• PRIJAVA
Prijavi se z drugim uporabniškim računom
Spremeni privzeti uporabniški račun
Uredi kontaktne podatke
Iskanje

Aktualna javna naročila

Število rezultatov: 3977
NaročnikNazivOznaka JNŠtevilka na PJNVrsta postopkaRok za oddajo prijave/ponudbeOdpiranje ponudbStanje JN
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEC LOK ZA POTREBE COBC LOK ZA POTREBE COBJN006583/2019-B01Odprti postopek29. 10. 2019 10:0029. 10. 2019 10:01Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA NOVA GORICAJavno naročilo za postavitev Obeležja na Prevali - Evropski park miru - 1. faza430-34/2019JN006580/2019-W01Naročilo male vrednosti30. 09. 2019 09:0030. 09. 2019 09:10Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTDobava in montaža nove opreme in montaža obstoječe opreme ter s tem povezane storitve na Privozu 11 in Dunajski 104 za potrebe Inštituta za novejšo zgodovino, z upoštevanjem okoljskih vidikov430-402/2019JN006502/2019-B01Odprti postopek17. 10. 2019 12:0017. 10. 2019 12:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTnakup petih okoljsko manj obremenjujočih hibridnih osebnih vozil, kategorije M1430-341/2019JN006192/2019-W01Naročilo male vrednosti08. 10. 2019 10:0008. 10. 2019 11:00Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROGradbena dela za izgradnjo krožišča Reška, Titova cesta v PostojniA-95/19 GJN006178/2019-B01Odprti postopek16. 10. 2019 11:0016. 10. 2019 11:01Sprejem ponudb
OBČINA AJDOVŠČINAIzgradnja kanalizacije ter hišnih priključkov Kukovže4301-19/2019JN006570/2019-W01Naročilo male vrednosti10. 10. 2019 09:0010. 10. 2019 09:05Sprejem ponudb
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR»OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA PROSTOROV CENTRA ZA SOCIALNO DELO MARIBOR do 31.10.2021«430 – 1/2019JN006578/2019-W01Naročilo male vrednosti07. 10. 2019 10:0007. 10. 2019 10:01Sprejem ponudb
GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJENabava in dobava koncertnega klavirjaJNGS-1/2019-POGJN006573/2019-W01Naročilo male vrednosti30. 09. 2019 10:0030. 09. 2019 11:00Sprejem ponudb
OBČINA TRŽIČZavarovanje premoženja Občine Tržič ter povezanih subjektov za obdobje 2020 do vključno 202430-2019JN006299/2019-B01Odprti postopek15. 10. 2019 08:0015. 10. 2019 08:05Sprejem ponudb
OBČINA KRIŽEVCIUREDITEV PARKIRIŠČA PRED CERKVIJOUREDITEV PARKIRIŠČA PRED CERKVIJOJN006572/2019-W01Naročilo male vrednosti10. 10. 2019 09:0010. 10. 2019 09:05Sprejem ponudb
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem BledPranje hotelskega in gostinskega perilaJN-0002/2019-S-POGJN006575/2019-W01Naročilo male vrednosti04. 10. 2019 12:0004. 10. 2019 12:01Sprejem ponudb
OBČINA LAŠKONOGOMETNO IGRIŠČE Z UMETNO TRAVNATO POVRŠINO V REČICIJN-21/2019JN006574/2019-W01Naročilo male vrednosti04. 10. 2019 10:0004. 10. 2019 10:30Sprejem ponudb
INFRASTRUKTURA BLED d.o.o.Nakup komunalnega vozila z dvigalom in samonakladalcem na finančni leasing2/2019JN006571/2019-W01Naročilo male vrednosti09. 10. 2019 12:0009. 10. 2019 12:30Sprejem ponudb
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov in drugih tiskovinJN 18/19JN006260/2019-W01Naročilo male vrednosti26. 09. 2019 10:0026. 09. 2019 10:01Sprejem ponudb
OBČINA ŽIROVNICAIZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE OBČINE ŽIROVNICAJNJN006567/2019-W01Naročilo male vrednosti03. 10. 2019 12:0003. 10. 2019 12:30Sprejem ponudb
OBČINA LAŠKOIZGRADNJA LED RAZSVETLJAVE NA NOGOMETNEM IGRIŠČU REČICAJN-16/2019JN006563/2019-W01Naročilo male vrednosti04. 10. 2019 10:0004. 10. 2019 10:30Sprejem ponudb
