user PRIJAVA

Skupen projekt MJU, EK in OECD

Sistemski pristop celovitega pregleda področja javnega naročanja

Ministrstvo za javno upravo v partnerstvu z Evropsko komisijo in OECD izvaja projekt, v okviru katerega želimo s sistemskega vidika celovito pregledati področje javnega naročanja v Sloveniji. OECD bo izvedel analizo in predloge izboljšav sistema javnega naročanja na neklasičen način, skozi pristop sistemskega oblikovanja politik (system desgin). Z različnih zornih kotov, tako vedenjskih, kulturnih, pravnih in makroekonomskih vidikov, kot z uporabo orodij ekonometričnih analiz podatkov, bomo poskušali identificirati vrzeli v sistemu. Gre za novost na področju sistemskega pristopa, kjer bo OECD tovrsten pregled sistema javnega naročanja opravil prvič. Na ministrstvu menimo, da je širša debata in analiza, ne le skozi zakonodajni okvir, nujna in da k spremembam sistema in še pomembneje, analizi sistema javnega naročanja, pristopimo drugače, in sicer tako, da bomo izboljšali sistem naročanja in bo lahko postal bolj učinkovit.

V okviru projekta bodo člani OECD in Evropske komisije na prvi misiji izvajali intervjuje z različnimi deležniki, ki bodo potekali v Ljubljani od 23. do 26. aprila 2019.