user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

Predpisi v obravnavi

19. 12. 2022 – Javno povabilo za posredovanje pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti

Objavljamo javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti.

Predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek pošljite na elektronski naslov gp.mju@gov.si, s pripisom »Pripombe na osnutek novele ZJNPOV-B« ali s sklicem na št.: 007-645/2022 ali na št.: EVA: 2022-3130-0034, do 30. 1. 2023.

Povezave na javno povabilo in osnutek predloga zakona:

Dopis

Osnutek predloga zakona

13. 7. 2022 – Javno povabilo za posredovanje pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju

Objavljamo javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju.

Predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek pošljite na elektronski naslov gp.mju@gov.si, s pripisom »Pripombe na osnutek novele ZJN-3D« ali s sklicem na št.: 007-584/2022 ali na št.: EVA: 2022-3130-0030, do 15. 9. 2022.

Povezave na javno povabilo in osnutek predloga zakona:

Dopis

Osnutek predloga zakona

13. 4. 2021 – Javno povabilo za posredovanje pripomb na osnutek predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju

Objavljamo javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek pošljite na elektronski naslov gp.mju@gov.si, s pripisom »Pripombe na osnutek novele UZeJN« ali sklicem na št.: 007-168/2021 ali na št.: EVA: 2020-3130-0035, do 14. 5. 2021.

Povezave na javno povabilo in osnutek predloga uredbe:

Dopis

Osnutek predloga uredbe

23. 12. 2020 – Javno povabilo za posredovanje pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju

Objavljamo javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju.

Predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek pošljite na elektronski naslov gp.mju@gov.si, s pripisom »Pripombe na osnutek novele ZJN-3B« ali sklicem na št.: 007-934/2019 ali na št.: EVA: 2020-3130-0004, do 25. 1. 2021.

Povezave na javno povabilo in osnutek predloga zakona z uvodno obrazložitvijo:

Dopis

Osnutek predloga zakona

Nadaljnje aktivnosti v zvezi s pripravo zakona: Zakon v medresorskem usklajevanju

10. 5. 2019 - Javno povabilo za posredovanje pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Objavljamo javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Dopis

Osnutek predloga zakona

 

Predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek pošljite na elektronski naslov gp.mju@gov.si, s pripisom »Pripombe na osnutek novele ZPVPJN« ali sklicem na št.: 007-109/2019 ali na št.: EVA: 2019-3130-0009, do 10. 6. 2019.

Povezave na javno povabilo in osnutek predloga zakona z uvodno obrazložitvijo:

Dopis

Osnutek predloga zakona

 

28. 10. 2016 - Javno povabilo za posredovanje pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Objavljamo javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Predloge, komentarje in dopolnitve na osnutek pošljite na elektronski naslov gp.mju@gov.si s pripisom »Pripombe na osnutek novele ZPVPJN« ali sklicem na št.: 007-998/2015 ali na št.: EVA:2016-3130-0008, do 15. 12. 2016.

Povezave na javno povabilo, osnutek predloga zakona in obrazložitev:

Dopis

Osnutek predloga zakona

Obrazložitev predloga zakona

Nadaljne aktivnosti v zvezi s pripravo zakona:

5. 5. 2017 - predlog zakona za medresorsko usklajevanje


3. 8. 2016 - Javno povabilo za posredovanje pripomb na osnutek predloga Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Objavljamo javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek predloga Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Predloge. komentarje in dopolnitve na osnutek uredbe in osnutke primerov okoljskih zahtev in meril (t.i. priporočil) pošljite na elektronski naslov gp.mju@gov.si s sklicem na številko IPP 007-1000/2015 in EVA2016-3130-0006, do 30. 9. 2016.

Povezave na javno povabilo, osnutek predloga uredbe in osnutke priporočil:

Dopis

Predlog uredbe

Predlogi primerov okoljskih zahtev

Nadaljne aktivnosti v zvezi s pripravo uredbe in priporočil:

3. 5. 2017 - predlog uredbe za medresorsko usklajevanje