user PRIJAVA

Kompetenčni model

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Priročnik za presojo kompetenc na področju javnega naročanja (t.i. kompetenčni model), katerega rdeča nit je razvoj kompetenc pri posameznikih, ki pri naročnikih izvajajo, sodelujejo oziroma odločajo v postopkih javnih naročil.

Priročnik sledi evropskemu kompetenčnemu modelu na področju javnega naročanja, ki ga je razvila Evropska komisija (ProcurecompEU European Competency Framework for Public Procurement Professionals) in je prilagojen razmeram na slovenskem trgu javnih naročil.

Priročnik vsebuje tudi temeljne in delovne specifične kompetence, ki jih je že v letu 2019 v sklopu priprav kompetenčnega modela za zaposlene v državni upravi z namenom dviga usposobljenosti in integritete zaposlenih v javni upravi preko nadgradnje sistema upravljanja s kadri in usposabljanji v okviru projekta Vzpostavitev kompetenčnega modela pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Informacije o vzpostavitvi kompetenčnega modela za zaposlene v državni upravi in priročnik za presojanje in razvoj kompetenc so dostopni tukaj.