• PRIJAVA
Uporabljate brskalnik Internet Explorer, ki ni več podprt in ne omogoča celovite uporabe aplikacije. Priporočamo uporabo drugega brskalnika!
Prijavi se z drugim uporabniškim računom
Spremeni privzeti uporabniški račun
Uredi kontaktne podatke
Opozorilo o izteku seje
Iskanje

Aktualna javna naročila

Število rezultatov: 2526
NaročnikNazivOznaka JNDatum eJNŠtevilka na PJNDatum objave na PJNRok za oddajo prijave/ponudbeOdpiranje ponudbStanje JN
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in cestišču po Murnovi ulici in v Loki, ter vodovodnih hišnih priključkih po Murnovi uliciMJKP92226. 05. 2022 15:37JN003561/2022-W0126. 05. 202210. 06. 2022 12:0010. 06. 2022 13:00Sprejem ponudb
OBČINA REČICA OB SAVINJIRekonstrukcija mostu čez Savinjo v Sp. Rečici na JP 768261JN-1443626. 05. 2022 15:03JN003560/2022-W0126. 05. 202210. 06. 2022 10:0010. 06. 2022 11:01Sprejem ponudb
JAVNO PODJETJE CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE - KAMNIK d.o.o.Varovanje z varnostniki na objektih Centralne čistilne naprave Domžale- KamnikJN CČN 005/2226. 05. 2022 14:48JN002819/2022-B0128. 04. 202230. 05. 2022 10:0030. 05. 2022 11:00Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVESanacija oken na objektu Policijske postaje PtujJN-1442426. 05. 2022 14:26JN003559/2022-W0126. 05. 202227. 06. 2022 12:0027. 06. 2022 14:00Sprejem ponudb
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.Gradbena dela za elektro instalacije in elektro inštalacije za zamenjavo priletnih svetilk ter za zamenjavo svetlobnih tabel vertikalne signalizacije na manevrskih površinahJN-1438326. 05. 2022 14:19JN003558/2022-W0126. 05. 202217. 06. 2022 12:0017. 06. 2022 14:00Sprejem ponudb
BOLNIŠNICA SEŽANANabava dializnega potrošnega materiala ter redno in izredno servisiranje monitorjev.JN 02/2226. 05. 2022 13:52JN002798/2022-B0126. 04. 202209. 06. 2022 09:0009. 06. 2022 11:00Sprejem ponudb
Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o.Prevzem, prevoz, obdelava in odstranjevanje dehidriranega blata iz čistilnih naprav Bovec, Kobarid in Tolmin za obdobje enega letaJN-1443726. 05. 2022 13:44JN003557/2022-W0126. 05. 202210. 06. 2022 09:0010. 06. 2022 10:00Sprejem ponudb
KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o.Dobava asfaltnih mešanic2/NMV/202226. 05. 2022 13:41JN003556/2022-W0126. 05. 202208. 06. 2022 10:0008. 06. 2022 11:00Sprejem ponudb
OBČINA LAŠKOOBNOVA STREHE ZIDANI MOST 27JN-6/202226. 05. 2022 13:40JN003361/2022-W0120. 05. 202203. 06. 2022 10:0003. 06. 2022 11:00Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEBREZPLAČNA UPORABA VARILNEGA APARATA Z VZDRŽEVANJEM TER NAKUPOM POTROŠNEGA MATERIALAJN-1434226. 05. 2022 13:38JN003555/2022-W0126. 05. 202208. 06. 2022 08:0008. 06. 2022 09:00Sprejem ponudb
OBČINA GROSUPLJERekonstrukcija lokalne ceste od Velike Stare vasi proti PoliciRekonstrukcija lokalne ceste26. 05. 2022 13:29JN003144/2022-W0113. 05. 202203. 06. 2022 09:0003. 06. 2022 10:00Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEBREZPLAČNA UPORABA PRENOSNEGA POCT MERILNIKA Z VZDRŽEVANJEM TER NAKUPOM POTROŠNEGA MATERIALAJN-1434326. 05. 2022 13:15JN003554/2022-W0126. 05. 202210. 06. 2022 08:0010. 06. 2022 09:00Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTAKomunalno urejanje stanovanjskega območja po veljavnem OPPN SO99 - 1. fazaJN-1443526. 05. 2022 13:10JN003553/2022-W0126. 05. 202210. 06. 2022 10:0010. 06. 2022 11:00Sprejem ponudb
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.Izvedba gradbenih del pri gradnji plinskih priključkov in predelav/priključitev UNP sistemov na distribucijsko omrežje ZPJN-1442926. 05. 2022 12:17JN003551/2022-W0126. 05. 202209. 06. 2022 12:0009. 06. 2022 13:00Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA MARIBORIzvedba GOI del za energetsko sanacijo objekta OŠ Tabor I, Maribor4102-486/202226. 05. 2022 11:54JN003550/2022-W0126. 05. 202214. 06. 2022 09:0014. 06. 2022 11:00Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVEDostava, montaža, postavitev, konfiguriranje in integracija SBC naprav z licenco ter prenos znanja na zaposleneJN-1442626. 05. 2022 11:46JN003549/2022-W0126. 05. 202224. 06. 2022 10:0024. 06. 2022 14:00Sprejem ponudb
