user PRIJAVA

Novica

OBVESTILO ZA NAROČNIKE – sporočanje statističnih podatkov in objava seznama evidenčnih naročil 2021

Spoštovani uporabniki portala javnih naročil,

v skladu z javnonaročniško zakonodajo mora naročnik do zadnjega dne februarja tekočega leta sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu. Poleg tega mora do zadnjega dne februarja tekočega leta (za preteklo leto) na portalu javnih naročil objaviti tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, ki mora zajemati podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila oddana na splošnem in infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 (v letu 2021 spremenjena v skladu z 90. členom ZIUZEOP oziroma 5. členom ZZUOOP). V ta namen so bile na portalu javnih naročil zagotovljene potrebne funkcionalnosti za sporočanje statističnih podatkov in objavljanje seznamov evidenčnih naročil (zavihek »Evidenčna naročila«), oddanih v letu 2021.

Opozarjamo, da morajo naročniki v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki je začel veljati 1. januarja 2022, seznam oddanih evidenčnih naročil obvezno objaviti na portalu javnih naročil.

Poleg tega opozarjamo tudi, da naročniki ne spregledajo, da v skladu z ZJN-3B za evidenčna naročila poleg naročil, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 štejejo tudi naročila, ki se oddajo kot posamezni izločeni sklopi v skladu s petim odstavkom 73. člena ZJN-3.

Povezava do navodil za sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih in objavo seznama določenih evidenčnih naročil na portalu javnih naročil je na voljo tukaj.

Kontakti za telefonsko pomoč uporabnikom portala javnih naročil (tudi za objavo statističnih podatkov in objavo seznama evidenčnih naročil) so na voljo tukaj.