e-JN: Navodila za pripravo in izvedbo postopkov javnih naročil

Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN vključujejo podporo postopku priprave in izvedbe javnega naročila.

Ciljna skupina: NAROČNIKI

Elektronsko Javno Naročanje Republike Slovenije Sofinancira Evropski Socialni Sklad

Postopki enostavnega javnega naročila

Kako poteka priprava in izvedba javnega naročila
Kako ustavite postopek javnega naročila
Kako zadržite postopek javnega naročila
Kako pregledate prispele prijave
Kako pregledate prispele ponudbe
Kako izvedete dražbo
Kako spremljate dražbo
Kako povabite ponudnike na pogajanja
Kako pozovete ponudnike na dopolnitev ponudbe
Kje vidite podatke javnega naročila in vprašanja ponudnikov
Kako spremenite javno naročilo
Kako zamenjate pripravljavca, dodate bralca ipd.
 

Do javnih naročil dostopate s klikom na ikono »Javna naročila«, nato pa na ikono »Izvedba javnega naročila«.

Izgled ikone za dostop do javnih naročil
 

Če se nahajate sredi izvedbe javnega naročila, lahko vaše naloge vidite s klikom na ikono »Moje naloge«.

Izgled ikone za prikaz lastnih nalog

Proces priprave in izvedbe enostavnega javnega naročila

KorakNaloga (z navodili)Kdaj je korak potreben
1.Ustvari novo javno naročilo
2.Pripravi podatke javnega naročila
3.Preglej datume pred objavo in objavi
4.Ročno objavi JN v e-JNČe javno naročilo ni samodejno objavljeno na portalu javnih naročil (v primeru postopkov s področja Obrambe in varnosti ali napak pri objavi na PJN).
5.Preglej prijaveČe gre za vrsto javnega naročila, pri katerem kandidati oddajo prijave.
6.Preglej ponudbe
7.Načrtuj naslednje korakeČe ima javno naročilo več sklopov.
8.Pripravi dražbo in povabi ponudnike, Pregled dražbeČe ste v javno naročilo vključili dražbo.
9.Povabi ponudnike na pogajanja, Preglej rezultate pogajanjČe ste v javno naročilo vključili pogajanja.
10.Zaključi javno naročilo


 

Če imate dodatna vprašanja glede priprave ali izvajanja javnih naročil, preverite spletno stran portal e-JN, kjer najdete med »Vsebinami« različne koristne informacije, kot so usmeritve in navodila, smernice in priporočila, vzorčno razpisno dokumentacijo, odgovore na vprašanja ipd.

Kako ustvarite novo javno naročilo

 • Do seznama javnih naročil dostopate s klikom na ikono »Javna naročila«, nato pa na ikono »Izvedba javnega naročila«.
 • Za ustvarjanje novega javnega naročila kliknite na gumb »+«.
Ustvarjanje novega enostavnega javnega naročila v eJN.


Nadaljuj s pripravo podatkov


Priprava podatkov javnega naročila - Osnovni podatki

Zavihki postopka priprave podatkov
1. Osnovni podatki
2. Predmeti in sklopi
2. Predmeti in sklopi - CPV
2. Predmeti in sklopi - Podatki dražbe
3. Dokumentacija
4. Zaključek


 

Krepka oznaka podatka pomeni, da je njegov vnos obvezen.

PodatekOpis
Osnovni podatki - NazivVnesite naziv javnega naročila.
Osnovni podatki - Oznaka javnega naročilaOznako javnega naročila generira sistem.
Osnovni podatki - Številka zadeveVnesite št. zadeve naročila.
Predmet naročilaOznačite predmet naročila: blago, storitve ali gradnje.
Področje naročilaGlede na področje delovanja naročnika določite splošno, infrastrukturno ali področje obrambe in varnosti.
Postopek - Vrsta postopkaIzberite eno od vrst iz spustnega seznama.
Postopek - Postopek vključujeV postopek lahko vključite pogajanja, dražbo ali variantne ponudbe (odvisno od vrste postopka).
Postopek - Ponudnik mora predložitiNaročnik glede na izbiro postopka skladno z ZJN-3 označi ali mora ponudnik predložiti ESPD ali Izjavo.
Postopek - RokiVnesite roke za postavljanje vprašanj, oddajo prijave, oddajo ponudbe ter datum odpiranja prijav oziroma ponudb (odvisno od vrste postopka). Roke lahko pred objavo še spremenite.
KomisijaDodajte osebe, ki so imenovane za sodelovanje v komisiji. Če določena oseba še ni registrirana v sistemu, je ne bo mogoče dodati.
PovabljeniV primeru evidenčnih naročil, postopkov s pogajanji in odpiranja konkurence (okvirni sporazumi) izberete ponudnike, ki jih boste povabili k oddaji ponudbe. Da jih lahko izberete, morajo biti predhodno registrirani v sistemu.