OBČINA TURNIŠČEREKONSTRUKCIJA SPLOŠNE AMBULANTE V TURNIŠČUJN-1440726. 05. 2022 11:28JN003537/2022-W0126. 05. 202213. 06. 2022 09:0013. 06. 2022 10:00Sprejem ponudb
Socialno varstveni zavod HrastovecDOBAVA ZDRAVIL4300-0003-202226. 05. 2022 11:21JN003546/2022-BO126. 05. 202210. 06. 2022 12:0010. 06. 2022 13:00Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJEJN 14/2022 - skladiščenje blaga Finančnega urada LjubljanaJN 14/202226. 05. 2022 10:36JN003540/2022-W0126. 05. 202221. 06. 2022 11:0021. 06. 2022 13:00Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA VELENJEČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE VELENJEJN-1441926. 05. 2022 10:01JN003538/2022-W0126. 05. 202208. 06. 2022 10:0008. 06. 2022 11:00Sprejem ponudb
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCASukcesivna dobava prehrambenega blagaJN 1/202226. 05. 2022 09:34JN003514/2022-B0125. 05. 202221. 06. 2022 10:0021. 06. 2022 13:00Sprejem ponudb
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.Dobava energentov: zemeljski plin, električna energija in lesni sekanciJN-1346626. 05. 2022 09:16JN002873/2022-B0102. 05. 202230. 05. 2022 11:00Sprejem prijav
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURORekonstrukcija državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina – Predmeja skozi Lokavec od km 2.750 do km 3.250D-125/202226. 05. 2022 09:12JN003535/2022-W0126. 05. 202221. 06. 2022 09:0021. 06. 2022 10:01Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA KRŠKOObnova javnega stranišča na CKŽ 130, Krško - ponovitev postopkaNMV-JNES-0023/2022-G-POG26. 05. 2022 09:11JN003536/2022-W0126. 05. 202213. 06. 2022 10:0013. 06. 2022 11:05Sprejem ponudb
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORČiščenje prezračevanja po stavbah UKC Maribor461-(810103)-30/2022-126. 05. 2022 08:58JN003533/2022-W0126. 05. 202206. 06. 2022 11:0006. 06. 2022 12:00Sprejem ponudb
OBČINA LOVRENC NA POHORJUSanacija dveh sklopov na lokalni cesti LC 362041 Cesta na Kumen430-0009/2022-0226. 05. 2022 08:55JN003534/2022-W0126. 05. 202209. 06. 2022 09:0009. 06. 2022 10:05Sprejem ponudb
DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o.Sukcesivna dobava zdravil za izdajo na recept za obdobje štirih (4) let124/2022-JN04-126. 05. 2022 08:55JN002569/2022-B0119. 04. 202204. 07. 2022 10:0004. 07. 2022 11:00Sprejem ponudb
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJEZAGOTAVLJANJE PREHRANSKIH STORITEV ZA PACIENTE IN ZAPOSLENE V PB BEGUNJEJN‐2022‐0126. 05. 2022 08:33JN003519/2022-B0125. 05. 202223. 06. 2022 11:0023. 06. 2022 12:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVOIzvedba projektantskih storitev za dokončanje poslovnih prostorov v Eda centru, Nova Gorica z upoštevanjem okoljskih vidikovODFUNG-8/202226. 05. 2022 08:32JN002789/2022-B0126. 04. 202224. 06. 2022 12:0024. 06. 2022 14:00Sprejem ponudb
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologijeStrokovna podpora procesu Trajnostne in krožne poslovne transformacije slovenskih majhnih in srednje velikih podjetij (Akademija TKT)JN-1365226. 05. 2022 08:30JN003045/2022-B0106. 05. 202213. 06. 2022 10:0013. 06. 2022 11:00Sprejem ponudb
OBČINA KOZJEREKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST 20223/2022-NMV26. 05. 2022 08:15003530/202226. 05. 202210. 06. 2022 10:0010. 06. 2022 11:01Sprejem ponudb
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatikoOsciloskop realnega časaJN-1440526. 05. 2022 07:34JN003532/2022-W0126. 05. 202208. 06. 2022 10:0008. 06. 2022 11:05Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROPZI ureditve regionalne ceste R1-210/1105 Zg. Jezersko-Sp. Jezersko, od km 5+000 do km 6+700D-122/2226. 05. 2022 07:30JN003531/2022-W0126. 05. 202221. 06. 2022 09:0021. 06. 2022 10:01Sprejem ponudb
