PRIJAVA

e-Katalog

Datum objave: 25. 4. 2019
Pričetek produkcijske uporabe naročanja blaga na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov/pogodb.

V okviru projekta elektronsko javno naročanje smo vzpostavili tehnološko prenovljen e-Katalog za naročanje blaga na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov/pogodb. Prenovljen sistem za naročanje prinaša novosti pri prijavi v sistem in izvajanju samega naročanja.

Prvo registracijo z uporabo sistema je potrebno opraviti na sistemu SI-PASS!

Več o delu z samim e-Katalogom najdete v navodilih za uporabo.