user PRIJAVA

Skupno javno naročanje

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

http://www.djn.mju.gov.si/narocniki

Spletna stran se trenutno nahaja še starem na naslovu