LOGIN

Sprememba mejnih vrednosti za objave javnih naročil v Uradnem listu EU

Date of publication: 7. 11. 2019

DJN obvešča uporabnike, da je Evropska komisija sprejela nove delegirane uredbe, s katerimi spreminja mejne vrednosti, z začetkom veljavnosti 1. 1. 2020. Celotno obvestilo je dostopno na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/sistem/zakonodaja/veljavni-predpisi.html#K5.