• PRIJAVA
Prijavi se z drugim uporabniškim računom
Spremeni privzeti uporabniški račun
Uredi kontaktne podatke
Iskanje

Aktualna javna naročila

Število rezultatov: 5363
NaročnikNazivOznaka JNŠtevilka na PJNDatum objave na PJNRok za oddajo prijave/ponudbeOdpiranje ponudbStanje JN
OBČINA KRANJSKA GORAVEČNAMENSKO ŠPORTNO IGRIŠČE OB O.Š. JOSIPA VANDOTA V KRANJSKI GORI430-18/2018JN002605/2018-W0119. 04. 210815. 05. 2018 12:0015. 05. 2018 12:15Javno odpiranje ponudb
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družbaIZBIRA IZVAJALCA STORITEV V PROFITNEM CENTRU TERMINAL RAZSUTIH IN TEKOČIH TOVOROVJN 1262/2019JN008758/2019-E0118. 12. 202017. 01. 2020 14:00Zaključeno zbiranje prijav
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVEJavno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za servisno vzdrževanje sistemov aktivnega požarnega javljanja430-262/2020JN004854/2020-B0131. 08. 202017. 08. 2020 10:0017. 08. 2020 11:00Sprejem ponudb
UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime: University of Nova GoricaPlinski kromatograf z masnim detektorjem in robotiziranim sistemom za vnos tekočih vzorcev, vnos vzorcev iz parne faze in vnos vzorcev s pomočjo termične desorbcije ter z možnostjo ročnega vnosa plinax/2020JN004836/2020-W0131. 08. 202018. 08. 2020 10:0018. 08. 2020 10:05Sprejem ponudb
Zavod za gozdove SlovenijeDobava sadik gozdnega drevja za jesen 2020 – za ekološko regijo oz. podregijo Murska ravan (3.2); Obsotelsko gričevje (3.5); Krško – Bizeljsko gričevje (3.6).430-985/2020JN004983/2020-B0107. 08. 202009. 09. 2020 09:0009. 09. 2020 09:30Sprejem ponudb
KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d.Izvajanje poštnih storitev za obdobje treh letKAD/JN-2/2020JN004971/2020-W0107. 08. 202028. 08. 2020 10:0028. 08. 2020 10:05Sprejem ponudb
BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o.Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za poročanje REMIT in REP-AGENJN-1087-20JN004982/2020-W0107. 08. 202015. 09. 2020 10:0015. 09. 2020 10:01Sprejem ponudb
OBČINA POSTOJNAUREDITEV NOTRANJIH PROSTOROV BRIVNICE IN FRIZERSTVA OZBIČ – INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA – Investicija se izvaja v sklopu projekta DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI430-33/2020JN004980/2020-W0107. 08. 202014. 08. 2020 10:0014. 08. 2020 10:01Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTAUREJANJE KOLESARSKIH POVEZAV 1 faza - CTN430-0070/2020JN004978/2020-B0107. 08. 202003. 09. 2020 10:0003. 09. 2020 10:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROObnova poškodovanih odsekov cest R3-704/1353 Radlje - Ribnica in LC 347111 Vuhred – HE Vuhred po rekonstrukciji mosta čez Dravo v Vuhredu.D-80/20-GJN004976/2020-W0107. 08. 202001. 09. 2020 11:0001. 09. 2020 11:01Sprejem ponudb
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.Električna vozila z nizkimi emisijamiJN 020/2020JN004973/2020-W0107. 08. 202024. 08. 2020 12:0024. 08. 2020 12:05Sprejem ponudb
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.POVABILO V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO INT. EV. ŠT. 000179/2017 K ODDAJI PONUDBE ZA: Dobava zemeljskega plina za leto 2021Odpiranje konkurence po okvirnem sporazumuVabilo k oddaji ponudbe z dne 7. 8. 202007. 08. 202027. 08. 2020 09:0027. 08. 2020 10:00Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURORekonstrukcija ceste Hrib – Trava skozi Podpresko na cesti R3-653/1364 od km 7,280 do km 8,2A-73/20-GJN004970/2020-B0107. 08. 202001. 09. 2020 10:0001. 09. 2020 10:01Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEDOBAVA KIRURŠKIH MASK84/SKL-2020JN004968/2020-W0107. 08. 202001. 09. 2020 08:0001. 09. 2020 08:01Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURORekonstrukcija nadvoza (KR0014) čez žel. progo na Jesenicah na R2-452/0368 v km 4,420A-85/20-GJN004975/2020-B0107. 08. 202001. 09. 2020 09:0001. 09. 2020 09:01Sprejem ponudb
