user PRIJAVA

Vpeljava naprednih registrov pogodb.