• PRIJAVA
Prijavi se z drugim uporabniškim računom
Spremeni privzeti uporabniški račun
Uredi kontaktne podatke
Iskanje

Aktualna javna naročila

Število rezultatov: 2940
NaročnikNazivOznaka JNŠtevilka na PJNVrsta postopkaRok za oddajo prijave/ponudbeOdpiranje ponudbStanje JN
NOTRANJSKI REGIJSKI PARKSistem usmerjevalno interpretacijske infrastrukture po Cerkniškem jezeruSistem usmerjevalno interpretacijske infrastrukture po Cerkniškem jezeruJN001608/2019-W01Naročilo male vrednosti10. 04. 2019 10:0010. 04. 2019 10:15Sprejem ponudb
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.Izvedba ojačitev plinovoda s kompozitnim ovojem, epoksi objemko ali izrezom cevi, odprava stikov plinovoda z zaščitno cevjo ter izvedba neporušnih pregledov za ugotavljanje anomalij na plinovodnem sistemu za obdobje štirih letP/JN/01/2019/TS-TSSJN001609/2019-E01Postopek s pogajanji z objavo 22. 04. 2019 09:00Sprejem prijav
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJESukcesivna dobava pisarniškega materiala, papirja, tiskovin, listin in obrazcev, pri kateri se upoštevajo okoljski vidikiDIR-PIS-1-029/18-BJN000842/2019-B01Odprti postopek03. 04. 2019 10:0003. 04. 2019 10:05Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADECIzvedba strokovnega nadzora nad GOI deli za projekt "Blok neprofitnih stanovanj Polje"430-0010/2019JN001607/2019-W01Naročilo male vrednosti05. 04. 2019 10:0005. 04. 2019 10:15Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJENakup in dobava računalniške opreme za državno odvetništvo in državno tožilstvo4300-9/2019JN001366/2019-W01Naročilo male vrednosti01. 04. 2019 10:0001. 04. 2019 10:10Sprejem ponudb
AGENCIJA ZA ENERGIJOČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV971-2/2019/507JN001606/2019-W01Naročilo male vrednosti03. 04. 2019 10:0003. 04. 2019 10:30Sprejem ponudb
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport BrdaGOI dela v okviru projekta Utrjevanje zelenega turizma s poudarkom na avtohtonih sortah in naravni danosti BrdJN-1/2019JN001592/2019-W01Naročilo male vrednosti08. 04. 2019 11:0008. 04. 2019 11:01Sprejem ponudb
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJEFizično in tehnično varovanjeSu-X-8/19JN001601/2019-W01Naročilo male vrednosti05. 04. 2019 10:0005. 04. 2019 10:05Sprejem ponudb
OBČINA KRŠKOIzgradnja kolesarske steze na SenovemNMV-GI-0012/2019-G-POG001260/2019Naročilo male vrednosti26. 03. 2019 10:0026. 03. 2019 12:00Sprejem ponudb
OBČINA KANAL OB SOČISanacija prezračevanja kuhinje v vrtcu Deskle430-0005/2019JN001604/2019-W01Naročilo male vrednosti29. 03. 2019 09:0029. 03. 2019 09:15Sprejem ponudb
Javni zavod Triglavski narodni parkIZDELAVA INFORMACIJSKIH TABEL TNP430-4/2019JN001603/2019-W01Naročilo male vrednosti25. 03. 2019 09:0025. 03. 2019 09:10Sprejem ponudb
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barjeKOŠNJA POVRŠIN, VKLJUČENIH V PROJEKT »OBNOVITEV IN OHRANJANJE MOKROTNIH HABITATOV NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA BARJA« - AKRONIM PoLJUBA430-012/2019JN001275/2019-B01Odprti postopek09. 04. 2019 11:0009. 04. 2019 11:15Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANOGeodetska odmera dostopnih poti do in ob hidromelioracijskih jarkih in hidromelioracijskih jarkov na območju hidromelioracijskih sistemov in izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo430-20/2019JN001602/2019-W01Naročilo male vrednosti04. 04. 2019 12:0004. 04. 2019 12:15Sprejem ponudb
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJEVzdrževanje prezračevalnih in klimatskih naprav izven garancijskega roka416-03/19-49JN001599/2019-W01Naročilo male vrednosti02. 04. 2019 10:0002. 04. 2019 10:10Sprejem ponudb
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.Nabava novega kontejnerskega oprijemala za mostno dvigalo na KT Ljubljana32/2019/08JN001591/2019-W01Naročilo male vrednosti17. 04. 2019 10:0017. 04. 2019 10:05Sprejem ponudb
