user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

More information contracting authority

Prva kratka video predstavitev aktualnih vsebin s področja javnega naročanja

DJN PPT1