user PRIJAVA

Obvestilo v zvezi s pripravo navodil ponudnikom

Datum objave: 6. 3. 2021

Uporabnike informacijskega sistema e-JN obveščamo, da je bil z dnem 5.3.2021 sistem nadgrajen z novimi funkcionalnostmi. Uporabnike opozarjamo, da je za novo začete postopke potrebno ustrezno prilagoditi razpisno dokumentacijo oz. navodila ponudnikom.