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.Prevzem, obdelava in dokončna oskrba odpadnega lesa s klas. št. 20 01 38JN 15/18-2-PJN000625/2019-B01Konkurenčni postopek s pogajanji 25. 02. 2019 10:00Zaključeno zbiranje prijav
OBČINA ROGAŠKA SLATINAURBANO OBSOTELJE – DOBAVA IN MONTAŽA OPREME04/2019JN001493/2019-W01Naročilo male vrednosti28. 03. 2019 09:0028. 03. 2019 09:05Sprejem ponudb
OBČINA ROGAŠKA SLATINAURBANO OBSOTELJE - IZVEDBA GRADNJE03/2019JN001492/2019-W01Naročilo male vrednosti28. 03. 2019 09:0028. 03. 2019 09:05Sprejem ponudb
BANKA SLOVENIJENajem kadrovske agencije za posredovanje dela delavcev2.09.3.1.02-2/2019JN001538/2019-B01Odprti postopek19. 04. 2019 10:0019. 04. 2019 10:01Sprejem ponudb
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETAPosebna programska oprema za podporo priprave poročil za potrebe akreditacijJR2/2019JN001597/2019Naročilo male vrednosti29. 03. 2019 10:0029. 03. 2019 10:01Sprejem ponudb
OBČINA KUNGOTAObnova vodovoda Bubno-Svečina - II. etapa432-02/2019JN001596/2019Naročilo male vrednosti02. 04. 2019 10:0002. 04. 2019 10:10Sprejem ponudb
OBČINA POSTOJNAKOMUNALNA OPREMA NOVE POSELITVE V ZAGONU430-21/2019JN001589/2019-W01Naročilo male vrednosti01. 04. 2019 10:0001. 04. 2019 10:15Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA LJUBLJANAIZGRADNJA DVEH NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UREDITVIJO GOZDIČKA V STOŽICAH7560-18-220095JN000530/2019-B01Konkurenčni postopek s pogajanji 18. 02. 2019 09:00Zaključeno zbiranje prijav
OBČINA ŠKOCJANIzvedba storitev projektiranja križišč v varovalnem pasu ceste430-0011/2019JN001594/2019Naročilo male vrednosti02. 04. 2019 11:0002. 04. 2019 11:01Sprejem ponudb
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizmaMedijski zakup in PR aktivnosti v medijih letalskih prevoznikov, ki letijo v Slovenijo, in drugih promocijskih aktivnosti s ciljem pospeševanja prodaje Slovenije kot avio destinacije od 2019 do 2021JNV-0018/2018-S-POG-STOJN000079/2019-B01Odprti postopek23. 04. 2019 12:0023. 04. 2019 13:00Sprejem ponudb
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., JeseniceSukcesivna dobava goriva za obdobje enega letaV/05-KM-018/2019JN001593/2019-W01Naročilo male vrednosti03. 04. 2019 09:0003. 04. 2019 09:30Sprejem ponudb
KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d.DOBAVA PNEVMATIK ZA VOZILA4-2019-NMVJN001590/2019-W01Naročilo male vrednosti02. 04. 2019 10:0002. 04. 2019 11:00Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTOVzpostavitev in uporaba dokumentnega modula, dolgoročne hrambe zdravstvene dokumentacije ter integracije med bolnišničnim informacijskim sistemom in storitvijo elektronske hrambe16-04/19JN001539/2019-W01Naročilo male vrednosti28. 03. 2019 09:0028. 03. 2019 09:01Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLASukcesivna dobava srčnih spodbujevalnikovJN 023/RN-19JN001585/2019-B01Odprti postopek19. 04. 2019 10:0019. 04. 2019 10:01Sprejem ponudb
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Izvajanje varnostne interventne službe000068/2019JN001587/2019-B01Odprti postopek19. 04. 2019 09:0019. 04. 2019 09:01Sprejem ponudb
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORMEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL: 460-E-DS-146/19JN001410/2019-B01Odprti postopek09. 04. 2019 12:0009. 04. 2019 13:00Sprejem ponudb
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.Vzdrževanje in servisiranje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite000063/2019JN001586/2019-B01Odprti postopek18. 04. 2019 09:0018. 04. 2019 09:10Sprejem ponudb
JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -Gasilska enota Nova GoricaGASILSKO TOVORNO VOZILO S KOTALNIM PREKUCNIKOM TER HIDRAVLIČNIM DVIGALOM64/2019JN001583/2019-B01Odprti postopek15. 04. 2019 11:0015. 04. 2019 11:01Sprejem ponudb
