user PRIJAVA

Poročila in analize

Poročila držav članic Evropski komisiji

Republika Slovenija na podlagi drugega odstavka 114. člena ZJN-3 vsaka tri leta pripravi poročilo o uporabi pravil o javnih naročilih, in ga posreduje Evropski komisiji. Poročilo vključuje informacije o najpogostejših razlogih za napačno uporabo ali pravno nejasnost, vključno z morebitnimi strukturnimi ali ponavljajočimi se težavami pri uporabi pravil, o ravni udeležbe malih in srednjih podjetij pri javnem naročanju ter o preprečevanju, odkrivanju in ustrezni prijavi primerov goljufije, korupcije, nasprotja interesov in podobnih hujših nepravilnostih pri javnem naročanju.

Statistična poročila vseh držav članic EU so dostopna na naslednji povezavi:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/country-reports_en

Poročila o delu Medresorske komisije iz 12. člena ZJNPOV

Anketa o učinkovitosti sistema javnega naročanja in zagotavljanja podpore uporabnikom

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, je na vzorcu 150 naročnikov izvedel anonimno anketo z namenom pridobitve povratnih informacij o učinkovitosti sistema javnega naročanja in zagotavljanja podpore uporabnikom.

Analiza javnih naročil inženirskih storitev od 1.4.2016 do 30.4.2017

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje obvešča naročnike o analizi javnih naročil inženirskih storitev od 1.4.2016 do 30.4.2017, ki jo je pripravila Inženirska zbornica Slovenije ter opozarja na dosledno spoštovanje Zakona o javnem naročanju.