• PRIJAVA
Prijavi se z drugim uporabniškim računom
Spremeni privzeti uporabniški račun
Uredi kontaktne podatke
Iskanje

Aktualna javna naročila

Število rezultatov: 4328
NaročnikNazivOznaka JNŠtevilka na PJNVrsta postopkaRok za oddajo prijave/ponudbeOdpiranje ponudbStanje JN
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEMStoritve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvajanju projekta430-0009/2019JN 007898/2019-K05Naročilo male vrednosti31. 01. 2020 09:0031. 01. 2020 09:01Sprejem ponudb
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica PiranoGradnja medetaže v prostorih Elektro in pomorske šole PortorožJN 460-1/2019JN000384/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)Naročilo male vrednosti10. 02. 2020 10:0010. 02. 2020 13:00Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJETekoče in investicijsko vzdrževanje sistema Informacijski portal Slovenske vojske (IPSV) v letih 2020 in 2021MORS 355/2019-JNMVJN000395/2020-W01Naročilo male vrednosti14. 02. 2020 12:0014. 02. 2020 12:10Sprejem ponudb
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, LjubljanaNakup DAB antenskega sistema za AOC Boč, AOC Ljubljana – Šance in združevalnikov za DAB oddajnike (po sklopih)JN-B0902JN000394/2020-W01Naročilo male vrednosti17. 02. 2020 09:0017. 02. 2020 09:01Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA VELENJERAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS II. fazaJN-0044/2020JN000392/2020-B01Odprti postopek03. 03. 2020 10:0003. 03. 2020 11:00Sprejem ponudb
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBORSISTEM ZA ASPIRACIJSKO TROMBEKTOMIJO460-E-DS-20/20JN000389/2020-W01Naročilo male vrednosti07. 02. 2020 12:0007. 02. 2020 13:00Sprejem ponudb
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRAMedicinski pripomočki za aplikacijo zdravilJN 23-2019JN008482/2019-B01Odprti postopek05. 02. 2020 10:0005. 02. 2020 10:01Sprejem ponudb
OBČINA ORMOŽModernizacija cest v občini Ormož v letu 2020430-13/2020 04/81JN000390/2020-B01Odprti postopek14. 02. 2020 09:0014. 02. 2020 09:01Sprejem ponudb
OBČINA TREBNJEIzdelava projektne dokumentacije za ureditev LC 425 052 – odsek Trebnje – grad (most čez Temenico in železnico)Izdelava projektne dokumentacije za ureditev LC 425 052 – odsek Trebnje – gradJN000387/2020-W01Naročilo male vrednosti07. 02. 2020 09:0007. 02. 2020 09:01Sprejem ponudb
OBČINA KAMNIKUrejanje zelenih površin za leti 2020 in 2021430-0003/2020JN000388/2020-W01Naročilo male vrednosti07. 02. 2020 09:0007. 02. 2020 09:10Sprejem ponudb
OBČINA KRŠKOVzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Krško v letu 2020 in 2021NMV-GD-0002/2020-G-POGJN000381/2020-W01Naročilo male vrednosti10. 02. 2020 10:0010. 02. 2020 10:30Sprejem ponudb
NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o.Prenova kopalnic za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. v letih 2020-2021411-1/2020JN000385/2020-W01Naročilo male vrednosti12. 02. 2020 12:0012. 02. 2020 12:05Sprejem ponudb
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO»Vsebinska podpora obstoječim prejemnikom sredstev (MSP) v začetnih fazah življenjskega cikla 2020«NMV 02/2020JN000386/2020-W01Naročilo male vrednosti25. 02. 2020 10:0025. 02. 2020 10:01Sprejem ponudb
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.SERVISIRANJE SIGNALNIH TABEL000006/2020JN000383/2020-W01Naročilo male vrednosti27. 02. 2020 08:5527. 02. 2020 09:00Sprejem ponudb
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.DOBAVA MULČERJAJN-2mE/2020JN000380Naročilo male vrednosti10. 02. 2020 10:0010. 02. 2020 10:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJEDobava in montaža opreme za lekarno v SB TrbovljeV14-19/BJN000382/2020-W01Naročilo male vrednosti12. 02. 2020 10:0012. 02. 2020 10:01Sprejem ponudb
