user PRIJAVA

Predloge za poročanje na podlagi 46. člena ZJN-3

Datum objave: 5. 6. 2023

Ministrstvo za javno upravo je za lažjo izvedbo obveščanja zagovornikov javnega interesa pripravilo predloge obvestil za poročanje namere o izvedbi in obrazložitev pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 46. člena ZJN-3.