user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

Izvedba nujnih javnih naročil v zvezi z naravnimi nesrečami in odpravo škode

Izvedba nujnih javnih naročil v zvezi z naravnimi nesrečami in odpravo škode (predstavitev)