user PRIJAVA

Sheme postopkov

JNOP (PDF, 492 KB)

Odprti postopek

JNOM (PDF, 501 KB)

Omejeni postopek

JNKO (PDF, 45 KB)

Konkurenčni dialog

JNKOPO (PDF, 516 KB)

Konkurenčni postopek s pogajanji

JNPOOB (PDF, 46 KB)

Postopek s pogajanji z objavo

JNBOBJOV (PDF, 48 KB)

Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JNMV (PDF, 492 KB)

Postopek naročila male vrednosti