OBČINA KRŠKONadzor nad izvajanjem del pri izgradnji prizidka in prenovi gasilskega doma PGE KrškoNMV-KŽ-0032/2019-S-POGJN006568/2019-W01Naročilo male vrednosti07. 10. 2019 10:0007. 10. 2019 10:30Sprejem ponudb
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVANAKUP ELEKTRO VLAČILCA4300-8/2019-1/7JN006566/2019-W01Naročilo male vrednosti17. 10. 2019 11:0017. 10. 2019 11:01Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEDobava ultrazvočnih aparatov (3 kom) za potrebe Ginekološko porodniškega oddelkaDobava ultrazvočnih aparatov (3 kom) za potrebe Ginekološko porodniškega oddelkaJN006569/2019-W01Naročilo male vrednosti09. 10. 2019 15:0009. 10. 2019 15:01Sprejem ponudb
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINASANACIJA FASADE NA DOMSKI STAVBI ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINAJN INV-02/2019JN006564/2019-W01Naročilo male vrednosti30. 09. 2019 11:0030. 09. 2019 11:15Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROUreditev križišča »Moškanjci« na glavni cesti G1-2/0250 Spuhlja-Ormož v km 5+800 z lokalno cesto za MoškanjceA-79/19-GJN006116/2019-B01Odprti postopek03. 10. 2019 11:0003. 10. 2019 11:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROSanacija plazu "Solčavsko" na cesti R2-428/1252 od km 3,811 do km 4,252A-82/19 GJN006250/2019-B01Odprti postopek16. 10. 2019 11:0016. 10. 2019 11:01Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA MARIBORIZVEDBA NADHODA VZHOD IN KOLESARSKE POTI OB TITOVI CESTI37100-10/2019JN006504/2019-W01Naročilo male vrednosti04. 10. 2019 09:0004. 10. 2019 09:15Sprejem ponudb
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.INSTALACIJSKI VODNIKI IN KABLI2201-26/2019JN006559/2019-W01Naročilo male vrednosti07. 10. 2019 09:0007. 10. 2019 09:15Sprejem ponudb
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.IZVAJANJE VRTNARSKIH VZDRŽEVALNIH DEL NA LOKACIJAH NAROČNIKAJPE-SAL-238/19JN006114/2019-W01Naročilo male vrednosti01. 10. 2019 12:0001. 10. 2019 12:15Sprejem ponudb
OBČINA ROGAŠKA SLATINANaravovarstveni center Sotla – gradnja objekta v okviru projekta Vezi narave13/2019JN006534/2019-B01Odprti postopek22. 10. 2019 09:0022. 10. 2019 09:05Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADECRekonstrukcija LC 377191 DI ANTONIO -ŠKOFRekonstrukcija LC 377191 DI ANTONIO -ŠKOFJN006552/2019-W01Naročilo male vrednosti04. 10. 2019 10:0004. 10. 2019 10:15Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADECRekonstrukcija LC 377181 Rezervoar Legen - LipaRekonstrukcija LC 377181 Rezervoar Legen - Lipa«JN006550/2019-W01Naročilo male vrednosti04. 10. 2019 10:0004. 10. 2019 10:15Sprejem ponudb
DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANEDobava in montaža kuhinjskih aparatovDobava in montaža kuhinjskih aparatovJN006555/2019-W01Naročilo male vrednosti08. 10. 2019 11:0008. 10. 2019 11:30Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTONajem in vzdrževanje večfunkcijskih naprav, z dobavo tonerjev za najeto opremo16-21/19JN006554/2019-W01Naročilo male vrednosti11. 10. 2019 09:0011. 10. 2019 09:01Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA MARIBORIZDELAVA CELOVITE ŠTUDIJE RAZVOJA PROMETA V MESTU MARIBOR35005-9/2019JN006542/2019Konkurenčni postopek s pogajanji 18. 10. 2019 09:00Sprejem prijav
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORTNabava požarne pregrade in nadzornega sistema430-335/2019-FWJN006548/2019-W01Naročilo male vrednosti04. 10. 2019 09:0004. 10. 2019 09:05Sprejem ponudb
OBČINA IZOLAOrganizacija svetovanj za slovenske člane TSG EUSAIR za obdobje 37 mesecev410-196/2019JN006403/2019-W01Naročilo male vrednosti09. 10. 2019 14:0009. 10. 2019 14:01Sprejem ponudb
