Obveščamo vas, da je od 7.5.2019 dalje onemogočeno delo s starim e-Katalogom.

Nova aplikacija je dosegljiva na naslovu: https://ejn.gov.si.

Več informacij najdete TUKAJ.

Hvala za razumevanje.

Ministrstvo za javno upravo

____________________________________________________________

Je del projekta, ki vzpostavlja elektronsko javno naročanje blaga in storitev posameznim organom javne uprave.

Podlaga za izvajanje posameznih naročil so okvirni sporazumi oziroma pogodbe med naročniki in ponudniki, sklenjeni po izvedenih postopkih oddaje javnih naročil. Z možnostjo izvajanja naročil preko eKataloga se poenostavlja in zagotavlja poenotenje postopka naročanja, zagotavlja preglednost naročil in skrajšuje čas, ki je potreben za pripravo in izvedbo posameznega naročila.

Sistem eKatalog omogoča:

•    pripravo kataloga - pripravo novega oddelka z vnos vsebine,

•    potrditev ter objavo kataloga,

•    vnos limitov glede na pogodbene vrednosti,

•    pripravo naročil glede na potrebe - košarica,

•    posredovanje naročila dobavitelju,

•    izdelavo statističnih poročil in analiz za naročila na vseh nivojih po različnih parametrih za vse vrste uporabnikov,

•    statistično vodenje porabe sredstev,

•    različne nivoje uporabnikov,

•    povezljivost in izmenjavo podatkov z dokumentnimi sistemi uporabnikov eKataloga (npr. izvoz oziroma shranjevanje kreiranega naročila),

•    povezljivost z drugimi moduli sistema eJN.