user PRIJAVA

Naročnik

Sistem e-JN v celoti podpira elektronsko izvedbo postopka oddaje javnega naročila, kot tudi samo  izvajanje javnega naročila in je integriran v ustrezne zaledne sisteme. Elektronsko javno naročanje  namreč omogoča doseganje večje učinkovitosti v postopkih javnih naročil, pomeni izboljšanje poslovanja in zagotavlja prost pretok blaga in storitev ter dobro delovanje notranjega trga Evropske unije.

Postopek informatizacije procesov  javnega  naročanja  zaradi  izmenjave različnih elektronskih   dokumentov med različnimi  akterji  na  strani naročnikov in v povezavi z različnimi poslovnimi subjekti prinaša veliko stopnjo kompleksnosti, ki se jo lahko uspešno rešuje s projektom e- javno naročanje,  ki ne vzpostavlja le informacijske  podpore, temveč določa specifikacije  za  strukture  dokumentov  in  usposablja  vse  akterje,  za elektronsko izmenjave le teh.

Operacija E-javno naročanje vpliva na poenostavitev in racionalizacijo postopkov, povečanje  transparentnosti,  konkurenčnost in gospodarnost pri porabi javnih sredstev, omogoča prihranek časa, znižanje stroškov in zmanjšanje administrativnih ovir.

PREDNOSTI ZA NAROČNIKE

  • Hitrejša realizacija naročil,
  • Zniževanje   stroškov   delovanja   in  administracije  z  uporabo  elektronskih orodij,
  • Ugodnejše cene,
  • Standardizacija postopkov in večja transparentnost,
  • Nižji operativni stroški izvedbe posameznih dobav.