user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

Vpeljava naprednih registrov pogodb.

Date of publication: 4. 10. 2022

Na voljo so prosojnice iz predstavitve Vpeljave naprednih registrov pogodb.