user PRIJAVA

Video predstavitev aktualnih vsebin s področja javnega naročanja

Prva kratka video predstavitev aktualnih vsebin s področja javnega naročanja

DJN PPT1