user PRIJAVA

Opozorila uporabnikom sistema e-JN

Datum objave: 11. 3. 2021

Dodajanje datotek v sistem. Več...

Po nadgradnji portala elektronskih javnih naročil (e-JN oz. ejn.gov.si), je na portalu omogočeno odlaganje datotek tipa zip, xls, xlsx, docx, doc, pdf, xml, jpg, jpeg, png, tif, tiff, rtf.

Odlaganje datotek v drugih formatih izvedete na naslednji način:

datoteke je potrebno najprej arhivirati ("zazipati") v datoteko *.zip; v ta namen lahko uporabite funkcionalnost v sistemu Windows ali pa uporabite orodja za arhiviranje (winzip, 7zip ipd.).