user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

POSODOBLJENE SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE GRADENJ

Date of publication: 17. 4. 2023

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, je s strokovnjaki na področju gradenj in z njimi povezanimi dejavnostmi pripravilo posodobljene Smernice za javno naročanje gradenj. Informacije in dokument posodobljenih smernic je dostopen tukaj.