user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

Akademija javnega naročanja

Z namenom zagotavljanja ustreznih usposabljanj na področju javnega naročanja za zagotovitev (naj)višje ravni kompetenc uslužbencev, ki delujejo na področju javnega naročanja, je bila ustanovljena Akademija javnega naročanja. Akademija javnega naročanja se izvaja v okviru Upravne akademije, delovati je začela 1.1.2023.

V  januarju 2024 je bil sprejet prenovljen program Akademije javnega naročanja, v katerega je v že obstoječe vsebine dodano tudi pravno varstvo, poleg tega pa so dodani štirje posebni moduli s specifičnimi vsebinami (Evidenčna naročila in naročila male vrednosti, Postopek javnega naročila od A do Ž, Nabavne tehnike in Tehnike pogajanj).

Program je dostopen tukaj