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.Dobava HCl in NaOH40 01-1020/2019JN000379/2020-W01Naročilo male vrednosti19. 02. 2020 09:0019. 02. 2020 09:30Sprejem ponudb
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.DOBAVA POMETALNO SESALNEGA STROJAJN-1ME/2020JN000378/2020-W01Naročilo male vrednosti10. 02. 2020 09:0010. 02. 2020 09:01Sprejem ponudb
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SLOVENSKE KONJICENakup gasilskega vozila GVC 16/25JN1/2020JN000375/2020-B01.Odprti postopek24. 02. 2020 11:0024. 02. 2020 11:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROIZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV ZA UMESTITEV NADHODOV NA ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH HRASTNIK, TRBOVLJE IN ZAGORJE2431-19-300203/0JN008613/2019-B01Odprti postopek07. 02. 2020 10:0007. 02. 2020 10:05Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVEJavno naročilo za izvedbo zdraviliških aktivnosti po programu usposabljanja Policije430-1675/2019JN000374/2020-B01Odprti postopek24. 02. 2020 12:0024. 02. 2020 13:00Sprejem ponudb
OBČINA ŠKOFJA LOKAREKONSTRUKCIJA BRVI V BRODEH NA JAVNI POTI JP 901423 "POT V BRODE - STARA CESTA" od km 0,265 do km 0,225, v skupini dolžini 46 m, s prometno ureditvijo kolesarske poti371-04/2020JN000370/2020-W01Naročilo male vrednosti13. 02. 2020 12:0013. 02. 2020 12:15Sprejem ponudb
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih službPridobitev instrumenta finančnega zavarovanja v obliki bančne garancije oziroma zavarovalne police za leto 2020VKS-2/20JN000367/2020-W01Naročilo male vrednosti11. 03. 2020 12:0011. 03. 2020 12:01Sprejem ponudb
OBČINA DOMŽALEGRADNJA CESTE V SPODNJI KRTINI - JP 5730224301-3/2020JN000368/2020-W01Naročilo male vrednosti14. 02. 2020 08:3014. 02. 2020 09:00Sprejem ponudb
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.Dobava tesnilJPE-SAL-421/19JN000360/2020-W01Naročilo male vrednosti05. 02. 2020 10:0005. 02. 2020 10:05Sprejem ponudb
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.Prenova transportnega komunikacijskega sistema družb HSE in DEMJN 01/2020JN000349/2020-E01Postopek s pogajanji z objavo 20. 02. 2020 12:00Sprejem prijav
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.Zamenjava obstoječe sesalne naprave in montaža novega razvodnega cevovoda bloka 640 01-1298/2019JN000361/2020-W01Naročilo male vrednosti17. 02. 2020 09:0017. 02. 2020 09:30Sprejem ponudb
OBČINA ŠENTILJObnovitvena dela na LC 392061 »Kungota – Stara Gora – Šentilj430-07/2020-409JN000353/2020-W01Naročilo male vrednosti07. 02. 2020 10:0007. 02. 2020 10:30Sprejem ponudb
OBČINA DESTRNIKPREVZEM GREZNIČNIH GOŠČ IN BLATA IZ MKČN TER STROJNO ČIŠČENJE JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMAJN1/2020JN000359/2020-B01Odprti postopek27. 02. 2020 12:0027. 02. 2020 12:01Sprejem ponudb
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizmaMarketinške aktivnosti na trgu ZDA in Kanada od marca 2020 do konca februarja 2021JNM-0005/2020-S-POG-STOJN000365/2020-W01Naročilo male vrednosti20. 02. 2020 12:0020. 02. 2020 12:05Sprejem ponudb
OBČINA ŽELEZNIKIVrtec Železniki - 3 fazaPK-430-3/2020JN000363/2020-W01Naročilo male vrednosti05. 02. 2020 11:0005. 02. 2020 11:01Sprejem ponudb
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SočaOkolju prijazne storitve pranja perila461-1/2020-1JN000355/2020-W01Naročilo male vrednosti07. 02. 2020 09:0007. 02. 2020 09:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA - PU LJUBLJANAJavno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku NMV za meritve električnih inštalacij in strelovodov v objektih Policijske uprave Ljubljana430-2171/2019JN000357/2020-W01Naročilo male vrednosti13. 02. 2020 09:0013. 02. 2020 09:30Sprejem ponudb
