user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

System JN

V Sloveniji sistem javnega naročanja urejajo:

  • Zakon o javnem naročanju,
  • Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti,
  • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in njihovi podzakonski akti.