user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

Obvestilo za naročnike - sporočanje statističnih podatkov za leto 2022

OBVESTILO ZA NAROČNIKE – sporočanje statističnih podatkov in objava seznama evidenčnih naročil 2022

Spoštovani uporabniki portala javnih naročil,

v skladu z javnonaročniško zakonodajo mora naročnik do zadnjega dne februarja tekočega leta sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu. Poleg tega mora do zadnjega dne februarja tekočega leta (za preteklo leto) na portalu javnih naročil objaviti tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, ki mora zajemati podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila oddana na splošnem in infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3. V ta namen so bile na portalu javnih naročil zagotovljene potrebne funkcionalnosti za sporočanje statističnih podatkov in objavljanje seznamov evidenčnih naročil (zavihek »Evidenčna naročila«), oddanih v letu 2022.

Poleg tega opozarjamo, da v skladu z ZJN-3B za evidenčna naročila poleg naročil, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 štejejo tudi naročila, ki se oddajo kot posamezni izločeni sklopi v skladu s petim odstavkom 73. člena ZJN-3 in naročila iz 15., 16., 17. in 18. točke prvega odstavka 27. člena ZJN-3 .

Povezava do navodil za sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih in objavo seznama določenih evidenčnih naročil na portalu javnih naročil je na voljo tukaj.

Kontakti za telefonsko pomoč uporabnikom portala javnih naročil (tudi za objavo statističnih podatkov in objavo seznama evidenčnih naročil) so na voljo tukaj.