user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

Schemes of procedures

JNOP (PDF, 492 KB)

Odprti postopek

JNOM (PDF, 501 KB)

Omejeni postopek

JNKO (PDF, 45 KB)

Konkurenčni dialog

JNKOPO (PDF, 516 KB)

Konkurenčni postopek s pogajanji

JNPOOB (PDF, 46 KB)

Postopek s pogajanji z objavo

JNBOBJOV (PDF, 48 KB)

Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JNMV (PDF, 492 KB)

Postopek naročila male vrednosti