user PRIJAVA

Izjava o dostopnosti

Dostopnost

Ministrstvo za javno upravo se zavezuje, da bo omogočalo dostopnost portala e-JN v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na  portal e-JN, ki je portal elektronskega javnega naročanja Republike Slovenije.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • predvidljivo delovanje spletišča,

omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Portal e-JN je delno skladen z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost portala e-JN spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

  • dokumenti v formatu PDF (obrazci za registracijo - naročnik, ponudnik; sheme postopkov),

Morebitne prilagoditve bi predstavljale nesorazmerno breme, saj so dokumenti namenjeni ozki ciljni javnosti, nekateri od dokumentov pa vsebujejo tudi zelo veliko kompleksnih grafičnih elementov. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb sistema skrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam.

Priprava izjave o dostopnosti

  • Ta izjava je bila pripravljena 21. septembra 2020 na podlagi samoocene.
  • Izjava je bila nazadnje pregledana 20. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Vse informacije, ki so dostopne portalu e-JN lahko uporabniki dobijo:

  • na elektronskem naslovu ejn@gov.si
  • osebno na lokaciji Direktorata za javno naročanje, Tržaška cesta 19a, Ljubljana

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Direktorat za javno naročanje

Ministrstvo za javno upravo

Tržaška cesta 19a

  1. Ljubljana

gp.mju@gov.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Urad vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

Ulica gledališča BTC 2
1000 Ljubljana

Prikaži na zemljevidu

01 478 47 78

gp.uiv@gov.si