user PRIJAVA

Opozorila uporabnikom sistema e-JN v zvezi z objavami na portalu javnih naročil

Datum objave: 11. 3. 2021

Za optimalno izvajanje postopka v sistemu e-JN naj uporabnik naročnika, ki je tudi prijavljen uporabnik portala javnih naročil za istega naročnika, na portalu ne pripravlja v naprej obrazcev obvestila o naročilu. Več...

1.    Uporabnike sistema e-JN opozarjamo, da morajo za pravilno prikazovanje vseh informacij pri izvajanju postopkov v spletnem brskalniku, ki ga uporabljajo pri delu v sistemu e-JN, imeti vklopljen prikaz pojavnih oken (»pop-up okna«).

2.    Za optimalno izvajanje postopka v sistemu e-JN naj uporabnik naročnika, ki je tudi prijavljen uporabnik portala javnih naročil za istega naročnika, na portalu ne pripravlja v naprej obrazcev obvestila o naročilu. Obrazec na portalu javnih naročil in povezava do tega obrazca se namreč v sistemu e-JN ustvarita samodejno, pri tem pa se del podatkov iz sistema e-JN prenese v obrazec na portalu javnih naročil, kjer ga uporabnik dopolni in pošlje v objavo. Po objavi se bodo podatki o objavi samodejno prenesli v naročilo, ki ga je uporabnik pripravil v sistemu e-JN, naročilo pa bo v sistemu e-JN tudi objavljeno.

3.    V primeru, da je uporabnik naročnika registriran samo v sistemu e-JN in ne tudi na portalu javnih naročil (z istim elektronskim naslovom) za istega naročnika, sistem e-JN uporabnika naročnika samodejno ne preusmeri na portal javnih naročil. Uporabnika naročnika v sistemu e-JN čaka naloga »Ročno objavi JN v e-JN«. Uporabnik naročnika najprej (tako kot do sedaj) kreira obrazec na portalu javnih naročil, ko je ta obrazec objavljen, pa podatke o objavi ročno vpiše v sistemu e-JN in objavi naročilo.

Uporabnikom naročnika, ki so registrirani samo v sistemu e-JN in ne tudi na portalu javnih naročil, predlagamo, da se za istega naročnika registrirajo še na portalu javnih naročil (z istim elektronskim naslovom), da bodo imeli možnost samodejnega kreiranja obrazca za obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil.

4.    V primeru spremembe datumov oz. razpisne dokumentacije v sistemu e-JN, je potrebno nujno spremembo opraviti tudi na portalu javnih naročil z obrazcem EU 14. Sistem e-JN trenutno še ne omogoča samodejne povezave z obrazcem EU 14 na portalu javnih naročil.