Modul eNabave je bil vzpostavljen v sodelovanju med Ministrstvom za finance in Ministrstvom za notranje zadeve. Zajema pokritje internih procedur naročnika od predloga za nabavo do izvedbe postopka javnega naročanja. Pri tem zagotavlja standardizacijo naročanja blaga, storitev in investicij ter izvajanje internih procedur odločanja, skladno z internimi akti naročnika. Za enotno določanje predmeta naročila uporablja generične oznake blaga/storitev iz eKataloga.

Z uvedbo obvezne pred-rezervacije potencialno angažiranih sredstev v sistemu MFERAC in pregleda nad izvajanjem procesov javnega naročanja, zagotavlja bistveno višji nivo upravljanja z javno finančnimi sredstvi.

Sistem eNabave omogoča:

•    pripravo in potrjevanje predloga za nabavo v povezavi z MFERAC in dokumentnim sistemom,

•    oblikovanje javnega naročila,

•    pripravo in izvedbo postopkov javnega naročanja,

•    povezljivost z dokumentnimi sistemi,

•    pripravo razpisne dokumentacije,

•    povezljivost z modulom eOddaja,

•    odpiranje prejetih ponudb in

•    povezljivost s portalom javnih naročil.

Povezava do nove aplikacije se nahaja TUKAJ.