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANOTANDEMSKI MASNI SPEKTROMETER - MS/MS14-NMV030820-02JN004966/2020-W0107. 08. 202025. 08. 2020 08:0025. 08. 2020 08:15Sprejem ponudb
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANAIzdelava PZI projektov za stavbo B Onkološkega inštituta LjubljanaJNMV-0020/2020JN004964/2020-W0107. 08. 202031. 08. 2020 10:0031. 08. 2020 10:30Sprejem ponudb
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.DISPEČERSKI GOVORNI KONZOLI ZA SISTEM MOTOROLA IP SITE CONNECT2201-32/2020JN004965/2020-W0107. 08. 202024. 08. 2020 09:0024. 08. 2020 09:15Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA LJUBLJANAUreditev novega vrtičkarskega območja Muste7560-20-220052JN004967/2020-W0107. 08. 202031. 08. 2020 10:0031. 08. 2020 10:01Sprejem ponudb
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANISukcesivna dobava čistil, čistilnega pribora in potrošnega materiala za potrebe Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana in za okrajna sodišča ljubljanskega okrožjaSu 279/2020JN004977/2020-W0107. 08. 202011. 09. 2020 10:0011. 09. 2020 10:10Sprejem ponudb
JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA d.o.o. CerknicaDobava vodovodnega materiala za obnovo vodovoda PudobJNMV-3/2020JN004962/2020-W0107. 08. 202020. 08. 2020 09:0020. 08. 2020 09:01Sprejem ponudb
OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICAOBČASNI PREVOZI ŠOLSKIH OTROKJNOŠNOCERKNICA/2020-3JN004981/2020-W0107. 08. 202020. 08. 2020 12:0020. 08. 2020 12:05Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJEStoritve operat. vzdrževanja, vzdrževanja in nadgradnje oz. nadaljnjega razvoja carin. info. sistema – SICIS, trošarin. info. sistema – eTROD in trošarin. info. sistema v režimu odloga plačila -SIEMCSJN 15/2020JN004947/2020-B0106. 08. 202016. 09. 2020 09:0016. 09. 2020 10:56Sprejem ponudb
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.DOBAVA POSIPNEGA MATERIALA000165/2020JN004946/2020-B0106. 08. 202011. 09. 2020 08:5511. 09. 2020 09:00Sprejem ponudb
ZDRAVSTVENI DOM BREŽICELaboratorijske storitve za obdobje 2 letJN-1S/2020JN004955/2020-B0106. 08. 202007. 09. 2020 10:0007. 09. 2020 10:01Sprejem ponudb
FESTIVAL LJUBLJANAStoritve fizičnega in tehničnega varovanja za Javni zavod Festival LjubljanaJN-07/2020JN004945/2020-W0106. 08. 202020. 08. 2020 13:0020. 08. 2020 13:10Sprejem ponudb
Socialno varstveni zavod HrastovecEnteralna prehrana4301-0003-2020JN004944/2020-WO106. 08. 202001. 09. 2020 11:0001. 09. 2020 12:00Sprejem ponudb
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANOAVTOMATSKA ON-LINE SPE PRIPRAVA VZORCEV - ON-LINE SPE-UHPLC15-NMV050820-02N004941/2020-W0106. 08. 202025. 08. 2020 08:0025. 08. 2020 08:15Sprejem ponudb
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.Revizija in popravilo dvopotnih vozil Unimog76/2020/02JN004940/2020-W0106. 08. 202024. 08. 2020 12:0024. 08. 2020 12:05Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTANAKUP BIOPSIJSKIH KASET - HISTOSET za obdobje štirih (4) letNMV024/2020JN004938/2020-W0106. 08. 202024. 08. 2020 10:0024. 08. 2020 12:00Sprejem ponudb
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANAIzvedba GOI del za spremembo namembnosti in izgradnjo treh stanovanj v stavbi na Kunaverjevi 12, LjubljanaJN-0004/2020-G-POGJN004936/2020-W0106. 08. 202026. 08. 2020 11:0026. 08. 2020 11:01Sprejem ponudb
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.Dobava čistilJPE-SAL-75/20JN004935/2020-W0106. 08. 202024. 08. 2020 12:0024. 08. 2020 12:05Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROPZI Sanacija brežin in rekonstrukcija ceste R1-210/1113 Sovodenj-Cerkno od km 3,000 do km 4,270D-87/20-SJN004939/2020-W0106. 08. 202024. 08. 2020 10:0024. 08. 2020 10:01Sprejem ponudb