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.Sanacija kamnitih opornikov masivne mostne konstrukcije v km 41+718 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-SežanaJN-1410226. 05. 2022 06:38JN003290/2022-W0118. 05. 202208. 06. 2022 12:0008. 06. 2022 13:05Sprejem ponudb
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družbaNakup materiala za barvanje talnih označb za Luko Koper, d.d., za dobo dveh letJN 95/202225. 05. 2022 16:25JN003527/2022-E0125. 05. 202224. 06. 2022 13:0024. 06. 2022 14:00Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJEMOBILNE NAMESTITVENE ENOTEMORS 20/2022-ODP25. 05. 2022 16:24JN003513/2022-B0125. 05. 202210. 06. 2022 12:0010. 06. 2022 13:00Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTANakup letalskih kart in organizacija potovanj - ponovitevJN15/202225. 05. 2022 16:23JN003528/2022-B0125. 05. 202229. 06. 2022 10:0029. 06. 2022 12:00Sprejem ponudb
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETANakup pipetnega robota za pripravo in čiščenje knjižnic NGS091-17-1/2225. 05. 2022 16:23JN003526/2022-B0125. 05. 202227. 06. 2022 12:0027. 06. 2022 14:00Sprejem ponudb
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.Izvajanje zimske službe v občini RadovljicaJN-1426725. 05. 2022 16:22JN003516/2022-B0125. 05. 202229. 06. 2022 10:0029. 06. 2022 11:00Sprejem ponudb
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družbaNakup absorpcijskih sredstev za Luko Koper d.d., za dobo treh letJN 94/202225. 05. 2022 16:22JN003529/2022-E0125. 05. 202224. 06. 2022 13:00Sprejem prijav
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIKNAKUP ZDRAVIL S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA OBDOBJE ENEGA LETA461/202225. 05. 2022 16:22JN003525/2022-B0125. 05. 202228. 06. 2022 09:0028. 06. 2022 10:05Sprejem ponudb
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORDIALIZNI MATERIAL ZA DIALIZNE MONITORJE460-E-MŽ-49/2225. 05. 2022 16:21JN003521/2022-B0125. 05. 202227. 06. 2022 12:0027. 06. 2022 14:00Sprejem ponudb
Akademska in raziskovalna mreža SlovenijeLAN infrastruktura: STIKALAJN-1428725. 05. 2022 16:20JN003520/2022-B0125. 05. 202227. 06. 2022 12:0027. 06. 2022 13:00Sprejem ponudb
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO IHANDobava gasilskega vozila GVC-1JN-1426525. 05. 2022 16:18JN003515/2022-B0125. 05. 202223. 06. 2022 13:0023. 06. 2022 14:00Sprejem ponudb
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežjaSistem za obračun sistemskih storitev izravnave (OSSI+)JN-14269 (JN22/00088)25. 05. 2022 16:16JN003517/2022-E0125. 05. 202208. 07. 2022 10:00Sprejem prijav
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJENakup zaščitne obleke in osebne opreme pripadnika CZMORS 112/2022-ODP25. 05. 2022 16:16JN003522/2022-B0125. 05. 202227. 06. 2022 12:0027. 06. 2022 13:00Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJEDobave medicinsko potrošnega materiala za žilne pristopeJN-B-1/202225. 05. 2022 16:16JN003523/2022-B0125. 05. 202201. 07. 2022 12:0001. 07. 2022 14:00Sprejem ponudb
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.Obnova korčnega kolesa in traku EAF 01 stroja KRB 150 po sklopihJPE-SPV-130/22 (JN-14260)25. 05. 2022 16:16JN003518/2022-E0125. 05. 202223. 06. 2022 10:0023. 06. 2022 11:00Sprejem ponudb
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANONABAVA DIGESTORIJEV19-NMV22052525. 05. 2022 15:32JN003512/2022-W0125. 05. 202213. 06. 2022 10:0013. 06. 2022 12:00Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTASistem za ambulantno histeroskopsko resektoskopijo – nadgradnja obstoječe opreme s potrošnim materialomNMV012/202225. 05. 2022 15:27JN003511/2022-W0125. 05. 202214. 06. 2022 10:0014. 06. 2022 12:00Sprejem ponudb