Zahtevana oprema

1.    Operacijski sistem: Windows okolje (XP ali višje), Linux
2.    Spletni brskalnik Internet Explorer različica (vsaj) 8.x in Mozilla Firefox, različica (vsaj) 22,
3.    Adobe Acrobat Reader, različica (vsaj) 7.0,
4.    Paketi posodobitev z varnostnimi popravki za operacijski sistem in brskalnik (priporočljivo),
5.    Vklopljeno izvajanje JavaScript
Preverjanje vklopljenosti izvajanja JavaScript:
- Internet Explorer: Orodja, (izbira) Internetne možnosti, (zavihek) Varnost, (izbira) Internetno območje, (gumb) Po meri - na seznamu poiščite navedbo "Aktivno skriptno izvajanje" in kliknite "V redu".
- Mozilla Firefox: Orodja, (izbira) Možnosti, (zavihek) Vsebina - izberite možnos
t "Omogoči JavaScript" in kliknite "V redu".

5.    Omogočena uporaba piškotkov
Preverjanje omogočenosti piškotkov:
- Internet Explorer: Orodja, (izbira) Internetne možnosti, (zavihek) Zasebnost, (gumb) Nastavitve, (gumb) Mesta in v polje "Naslov spletnega mesta" vnesite naslov https://edrazbe.gov.si in kliknite "Dovoli".
- Mozilla Firefox: Orodja, (izbira) Možnosti, (zavihek) Zasebnost, (polje) Dovoli stranem, da ustvarijo piškotke, (gumb) Izjeme, (polje) Naslov - vnesite naslov https://edrazbe.gov.si in kliknite "Dovoli".


6.    Digitalno potrdilo
Sodelovanje v postopkih javnega naročanja je omogočeno registriranim uporabnikom - zastopnikom poslovnih subjektov in njihovim pooblaščencem, ki imajo nameščeno s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo:
- SIGOV-CA (www.sigov-ca.gov.si),
- SIGEN-CA (www.sigen-ca.si),
- POŠTA®CA (postarca.posta.si),
- HALCOM-CA (www.halcom.si),
- AC NLB (www.nlb.si).


Navodila za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila so objavljena na povezavi http://www.sigen-ca.si/

Nastavitve pojavnih oken
Za tiskanje obrazca ESPD in izvajanje poizvedb preko aplikacije eDosje v spletnem brskalniku ne  smejo biti blokirana pojavna okna za spletni mesti
http://enarocanje.si/ ali http://ejn.gov.si/.

Za tehnično pomoč funkcionalnosti portala eJN lahko kontaktirate Enotni kontaktni center državne uprave (EKC) na 01 478 7876 ali na elektronski naslov ekc@gov.si. Svetovalci na EKC so vam na voljo od ponedeljka do petka, od 8.00 do 22.00.