LOGIN

Stališča DJN

Date of publication: 25. 11. 2019

DJN obvešča uporabnike, da je na spletni povezavi objavljeno stališče glede sklepa Ustavnega sodišča o zadržanje izvajanja dela 67.a člena in dela 75. člena ZJN-3.