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANANakup treh bolniških postelj za intenzivno terapijoJNMV-0014/2020JN004933/2020-W0106. 08. 202024. 08. 2020 10:0024. 08. 2020 10:05Sprejem ponudb
JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. - s.r.l.SONČNA ELEKTRARNA VODARNA RIŽANAJN 40/2020 - G - MJN004932/2020-W0106. 08. 202024. 08. 2020 09:0024. 08. 2020 09:05Sprejem ponudb
KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.Dodelava obstoječega kotalnega prekucnika s hidravličnim dvigalom in abrol kontejnerjem31-3-8/2020JN004937/2020-X0106. 08. 202020. 08. 2020 12:0020. 08. 2020 12:30Sprejem ponudb
ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAHDOBAVA ŽLAHTNIH ZLITIN ZA OBDOBJE TREH (3) LET12/JN/2020JN004931/2020-W0106. 08. 202020. 08. 2020 09:0020. 08. 2020 09:01Sprejem ponudb
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADECOBVEZILNI in SANITETNI MATERIALJN 30-2020JN004948/2020-B01.06. 08. 202009. 09. 2020 12:0009. 09. 2020 12:01Sprejem ponudb
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družbaUPRAVLJANJE IN NAJEM BENCINSKEGA SERVISA TER DOBAVA S STORITVIJO TOČENJA NAFTNIH DERIVATOV IN ADITIVOV ZA LUKO KOPER D.D. ZA LETO 2021-2023JN 195/2020JN004958/2020-E0106. 08. 202007. 09. 2020 13:0007. 09. 2020 13:01Sprejem ponudb
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežjaNabava vlečno zaviralnega stroja za razvlačenje vodnikov zaščitne vrvi in OPGWMAP2020/0348JN004951/2020-E0106. 08. 202009. 09. 2020 12:0009. 09. 2020 12:01Sprejem ponudb
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANAStoritve čiščenjaJN 11/2020JN004953/2020-B0106. 08. 202007. 09. 2020 12:0007. 09. 2020 12:01Sprejem ponudb
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVEInvesticijsko vzdrževalna dela na rezervoarju R2 v skladišču SND Celje2020-177JN004929/2020-W0105. 08. 202010. 09. 2020 00:0010. 09. 2020 00:05Sprejem ponudb
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUROUreditev ceste R2-409/0306 od km 2,000 do km 2,280 Postojna - Razdrto (Smrekce)A-76/20-GJN004924/2020-B0105. 08. 202027. 08. 2020 11:0027. 08. 2020 11:01Sprejem ponudb
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADECSANACIJA PLAZU PODGORJE: SANACIJA PLAZU POD CESTO LC 377060 (PODGORJE- VELUNJE-KLANČNIK) IN UREDITEV STRUGE SUHODOLNICE POD PLAZOM430-0050/2020JN004921/2020-W0105. 08. 202021. 08. 2020 10:0021. 08. 2020 11:00Sprejem ponudb
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.Izvedba projekta »Ekološki monitoring področja sanacije ugreznin (EKO-MON)«40 01-555/2020JN004917/2020-W0105. 08. 202024. 08. 2020 09:0024. 08. 2020 09:30Sprejem ponudb
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakultetaPrenova prostorov na Inštitutu za Anatomijo in Sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Mariboru302-1mf/2020/002NMVJN004918/2020-W0105. 08. 202021. 08. 2020 09:0021. 08. 2020 09:15Sprejem ponudb
OBČINA BISTRICA OB SOTLIizgradnja večnamenskega objekta02/2020JN004916/2020-W0105. 08. 202020. 08. 2020 10:0020. 08. 2020 10:01Sprejem ponudb
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINADigitalizacija kulturne dediščineNMV 1/2020JN004925/2020-W0105. 08. 202020. 08. 2020 09:0020. 08. 2020 09:15Sprejem ponudb
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANADobava potrošnega materiala (dodatnega) za biokemijski - imunokemijski modularni analizni sistem za analize krviJNMV-0018/2020JN004922/2020-W0105. 08. 202026. 08. 2020 10:0026. 08. 2020 10:30Sprejem ponudb
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družbaIzgradnja nadstrešnice za skladiščenje toplotno obdelanega lesa vzhodno ob skladišču 3 (lahka izvedba)JN 223/2020JN004915/2020-W0105. 08. 202025. 08. 2020 13:0025. 08. 2020 13:01Sprejem ponudb