PRIJAVA

Obvestila v zvezi z informacijami o javnem naročanju v povezavi z virusom SARS-CoV-2

Datum objave: 13. 3. 2020

Sporočamo, da se bo tudi v razmerah razglašene epidemije in spremenjenega načina poslovanja telefonsko svetovanje, ki ga izvaja Direktorat za javno naročanje na telefonski številki 01 478 1688, izvajalo nemoteno, kot do sedaj. Morebitna vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih naročil lahko zastavite tudi preko spletne aplikacije help deska na spletni povezavi http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje ali na elektronski naslov: gp.mju@gov.si. Na zastavljeno vprašanje bomo odgovorili v najkrajšem času na zapisani elektronski naslov oziroma vas kontaktirali po telefonu na zapisano telefonsko številko.

Za pridobitev nujnih informacij oziroma svetovanje za izvedbo nujnih naročil v zvezi s virusom SARS-CoV-2, ki jih ni bilo mogoče pridobiti na tej spletni strani, pa je na voljo telefonska številka: 01 478 18 80.

Dodajamo tudi, da tudi v predmetih razmerah določila Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) v celoti veljajo, pri čemer ZJN-3 vključuje določene izjeme oziroma situacije, v primeru katerih izvedba javnega naročila za dobavo blaga, storitev ali gradenj ni obvezna oziroma se lahko za oddajo uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave, ki predstavlja hiter in poenostavljen postopek. V 27. členu ZJN-3 so tako določene izjeme, za katere se zakon ne uporablja, na primer tudi izjema iz 8. točke prvega odstavka 27. člena ZJN-3, torej da se ZJN-3 ne uporablja za javna naročila opreme, tehnike ter druga javna naročila za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje ali takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče škode ob naravni ali drugi nesreči, skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar je vrednost naročila nižja od vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. 46. člen ZJN-3, ki opredeljuje postopek pogajanj brez predhodne objave, pa med drugim določa tudi, da se le-ta lahko uporabi za javna naročila blaga, storitev ali gradenj, če zaradi skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji ni mogoče upoštevati. Več v zvezi z možnostjo uporabe izjem in blažjih režimov oddaje naročil si lahko preberete tukaj.