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANANakup materiala za interventno nevroradiološko dejavnost845080101-002-19JN005332/2019Odprti postopek07. 10. 2019 10:0007. 10. 2019 10:01Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTODOBAVA FILTROV IN DELNA MENJAVA FILTROV NA KLIMATIH SB NOVO MESTO16-26/19JN006551/2019-W01Naročilo male vrednosti10. 10. 2019 09:0010. 10. 2019 09:01Sprejem ponudb
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežjaRTP 400/110 kV Cirkovce – Dobava spončne opreme in vodnikovMAP2019/0429JN006545/2019-E01Odprti postopek04. 11. 2019 12:0004. 11. 2019 12:01Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA CELJENABAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA IN MATERIALA ZA TISKANJE ZA POTREBE UPRAVE MESTNE OBČINE CELJE ZA OBDOBJE 48 MESECEV4303-12/2019JN005970/2019-W01Naročilo male vrednosti26. 09. 2019 10:0026. 09. 2019 10:15Sprejem ponudb
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih službDobava in postavitev montažnih betonskih blokov za oblikovanje dveh boksov v industrijskem šotoru ob CurnovcuVKS-41/19JN006269/2019-W01Naročilo male vrednosti24. 09. 2019 10:0024. 09. 2019 10:01Sprejem ponudb
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje VipavaSANACIJA KOTLOVNICE- PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE4/2019JN6526/2019Naročilo male vrednosti30. 09. 2019 10:0030. 09. 2019 10:05Sprejem ponudb
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANANakup igel845080110-114-18JN004365/2019-B01Odprti postopek10. 10. 2019 10:0010. 10. 2019 10:10Sprejem ponudb
CELJSKE LEKARNE Javni zavodZavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Celjskih lekarnJN/S-4/2019JN005631/2019-B01Konkurenčni postopek s pogajanji 06. 09. 2019 10:00Zaključeno zbiranje prijav
OBČINA KOČEVJEIZGRADNJA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA KOČEVJE411-2/2018-633JN006279/2019-B01Odprti postopek30. 09. 2019 11:0030. 09. 2019 11:15Sprejem ponudb
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.Izvedba projektov priključitev v obdobju treh letP/JN/04/2019/PD-SIJN006533/2019-E01Postopek s pogajanji z objavo 21. 10. 2019 09:00Sprejem prijav
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.Izvajanje ekološkega monitoringa dimnih plinov in zraka40 01-643/2019JN006540/2019-E01Postopek s pogajanji z objavo 22. 10. 2019 09:00Sprejem prijav
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANANAKUP ANALIZATORJA ZA KAPILARNO ELEKTROFOREZO Z VKLJUČENIM PREVENTIVNIM VZDRŽEVANJEM IN PRIPADAJOČIM POTROŠNIM MATERIALOM845080110-046-19/2JN006547/2019-B01Odprti postopek29. 10. 2019 12:0029. 10. 2019 12:10Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADECStoritve čiščenja v Splošni bolnišnici Slovenj GradecJN19-2019JN006538/2019-B01Odprti postopek29. 10. 2019 12:0029. 10. 2019 12:01Sprejem ponudb
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.Dobava apnenčeve moke40 01-568/2019JN004272/2019-E01Postopek s pogajanji z objavo 02. 08. 2019 09:00Zaključeno zbiranje prijav
KOMUNALA TREBNJE d.o.o.Priprava, tisk in pošiljanje računov, opominov in drugih tiskovin za obdobje dveh letJN-10/2019JN006519/2019-W01Naročilo male vrednosti04. 10. 2019 10:0004. 10. 2019 10:05Sprejem ponudb
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.Kontrola dostopa do objektov bloka 5 v TEŠ »Zamenjava vrat«40 01-823/2019JN006524/2019-W01Naročilo male vrednosti02. 10. 2019 09:0002. 10. 2019 09:30Sprejem ponudb
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnostiNABAVA RAČUNALNIKOV IN STREŽNIKA za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI EPOS«RI-SI EPOSJN006525/2019-W01Naročilo male vrednosti27. 09. 2019 11:0027. 09. 2019 11:15Sprejem ponudb