user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

PPI2Innovate

PPI2Innovate

PPI2

Program evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg CENTRAL EUROPE (ang. »European Territorial Co-operation programme Interreg CENTRAL EUROPE«; v nadaljevanju Interreg CENTRAL EUROPE) je program kohezijske politike EU, s ciljem evropskega teritorialnega sodelovanja (ang. »European Territorial Cooperation«). Program poteka v finančni perspektivi 2014 – 2020 in se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj- ESRR (ang. European Regional Development Fund- ERDF). Program sofinancira projekte, ki med drugim krepijo regionalno inovativnost. V programu sodeluje devet držav članic EU (Avstrija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška, Slovenija), osem zveznih dežel iz Nemčije ter devet italijanskih regij.

MJU je partner v mednarodnem konzorciju desetih projektnih partnerjev in osem pridruženih partnerjev iz šestih držav (Slovenija, Madžarska, Češka, Poljska, Italija in Hrvaška). Mednarodni konzorcij je v okviru programa Interreg CENTRAL EUROPE pridobil sredstva ESRR za projekt PPI2Innovate-Krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev v Srednji Evropi »Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe«, ki traja 36 mesecev (od 1.6.2016 do 31.5.2019).

Projekt PPI2Innovate se neposredno osredotoča na javne naročnike na vseh administrativnih ravneh v Srednji Evropi z namenom, da bi vzpostavil regionalne zmogljivosti PPI, spremenil odnos do PPI, okrepil povezave med ustreznimi deležniki v regijah, vse z namenom, da bi na koncu povečali uporabo PPI v državah Srednje Evrope.

V okviru projekta bodo razviti trije tematski pripomočki za javno naročanje inovativnih rešitev in produktov na področju zdravja, energije in informacijsko-komunikacijske tehnologije (eng. SMART Health, SMART Energy, SMART ICT), ki bodo prilagojeni šestim nacionalnim institucionalnim okvirom. Vzpostavljenih bo šest regionalnih Kompetenčnih centrov za PPI povezanih v regionalno mrežo, šest akcijskih načrtov za implementacijo osmih PPI projektov ter štirje PPI piloti. V PPI pilote bodo vključene vse faze javnega naročila inovativne rešitve od opredelitve inovativne rešitve, izvedbe postopka oddaje javnega naročila do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom.

MJU bo v okviru projekta izvedel pilot javnega naročila inovativne rešitve na področju IKT na osnovi razvitega pripomočka PPI2Innovate z namenom njegovega testiranja in dodelave za čim bolj praktično uporabo in nadgradnjo znanj v okviru Kompetenčnih centrov za PPI.

Iz Slovenije poleg MJU na projektu PPI2Innovate sodeluje tudi Zavod Tehnološka Mreža ICT (Zavod TM ICT).

Napoved dogodka: PPI2Innovate okrogla miza: Planiranje javnega naročanja inovativnih rešitev na področju zdravja, energije in IKT ter predstavitev praktičnega primera predkomercialnega naročanja

Z namenom prikaza praks planiranja JNI in izpostavitve pomena planiranja JNI, Zavod TM ICT v sodelovanju z MJU organizira okroglo mizo na temo planiranja JNI na področju zdravja, energije in IKT. V okviru dogodka bo predstavljen tudi praktični primer predkomercialnega naročanja (PKN). Okrogla miza na temo planiranja JNI in predstavitev praktičnega primera PKN bo v četrtek, 22. 11. 2018 od 8.30 do 11.30 na Uradnem listu RS v Ljubl

PPI2Innovate izvajanje

Projektni partnerji izvajajo štiri pilote:

PILOT 1 – Lublin, Poljska (ENERGIJA): inovativna rešitev na področju razsvetljave v parku Janeza Pavla II

PILOT 2 – okrožje Somogy, Madžarska (ZDRAVJE): inteligentni medicinski pripomočki in razvoj računalniške opreme za spremljanje in zdravljenje pacientov s kardiovaskularnimi boleznimi za potrebe Kaposi Mór izobraževalne bolnišnice okrožja Somogy.  

PILOT 3 - regija Piemonte, Italija (ENERGIJA): inovativna rešitev za stavbe in rastlinjake z vgradnjo trajnostne kogeneracije za potrebe  REA eksperimentalnega botaničnega vrta.

PILOT 4 – Ministrstvo za javno upravo, Slovenija (IKT): inovativna IKT rešitev, ki bo omogočala semantično analizo.


Napovednik dogodkov:

Predstavitev primerov javnega naročanja inovativnih rešitev (JNI) in predstavitev akcijskega načrta kompetenčnega centra JNI.

 

Zavod TM ICT v sodelovanju z MJU in Skupnostjo občin Slovenije organizira delavnico za naročnike, kjer bodo predstavljeni primeri izvedenih JNI projektov v Sloveniji ter okroglo mizo na temo priprave akcijskega načrta za vzpostavitev kompetenčnega centra JNI v Sloveniji. Dogodek bo v sredo, 29. 5. 2019 od 10. do 13. ure v Hiši EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana.

Vljudno vabljeni,

VABILO

Gradivo z dogodka 29. 5. 2019

Se nahaja TUKAJ