user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

Renewed platform for Electronic public procurment

Date of publication: 18. 12. 2020
As part of the technological upgrading of the e-JN system, a renewed portal for supporting electronic public procurement was launched. It is built on the basis of a responsive web design in practice, which means that we can access it through various devices and browsers. The content will always be the same and optimally prepared for your device.

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 190/20) razglasila epidemijo za 30 dni, pri čemer ta odlok začne veljati z dnem 18. 12. 2020.

S tem je za to obdobje ponovno podana tudi pravna podlaga za uporabo 8. točke prvega odstavka 27. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), ki določa, da se ZJN-3 ne uporablja za javna naročila opreme, tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje ali takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče škode ob naravni ali drugi nesreči, skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar je vrednost naročila nižja od vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. Razglasitev epidemije na uporabo drugih določb zakona neposredno ne vpliva, vsa obvestila na tej spletni strani so še vedno aktualna in se sproti posodabljajo