Priprava podatkov javnega naročila - Predmeti in sklopi

Zavihki postopka priprave podatkov
1. Osnovni podatki
2. Predmeti in sklopi
2. Predmeti in sklopi - CPV
2. Predmeti in sklopi - Podatki dražbe
3. Dokumentacija
4. Zaključek


 

Če javno naročilo vsebuje postopek dražbe, je vnos predmetov obvezen.

 

Sprememba predmetov (postavk) po objavi javnega naročila ni možna.

Na voljo imate štiri možnosti za pripravo predračuna :

1. Priprava lastnega predračuna (brez vnosa predmetov ali sklopov)
2. Priprava predračuna v e-JN po predmetih naročila (brez sklopov)
3. Priprava predračuna v e-JN po sklopih (brez predmetov naročila)
4. Priprava predračuna v e-JN po predmetih (postavkah) in sklopih


V primeru, da ne želite definirati predmetov naročila (pripraviti predračuna) niti sklopov znotraj sistema e-JN, izberite možnost »NE« v delu »Predmeti (postavke) naročila« in v delu »Sklopi«.

 • Vnesite le skupno ocenjeno vrednost javnega naročila.
Polje za vnos skupne vrednosti javnega naročila.

V primeru, da želite za javno naročilo znotraj sistema e-JN definirati samo predmete naročila (brez sklopov), je potrebno ocenjeno vrednost vpisati za vsak predmet posebej, nato lahko nadaljujete na naslednji korak.

Predmete in njihove ocenjene vrednosti lahko vnesete:

V primeru, da želite javno naročilo pripraviti brez predmetov naročila (torej imate že izdelan svoj predračun), želite pa oblikovati samo sklope znotraj sistema e-JN, se prikaže tabela za dodajanje sklopov.

 • S klikom na gumb »Dodaj« dodajte sklope in jih poimenujte (klik v polje Naziv) ali pa nazive sklopov uvozite s pomočjo Excela.
 • Nato za vsak sklop vnesite njegovo ocenjeno vrednost (brez davka) ter izberite vrsto davka.
Vnos sklopov javnega naročila (v primeru brez predmetov).

V primeru, da želite za javno naročilo definirati predmete naročila in sklope znotraj sistema e-JN, je potrebno ocenjeno vrednost vpisati za vsak predmet posebej. Najprej torej vnesite predmete in njihove ocenjene vrednosti:

Ko označite, da je naročilo razdeljeno na sklope, se prikaže tabela za dodajanje sklopov.

 • S klikom na gumb »Dodaj« dodajate sklope in jih poimenujte (klik v polje Naziv) ali pa nazive sklopov uvozite s pomočjo Excela (kot pri navedbi predmetov naročila).
 • Ko so sklopi določeni, označite predmete, ki jih želite dodati v en sklop in z akcijo »Izbrane predmete dodaj v sklop« izberete želeni sklop (glej sliko).
 • Vsi predmeti morajo biti v sklopih in vsak sklop mora vsebovati predmete.

Priprava podatkov javnega naročila - Predmeti in sklopi - CPV

Zavihki postopka priprave podatkov
1. Osnovni podatki
2. Predmeti in sklopi
2. Predmeti in sklopi - CPV
2. Predmeti in sklopi - Podatki dražbe
3. Dokumentacija
4. Zaključek


 

Za postopka Evidenčno naročilo ter Odpiranje konkurence vam CPV kode ni potrebno izbrati.

Izberite kodo, s pomočjo katere potencialni ponudniki lažje najdejo vrsto blaga, storitve ali gradnje, ki jo vsebuje naročilo. Glavna koda je ena sama.

