user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

Obvestilo v zvezi s pripravo navodil ponudnikom

Date of publication: 6. 3. 2021

Uporabnike informacijskega sistema e-JN obveščamo, da je bil z dnem 5.3.2021 sistem nadgrajen z novimi funkcionalnostmi. Uporabnike opozarjamo, da je za novo začete postopke potrebno ustrezno prilagoditi razpisno dokumentacijo oz. navodila ponudnikom.