• PRIJAVA
Prijavi se z drugim uporabniškim računom
Spremeni privzeti uporabniški račun
Uredi kontaktne podatke

Osnovni podatki javnega naročila

Številka na PJN JN001993/2020-W01
Oznaka javnega naročila 000277/2019
Vrsta postopka Naročilo male vrednosti
Naziv Izdelava projektne dokumentacije IZN sanacije geotehničnih sider na opornem zidu Sela (VA6175) na AC A2/0020 odsek med Malencami in Šmarjem -Sap v km 1,814 do 1,918
Predmet naročila Storitev
Naročnik DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Rok za oddajo ponudbe 16.04.2020 13:00
Datum in ura javnega odpiranja ponudb 16.04.2020 13:01
Pogajanja Ne
Dovoljene variante Ne
Stanje Javno odpiranje ponudb
Povezava do objave na portalu PJN http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=348066