user PRIJAVA

Sistem JN

V Sloveniji sistem javnega naročanja urejajo:

  • Zakon o javnem naročanju,
  • Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti,
  • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in njihovi podzakonski akti.