KRANJSKI VRTCIIzvajanje storitev zdravstveno higienskega nadzora, vzorčenje in analiza živil in obrokov, mikrobioloških in kemijskih preiskav, monitoringa pitne vode, zraka in mivke ter analize obrokov na prisotnost alergenov430-9-1-02-269/2019JN000088/2020-W01Naročilo male vrednosti31. 01. 2020 08:0031. 01. 2020 08:01Sprejem ponudb
JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SevnicaAsfalterska dela v letu 2020JN VV 1/2020JN000352/2020-B01Odprti postopek03. 02. 2020 09:0003. 02. 2020 09:05Sprejem ponudb
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družbaNabava lesa za podkladanje tovoraJN 6/2020JN000358/2020-W01Naročilo male vrednosti06. 02. 2020 13:0006. 02. 2020 13:01Sprejem ponudb
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.VZDRŽEVANJE VN IN SN ODKLOPNIKOV2201-1/2020JN000356/2020-W01Naročilo male vrednosti07. 02. 2020 09:0007. 02. 2020 09:15Sprejem ponudb
Zavod za gozdove SlovenijeOrganizacija, sodelovanje in izvedba del za izpust novo naseljenih risov na območju Gorenjske v sklopu mednarodnega projekta LIFE Lynx, LIFE16 NAT/SI/000634430 – 84/2020JN000350/2020-W01Naročilo male vrednosti12. 02. 2020 09:0012. 02. 2020 09:30Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA MARIBOROSREDNJI PRIREDITVENI STADION LJUDSKI VRT – REKONSTRUKCIJA STARE TRIBUNE41001-878/2019007145/2019Konkurenčni postopek s pogajanji 29. 11. 2019 09:00Zaključeno zbiranje prijav
KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBORIzbira izvajalca za tiskarske storitveJN 1/2020JN000334/2020-W01Naročilo male vrednosti04. 02. 2020 12:0004. 02. 2020 12:01Sprejem ponudb
VZGOJNI ZAVOD PLANINADobava konvencionalnih in ekoloških živilJNMV_1/2020JN000251/2020-W01Naročilo male vrednosti29. 01. 2020 08:0029. 01. 2020 09:00Sprejem ponudb
OBČINA TURNIŠČE»Nabava elektronskih tarč in fitnesa v naravi« 1. sklop Nabava elektronskih tarč 2. sklop Nabava in postavitev dveh fitnesov v naravi (lokaciji: Gomilica, Renkovci)JN 1/2020JN000344/2020-W01Naročilo male vrednosti06. 02. 2020 10:0006. 02. 2020 10:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVEJavno naročilo za izdelavo, dobavo in postavitev lesenih pasjih ut za službene pse, pri katerih se upoštevajo okoljski vidikiJN000345/2020-W01JN000345/2020-W01Naročilo male vrednosti13. 02. 2020 11:0013. 02. 2020 12:00Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJENakup službenih čevljev in nogavicJN 32/2019 UNIFORMAJN008948/2019-B01Odprti postopek25. 03. 2020 08:0025. 03. 2020 09:00Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODEInženirske storitve pri izvedbi projekta: »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A in ETAPA 2«43016-388/2019JN008953/2019Odprti postopek20. 02. 2020 10:0020. 02. 2020 10:30Sprejem ponudb
Slovenski državni holding, d.d.Najem službenega vozilaNMV-1/2020JN000343/2020-W01Naročilo male vrednosti07. 02. 2020 10:0007. 02. 2020 10:05Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA CELJEProjektna dokumentacija: Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje - Voglajne - lokalni ukrepi - Most čez Voglajno na LZ 038893 z navezavo na Teharsko cesto pri podvozu pod železnico ter navezavo na LC 036361JNMV-1-2020-SJN000331/2020-W01Naročilo male vrednosti07. 02. 2020 09:0007. 02. 2020 09:01Sprejem ponudb
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.Storitve umerjanja navigacijskih sredstev (kalibraža)285 - 6JN000325/2020-E01Odprti postopek20. 02. 2020 11:0020. 02. 2020 11:10Sprejem ponudb
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.Programiranje sistema za digitalno podpisovanje dokumentov282-6JN000341/2020-W01Naročilo male vrednosti11. 02. 2020 11:0011. 02. 2020 11:10Sprejem ponudb
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVOUNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVOJN27-2020JN000333/2020-W01Naročilo male vrednosti10. 02. 2020 12:0010. 02. 2020 13:00Sprejem ponudb