user LOGIN
FONT
SIZE
Use
CTRL+ to enlarge
CTRL- to minimise
UPPER-CASE/LOWER-CASE
CURSOR

White cursor

Black cursor

TOPIC

Izjava o dostopnosti

Dostopnost

Ministrstvo za javno upravo se zavezuje, da bo omogočalo dostopnost portala e-JN v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na  portal e-JN, ki je portal elektronskega javnega naročanja Republike Slovenije.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • predvidljivo delovanje spletišča,

omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Portal e-JN je delno skladen z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost portala e-JN spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • dokumenti v formatu PDF (navodila za uporabo, smernice, sheme postopkov, stališča),
 • v celoti oblikovani spletni obrazci,
 • obrazci v formatu docx,
 • predstavitve v formatu pptx,
 • različne kompleksne tabele s podatki v dokumentih formatov doc, docx, xls, xlsx in pdf).

Morebitne prilagoditve bi predstavljale nesorazmerno breme, saj so dokumenti namenjeni ozki ciljni javnosti, nekateri od dokumentov pa vsebujejo tudi zelo veliko kompleksnih grafičnih elementov. V prihodnje bomo ob uvajanju večjih sprememb sistema skrbeli, da bomo te v čim večji meri prilagajali tudi ranljivim skupinam.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 21. septembra 2020 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 29. septembra 2021.

Povratne in kontaktne informacije

Vse informacije, ki so dostopne portalu e-JN lahko uporabniki dobijo:

 • na elektronskem naslovu ejn@gov.si
 • osebno na lokaciji Direktorata za javno naročanje, Tržaška cesta 19a, Ljubljana

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Direktorat za javno naročanje

Ministrstvo za javno upravo

Tržaška cesta 19a

 1. Ljubljana

gp.mju@gov.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost

Ministrstvo za javno upravo

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

Prikaži na zemljevidu