 • Kodo določite tako, da jo poiščete v drevesnem meniju, nato pa kliknete na gumb »Izberi kodo z drevesa«.
 • Lahko jo poiščete tudi z iskalnikom (na levi), nato pa kliknete na gumb »Izberi kodo z iskalnika«.

Če je naročilo razdeljeno na sklope, lahko določite še kode, ki veljajo za posamezne sklope, pri čemer izbira kode za posamezen sklop ni obvezen podatek.

 • Kode poiščete na enak način kot glavno kodo, nato pa jih izberete iz seznama, kliknete na gumb »Razvrsti na sklope« ter izberete sklop, na katerega želite dodati izbrane kode.
 • Na en sklop lahko dodate več kod.
Prikaz izbranih kod CPV

Priprava podatkov javnega naročila - Predmeti in sklopi - Podatki dražbe

Zavihki postopka priprave podatkov
1. Osnovni podatki
2. Predmeti in sklopi
2. Predmeti in sklopi - CPV
2. Predmeti in sklopi - Podatki dražbe
3. Dokumentacija
4. Zaključek


 • Če postopek javnega naročila ne vključuje dražbe, ta rubrika ne bo vidna.
 • Če ste izbrali, da se bo izvedla dražba, označite, kakšno vrste dražbe želite:
Navadna dražba
Intervalna dražba

Če se bo izvedla navadna dražba, vnesite naslednje podatke:

PodatekOpis
Oddaja ponudbe dovoljenaV primeru, da bo javno naročilo imelo sklope, izberite ali lahko ponudnik odda ponudbo za en sklop, za več sklopov ali vse sklope hkrati.
Trajanje dražbe v minutahKoliko časa v minutah bo trajala dražba.
Izbira načina samodejnega podaljševanjaIzberete lahko, ali bo imela dražba samodejno podaljšanje, ki velja za posamezen sklop ali za celoten postopek.
Zadnja cena oddana (št. minut pred iztekom dražbe)Če bo cena oddana x minut pred iztekom dražbe, se bo ta samodejno podaljšala.
Podaljšanje dražbe v minutahZa koliko minut se samodejno podaljša dražba.
Decimalna mesta na dražbiNa koliko decimalnih mest so prikazane cene v postopku dražbe.

Če se bo izvedla intervalna dražba, vnesite naslednje podatke:

PodatekOpis
Oddaja ponudbe dovoljenaV primeru, da bo javno naročilo imelo sklope, izberite ali lahko ponudnik odda ponudbo za en sklop, za več sklopov ali vse sklope hkrati.
Število fazŠtevilo faz (intervalov) dražbe.
Trajanje faze v minKoliko minut traja faza.
Izbira načina samodejnega podaljševanjaIzberete lahko, ali bo imela dražba samodejno podaljšanje (če pride do dveh enakih ponudb), ki lahko velja za posamezen sklop ali za celoten postopek.
Podaljšanje dražbe za število fazZa koliko faz naj se podaljša dražba.
Decimalna mesta na dražbiNa koliko decimalnih mest so prikazane cene.

Pri intervalni dražbi lahko ponudnik znotraj intervala spreminja cene, ki jih je oddal v predhodnem intervalu, cene (vendar brez imen ponudnikov) pa se razkrijejo, ko se interval zaključi. Po zaključku intervalne dražbe lahko naročnik in ponudniki vidijo, kdo je predlagatelj posamezne ponudbe.

Priprava podatkov javnega naročila - Dokumentacija

Za postopke javnih naročil, ki jih je potrebno objaviti na portalu javnih naročil, se dokumentacija ne objavi na tem mestu.

V primeru, da ste izbrali postopek, pri katerem ni potrebno objaviti obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, je potrebno (različno, odvisno od vrste postopka) pripeti naslednjo dokumentacijo:

 • predračun (v zapisu .xdoc, .pdf ali .xlsx),
 • ESPD (v zapisu xml),
 • ostale priloge.

Če v sistemu e-JN pripravite predračun (torej izberete, da javno naročilo vsebuje predmete (postavke)), se bo primer predračuna generiral samodejno.

 

V primeru, da javno naročilo vsebuje dražbo, predračuna ne bo mogoče popravljati, saj morajo ponudniki v sistem e-JN naložiti natanko tako predpisano obliko dokumenta.

