user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

e-Dosje – poizvedovanje v Centralni kazenski evidenci

Date of publication: 31. 5. 2023

Uporabnike obveščamo, da je povezava med e-Dosje in CKE vzpostavljena, poizvedba pa trenutno traja dlje časa. Uporabnikom predlagamo naj z zaključevanjem poizvedb počakajo dokler ne bodo prejeli obvestila, da je poizvedba zaključena.