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJENajem in vzdrževanje licenčne programske opreme416-04/19-8JN001503/2019-B01Odprti postopek18. 04. 2019 10:0018. 04. 2019 11:00Sprejem ponudb
OBČINA DOBRNAIZVAJANJE VZDRŽEVALNIH IN OBNOVITVENIH DEL TER ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO NARAVNIH NESREČAH NA JAVNIH CESTAH V OBČINI DOBRNA ZA LETO 2019NMV-1JN001581/2019-W01Naročilo male vrednosti27. 03. 2019 09:0027. 03. 2019 09:15Sprejem ponudb
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJEZagotavljanje operativnega delovanja sistemskega nivoja416-04/19-7JN001580/2019-W01Naročilo male vrednosti11. 04. 2019 10:0011. 04. 2019 11:00Sprejem ponudb
OBČINA MENGEŠIZGRADNJA SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE MENGEŠ430-9/2019JN001577/2019-B01Odprti postopek24. 04. 2019 10:0024. 04. 2019 10:15Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTORKartiranje nezgodnih habitatnih tipov Slovenije 2019-20212/2019JN001579/2019-W01Naročilo male vrednosti03. 04. 2019 12:0003. 04. 2019 12:30Sprejem ponudb
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKOZakup oglaševalskega prostora v različnih medijih za dneve odprtih vrat projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev v letu 2019JN 7/2019JN001578/2019-W01Naročilo male vrednosti02. 04. 2019 11:0002. 04. 2019 12:00Sprejem ponudb
OBČINA MENGEŠIZVAJANJE STORITEV GRADBENEGA NADZORA PRI IZGRADNJI SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE MENGEŠ430-8/2019JN001575/2019-W01Naročilo male vrednosti09. 04. 2019 10:0009. 04. 2019 10:15Sprejem ponudb
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAHObnova LC 406202 Cerovec - Sveti Štefan, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki430-0004/2019JN001545/2019-B01Odprti postopek01. 04. 2019 10:0001. 04. 2019 10:05Sprejem ponudb
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družbaGASILSKO VOZILO CISTERNAJN766/2018JN001418/2019-E01Odprti postopek12. 04. 2019 10:0012. 04. 2019 10:01Sprejem ponudb
OBČINA BOHINJVzdrževanje gozdnih cest v Občini Bohinj za leti 2019 in 2020NMV 3/2019JN001571/2019-W01Naročilo male vrednosti03. 04. 2019 09:0003. 04. 2019 09:05Sprejem ponudb
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBAUREDITEV DENIVELIRANEGA KRIŽIŠČA ULICE PREKOMORSKIH BRIGAD IN POTI ŠPORTNI PARK S PROMETNO UREDITVIJO PEŠCEV IN KOLESARJEV NA RELACIJI ROŽNA DOLINA – ŠEMPETER41103-2/2019JN001542/2019-W01Naročilo male vrednosti29. 03. 2019 11:0029. 03. 2019 11:15Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJEIzdelava projektne dokumentacije za potrebe preureditev prostorov v arhivske prostore z upoštevanjem okoljskih vidikov in izvajanje tehničnega svetovanja, projektantskega in gradbenega nadzora4300-1/2019JN001568/2019-W01Naročilo male vrednosti04. 04. 2019 12:0004. 04. 2019 12:05Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA LJUBLJANANAROČILO AEROFOTOGRAMETRIČNEGA SNEMANJA IN IZDELAVA DOF ZA OBMOČJE MOL7560-19-210018JN001558/2019-W01Naročilo male vrednosti03. 04. 2019 09:0003. 04. 2019 09:01Sprejem ponudb
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.oPosodobitev ITP 335-3, Cesta talcev 2, ŠoštanjKPV-5-2019/I/SIR-105810-TPJN001570/2019-W01Naročilo male vrednosti04. 04. 2019 10:0004. 04. 2019 11:00Sprejem ponudb
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.oPosodobitev ITP 340-11, Kajuhova cesta 11, ŠoštanjKPV-4-2019/I/SIR-105810-TPJN001566/2019-W01Naročilo male vrednosti04. 04. 2019 10:0004. 04. 2019 11:00Sprejem ponudb
Javni zavod za turizem PtujOblikovanje integralnih turističnih produktovZTP-JNMV01/2019JN001567/2019-W01Naročilo male vrednosti02. 04. 2019 10:0002. 04. 2019 10:01Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA LJUBLJANASANACIJA OBJEKTA KONGRESNI TRG 15 V LJUBLJANI7560-18-220101JN001563/2019-W01Naročilo male vrednosti28. 03. 2019 09:0028. 03. 2019 09:01Sprejem ponudb