBAVA BREZŽIČNEGA RTG SISTEMA DR IN DVEH ANESTEZIJSKIH APARATOV401-3/2019-2JN0051148/2019-W01Naročilo male vrednosti02. 08. 2019 08:0002. 08. 2019 08:01Sprejem ponudb
Akademska in raziskovalna mreža SlovenijeVzdrževanje stikal CiscoPodpora Cisco 2019JN005100/2019-B01Odprti postopek21. 08. 2019 12:0021. 08. 2019 12:15Sprejem ponudb
JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. - s.r.l.UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI PITNE VODE12/2019-S-MJN005158/2019-W01Naročilo male vrednosti29. 07. 2019 12:0029. 07. 2019 12:05Sprejem ponudb
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.Vzdrževanje dvigal in dvižnih ploščadi na drezinah54/2019/02JN005159/2019-W01Naročilo male vrednosti05. 08. 2019 12:0005. 08. 2019 12:05Sprejem ponudb
Javno podjetje–Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.Delna rekonstrukcija črpališča Č312-JN-G/2019JN005155/2019-W01Naročilo male vrednosti05. 08. 2019 12:0005. 08. 2019 12:30Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJSANACIJA KOTLOVNICE V ZPKZ IG2031-00-S-2019-130JN005156/2019-W01Naročilo male vrednosti02. 08. 2019 11:0002. 08. 2019 11:30Sprejem ponudb
ŠOLSKI CENTER VELENJENakup živil za potrebe Šolskega centra Velenje, pri katerih se upoštevajo okoljski vidikiJN2019/2PJN: JN005134/2019-W01Naročilo male vrednosti19. 08. 2019 10:0019. 08. 2019 10:05Sprejem ponudb
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJEOkoljsko manj obremenjujoče investicijsko vzdrževanje prostorov ZRSZ - GOI delaNMVGOI-2/2019JN005145/2019-W01Naročilo male vrednosti02. 08. 2019 09:0002. 08. 2019 09:01Sprejem ponudb
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.Storitve ocenjevanja vrednostiJN 004/2019JN005144/2019-W01Naročilo male vrednosti07. 08. 2019 10:0007. 08. 2019 10:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJENabava požarnih pregrad za vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scope) ter ureditev varnosti lokalnega omrežja (projekt e-ARH.si: ESS 2016-2020).JN-19-185JN005153/2019-B01Odprti postopek29. 07. 2019 11:0029. 07. 2019 11:01Sprejem ponudb
JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o.ZEMELJSKO GRADBENA DELA PRI VZDRŽEVANJU VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJAJN 03/19 (G)Jn004813/2019-W01Naročilo male vrednosti24. 07. 2019 09:0024. 07. 2019 11:00Sprejem ponudb
OBČINA CERKNORekonstrukcija lokalne ceste LC 043211 Stopnik – Šebrelje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki430-0002/2019-3JN004851/2019-W01Naročilo male vrednosti23. 07. 2019 10:0023. 07. 2019 10:05Sprejem ponudb
ŽALE Javno podjetje, d.o.o.NAPISI V GAJU SPOMINA II, zaliv III in IVJNMVP-0008/2019-S-POGJN005150/2019-W01Naročilo male vrednosti09. 08. 2019 12:0009. 08. 2019 12:01Sprejem ponudb
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETANakup prenosnih meteoroloških postajJN 5/2019JN005152/2019-W01Naročilo male vrednosti31. 08. 2019 09:0031. 08. 2019 09:05Sprejem ponudb
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANAPreureditev prostorov za glavno pisarno Onkološkega inštituta LjubljanaJNMV-0013/2019-G-POGJN005149/2019-W01Naročilo male vrednosti13. 08. 2019 10:0013. 08. 2019 10:30Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA CELJERušitev obstoječega in izgradnja nadomestnega mostu čez Koprivnico na Cesti v Lokrovecjnmv-7-2019-GJN005142/2019-W01Naročilo male vrednosti02. 08. 2019 11:0002. 08. 2019 11:01Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA CELJE»IZGRADNJA SEVERNE VEZNE CESTE Z UREDITVIJO INFRASTRUKTURE ZA KOLESARJE IN PEŠCE«JN-8-2019-GJN004830/2019Odprti postopek31. 07. 2019 11:0031. 07. 2019 11:01Sprejem ponudb
KOMUNALA TREBNJE d.o.o.Sukcesivna dobava vodovodnega materialaJN-07/2019JN005146/2019-W01Naročilo male vrednosti16. 08. 2019 09:0016. 08. 2019 09:01Sprejem ponudb
OBČINA KRŠKONovogradnja vrtca SenovoJNV-JNES-0002/2019-G-POG002598/2019Konkurenčni postopek s pogajanji 15. 05. 2019 10:00Zaključeno zbiranje prijav
Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o.Dobava novih rezervnih delov in vzdrževanje avtobusovJN–14/2019JN005139/2019-E01Odprti postopek16. 08. 2019 11:0016. 08. 2019 11:05Sprejem ponudb
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJENAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME55K100619JN004269/2019-B01Odprti postopek08. 08. 2019 10:0008. 08. 2019 12:00Sprejem ponudb
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJEDobava kartic zdravstvenega zavarovanja in profesionalnih karticIC-KZZ-8-017/19-BJN004532/2019-B01Odprti postopek19. 08. 2019 10:0019. 08. 2019 10:05Sprejem ponudb
OBČINA ČRENŠOVCI»Rekonstrukcija čistilne naprave Bistrica«JN1/2019JN005107/2019-B01Odprti postopek06. 08. 2019 10:0006. 08. 2019 10:01Sprejem ponudb