PRIJAVA

Posebna stran za vsa obvestila v zvezi z javnim naročanjem v povezavi z virusom SARS-CoV-2

Zaradi dogajanj, povezanih z ukrepi v zvezi z virusom SARS-CoV-2 in pogosto trenutno objektivno nezmožnostjo potencialnih ponudnikov po pripravi ponudb, naročnikom svetujemo, da pri javnih naročilih, ki so že objavljena na portalu javnih naročil, pa njihova oddaja v tem trenutku ni nujna, podaljšajo rok za oddajo oziroma odpiranje ponudb, vključno z rokom za zastavljanje vprašanj potencialnih ponudnikov. V primeru podaljšanja roka za oddajo oziroma odpiranje ponudb, mora naročnik le-to opraviti tako na portalu javnih naročil s pripravo in objavo standardnega obrazca EU-14 kot v sistemu za elektronsko oddajo ponudb. V primeru, da naročnik za oddajo ponudb uporablja sistem za elektronsko oddajo ponudb - eJN, le-to opravi z izbiro akcije »Spremeni javno naročilo« pri konkretnem javnem naročilu v zavihku »Javna naročila«. Primerno je, da naročnik poleg roka za oddajo oziroma odpiranje ponudb ustrezno podaljša tudi rok za zastavljanje vprašanj potencialnih ponudnikov. Menimo, da je primerno, da naročnik rok za oddajo oziroma odpiranje nenujnih javnih naročil podaljša za ustrezno obdobje, vsaj za obdobje treh tednov, pri čemer lahko seveda, glede na stanje razmer ob (novem) roku za oddajo oziroma odpiranje ponudb, le-tega ponovno podaljša, če za to (še vedno) obstaja potreba.

V kolikor pa naročnik smatra, da oddaja že objavljenega javnega naročila na portalu javnih naročil v tem trenutku sploh ni potrebna, ima v skladu s prvim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 9/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) možnost, da do roka za oddajo ponudb javno naročilo ustavi. V tem primeru na portalu javnih naročil objavi sklep o ustavitvi javnega naročila ter po pravnomočnosti le-tega na portalu javnih naročil pripravi in objavi še obvestilo o oddaji naročila, v katerem v Oddelku V označi, da naročilo ni bilo oddano iz drugih razlogov. Javno naročilo pa mora seveda ustaviti tudi v sistemu za elektronsko oddajo ponudb.

Za javna naročila, pri katerih je rok za oddajo ponudb že potekel in je naročnik v fazi preverjanja ponudb, pa priporočamo tudi, da naročnik, v kolikor je ponudnika/e pozval k dopolnitvi/pojasnitvi/spremembi ponudbe, ustrezno podaljša tudi ta rok in tako ponudnikom zagotovi dovolj časa za pripravo odgovora.