user PRIJAVA

Obvestilo za naročnike - sporočanje statističnih podatkov za leto 2020

Datum objave: 4. 1. 2021

Na portalu javnih naročil so zagotovljene funkcionalnosti za sporočanje statističnih podatkov in objavljanje seznamov evidenčnih naročil, oddanih v letu 2020.

Celotno obvestilo je dostopno na tukaj.

OBVESTILO ZA NAROČNIKE – sporočanje statističnih podatkov za leto 2020

 

V skladu z javnonaročniško zakonodajo mora naročnik do 28. 2. tekočega leta sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu. Poleg tega mora do zadnjega dne februarja tekočega leta (za preteklo leto) na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil objaviti tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, ki mora zajemati podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila oddana na splošnem in infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 in 90. člena ZIUZEOP oziroma 5. člena ZZUOOP. V ta namen so bile na portalu javnih naročil zagotovljene potrebne funkcionalnosti za sporočanje statističnih podatkov in objavljanje seznamov evidenčnih naročil (zavihek »Evidenčna naročila«), oddanih v letu 2020.

Povezava do navodil za sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih in objavo seznama določenih evidenčnih naročil na portalu javnih naročil je na voljo tukaj.

Kontakti za telefonsko pomoč uporabnikom portala javnih naročil (tudi za objavo statističnih podatkov in objavo seznama evidenčnih naročil) so na voljo tukaj.