user PRIJAVA

NOVO - ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOPDVE)

Datum objave: 30. 11. 2020

Obveščamo vas, da je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. 11. 2020, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej z dnem 28. 11. 2020.

Določba, ki je neposredno povezana z javnim naročanjem, je zajeta v 101. členu ZIUOPDVE in določa, da ne glede na določbo a) točke tretjega odstavka in četrtega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik od uveljavitve tega zakona do 15. aprila 2021 kot zadosten dokaz v zvezi s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3 upošteva izjavo, dano v prijavi ali ponudbi, če kandidat ali ponudnik, iz razlogov povezanih z ukrepi zaradi preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2, ne more zagotoviti ustreznih dokazil oziroma do teh dokazil iz enakih razlogov ne more dostopati naročnik, kadar jih je dolžan pridobiti sam. Kot zadosten dokaz pa lahko naročnik upošteva tudi izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši od štirih mesecev.

Navedeno pomeni, da v skladu s to določbo za preveritev razloga za izključitev zaradi nekaznovanosti do 15. aprila 2021 ponudnikom in njihovim zakonitim zastopnikom ni treba priložiti uradnega dokazila ali overjene izjave, temveč zadostuje lastna izjava, dana že v sami ponudbi (ESPD), vendar zgolj v primeru, če se dokazila zaradi ukrepov, povezanih z virusom SARS-Cov-2, ne morejo zagotoviti.

Poleg tega pa se kot primerno dopušča tudi dokazilo oziroma izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od štirih mesecev.

Več informacij vezanih na naročila v povezavi s COVID-19 ter pogosto zastavljena vprašanja in odgovori so dostopni na: https://ejn.gov.si/obvestilo.html oz. https://ejn.gov.si/faq.html.