user PRIJAVA

Izvedba nujnih javnih naročil v zvezi z naravnimi nesrečami in odpravo škode

Izvedba nujnih javnih naročil v zvezi z naravnimi nesrečami in odpravo škode (predstavitev)