user PRIJAVA

Zeleno JN

Uredba o zelenem javnem naročanju


Uredba o zelenem javnem naročanju je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/2017 in je začela veljati 1. januarja 2018. 9. novembra 2019 pa se je začela uporabljati Uredba o spremembi uredbe o zelenem javnem naročanju, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 64/2019.

V skladu z uredbo je zeleno javno naročanje obvezno za 20 predmetov javnega naročanja. Uredba ne določa več obveznih okoljskih zahtev, kot jih je poznala predhodna ureditev, temveč v 6. členu določa, katere okoljske vidike naj naročnik upošteva pri oddaji javnih naročil in cilje, ki jih mora doseči v vsakem postopku javnega naročanja za predmete iz 4. člena uredbe. V skladu z 8. členom uredbe pa so pripravljeni tudi novi primeri okoljskih zahtev in meril, ki jih lahko naročnik vključi v postopek javnega naročanja, da bi dosegel cilje iz drugega odstavka 6. člena te uredbe in so dostopni na tej spletni strani. Čeprav so ti primeri okoljskih zahtev in meril za zeleno javno naročanje po vsebini na več mestih podobni temeljnim in dodatnim okoljskim zahtevam iz predhodne ureditve, so novi primeri posodobljeni, dopolnjeni za nove, dodane predmete zelenega javnega naročanja, bolj fleksibilni in niso zavezujoči, naročnikom pa dajejo več možnosti izbire, na kakšen način doseči zahtevan cilj pri posamezen predmetu.

Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z Uredbo o ZeJN so dostopna tukaj.

Odgovori na vprašanja iz predstavitve Uredbe o zelenem javnem naročanju (živila)

Odgovori na vprašanja in predstavitve Uredbe o zelenem javnem naročanju (pohištvo, tekstilni izdelki, hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroje, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave, televizorji, pisarniški papir in higienski papirnati izdelki, čistila, storitev čiščenja in storitev pranja perila ter elektronska pisarniška oprema)

Odgovori na vprašanja iz predstavitve Uredbe o zelenem javnem naročanju (električna energija, grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode, sanitarne armature, oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje, stenske plošče, električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih in vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje)

 

Predstavitev predmeta Električna energija

Predstavitev predmeta Grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode

Predstavitev predmeta Sanitarne armature

Predstavitev predmeta Oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje

Predstavitev predmeta Stenske plošče

Predstavitev predmeta Električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih

Predstavitev predmeta Vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje

Predstavitev predmeta Projektiranje in izvedba gradnje cest

Predstavitev predmeta Cestna razsvetljava in prometna signalizacija

Predstavitev predmeta Pnevmatike

 

Primeri okoljskih zahtev in meril po posameznem predmetu so objavljeni in dostopni s klikom na posamezen predmet zelenega javnega naročanja:

P1 električna energija
P2 živila in gostinske storitve - NOVO
P3 tekstilni izdelki
P4 pisarniški papir in higienski papirnati izdelki - NOVO
P5 elektronska pisarniška oprema
P6 televizorji
P7 hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave
P8 pohištvo - NOVO
P9 grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode - NOVO
P10 sanitarne armature - NOVO
P11 oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje
P12 stenske plošče - NOVO
P13 projektiranje in/ali izvedba gradnje stavb
P14 projektiranje in/ali izvedba gradnje cest - NOVO
P15 cestna vozila
P16 pnevmatike
P17 električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih
P18 cestna razsvetljava in prometna signalizacija
P19 čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila
P20 vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje

Enotna kontaktna točka za zagotavljanje strokovne pomoči

Z namenom zagotavljanja enostavnejše in kvalitetnejše strokovne pomoči glede vprašanj s področja zelenega javnega naročanja je naročnikom in gospodarskim subjektom, ki sodelujejo ali so zainteresirani za sodelovanje v postopkih javnega naročanja v skladu s 3. točko sklepa Vlade republike Slovenije, št. 00714-24/2016/10 z dne 14. 9. 2017 zagotovljen enotni kontaktni elektronski naslov:

                                                                                                              zejn.mop@gov.si

Koristne informacije in priročniki o zelenem javnem naročanju Evropske komisije

OKOLJSKO OZNAČEVANJE IN KEMIKALIJE

Javnim naročnikom v pomoč pri pripravi zelenih javnih naročil ter ponudnikom pri razumevanju zahtev javnih naročil z vidika okoljskega označevanja  in kemikalij sta brošuri, ki sta pripravljeni v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE: brošura Okoljsko označevanje in brošura Kemikalije. V brošurah so tudi uporabne povezave, ki vodijo uporabnika do dodatnih informacij o obeh vsebinah.

 

Da bi zeleno javno naročanje čim prej zaživelo v praksi je Evropska komisija pripravila Priročnik za zeleno javno naročanje (GPP Training Toolkit), ki vključuje smernice za pripravo akcijskega načrta za zeleno javno naročanje, predstavitev določb javnonaročniške zakonodaje, ki omogočajo oziroma se nanašajo na zeleno javno naročanje, ter okoljske kriterije za več skupin izdelkov in storitev. Evropski okoljski kriteriji za zeleno javno naročanje so dostopni na http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm.

Evropska komisija je vzpostavila tudi t.i. GPP Helpdesk, kjer lahko tako naročniki kot ponudniki dobijo relevantne informacije in nasvete v zvezi z vključevanjem okoljskih vidikov v javno naročanje.

Kontaktni podatki za GPP Helpdesk

e-pošta:

 gpp@biois.com

telefon:

+ 331 53 90 11 75

naslov:

GPP Helpdesk
c/o BIO Intelligence Service
20-22 Villa Deshayes
75014 Paris, France

Arhiv stališč ministrstva glede zelenih javnih naročil, na podlagi predhodne ureditve:

Stališče – tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – označevanje nevarnih kemikalij (7. 7. 2014)

Stališče – tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – dokazila pri zelenem javnem naročanju čistil (20. 2. 2014)

Stališče – tolmačenje Uredbe o zelenem javnem naročanju – predložitev lastne izjave v postopku javnega naročanja, dokazil pa pri izvedbi naročila (23. 10. 2012)

Stališče – tolmačenje javnonaročniške zakonodaje – naročanje živil iz shem kakovosti (23. 10. 2012)

Informacije o razpisih, ki jih Evropska komisija objavlja za spodbujanje eko inovacij, je mogoče najti na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm.

Povezave na sorodne strani