Priprava podatkov javnega naročila - Zaključek

 • Na strani »Zaključek« vidite ali so bili osnovni podatki uspešno shranjeni.
 • Po zaključku naloge priprave podatkov javnega naročila se vam bo kreirala naloga »Preveri datume pred objavo in objavi«.

Pregled datumov pred objavo in objava javnega naročila

Na tem mestu lahko po potrebi popravite roke za postavljanje vprašanj, oddajo prijave, oddajo ponudbe ter odpiranje prijav oziroma ponudb (odvisno od vrste javnega naročila).

 • Če se mora javno naročilo objaviti na portalu javnih naročil (PJN), bodo datumi prepisani v PJN (opomba: datumov v PJN ne morete popravljati). Po zaključku naloge boste preusmerjeni na portal javnih naročil, kjer dokončajte vnos podatkov javnega naročila.

   

  Preverite, da ste tako v e-JN kot v PJN prijavljeni z istim uporabniškim imenom (email).

  • Z objavo javnega naročila na portalu javnih naročil, se naročilo samodejno objavi tudi v sistemu e-JN.
  • Izjema so postopki s področja Obrambe in varnosti, ki jih morate vedno objaviti ročno v e-JN (glej nalogo »Ročno objavi JN v e-JN«). Še pred tem pa morate naročilo te vrste objaviti tudi na PJN s posebnim obrazcem.
 • Če se javno naročilo objavi le v e-JN, se bo objava zgodila samodejno po zaključku te naloge.
Vnos rokov in datumov odpiranja ponudb


 

Če bo javno naročilo objavljeno na PJN, morate v primeru potrebe po spremembi katerega od datumov po objavi to opraviti ločeno v obeh sistemih (e-JN in PJN).

Ročna objava javnega naročila v sistemu e-JN

 • Javna naročila, ki ne potrebujejo objave na PJN, se bodo na e-JN vedno objavila samodejno.
 • Če javno naročilo potrebuje objavo na PJN, se bo objava v sistemu e-JN izvedla samodejno šele po uspešni objavi na PJN.

   

  Izjema so postopki s področja Obrambe in varnosti, ki jih morate vedno objaviti ročno v e-JN. Pred tem pa morate naročilo te vrste objaviti tudi na PJN s posebnim obrazcem.

 • V primeru, da bi bila samodejna objava na PJN neuspešna (oziroma gre za postopek s področja Obrambe in varnosti), boste prejeli obvestilo po e-pošti in nalogo »Ročno objavi JN v e-JN« za ročno objavo javnega naročila v sistemu e-JN.

  • Ko boste izvedli ročno objavo na PJN, vnesite spodaj navedene podatke in s klikom na gumb »Objavi« (na naslednji strani) objavite podatke tudi v sistemu e-JN.
PodatekOpis
Datum objave na PJNDatum, ko je bilo javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil.
Številka na PJNŠtevilka, ki jo ima javno naročilo določeno na portalu javnih naročil.
Številka TEDŠtevilka, ki jo ima javno naročilo določeno v Uradnem listu Evropske unije, če je bilo javno naročilo objavljeno tudi tam.
Povezava do objave na PJNPovezava do objave javnega naročila na portalu javnih naročil.

Pregled prijav

Če gre za postopke, v katerih kandidat odda prijavo, dobite po preteku roka za oddajo oziroma odpiranje prijav v »Moje naloge« nalogo »Preglej prijave«.

Prejete prijave

Najprej se vam prikaže seznam prejetih prijav. Pri posamezni prijavi lahko s klikom na ikono vidite podatke ponudnika, sklope, na katere se je prijavil ter dokumente, ki jih je priložil prijavi. V meniju »Izberi akcijo« imate na voljo naslednje možnosti:

PodatekOpis
Analiza prijaveIzberete lahko ali se prijavo izloči ter navedete razlog. Analiza prijave je obvezna za vsakega prijavitelja.
Poziv na dopolnitev/ pojasniloPrijavitelja lahko s to akcijo pozovete k dopolnitvi prijave. Odpre se vam pojavno okno, kjer izberete eno ali več vrst poziva, rok za oddajo ter naložite dokumentacijo za prijavitelja. S klikom na gumb »Generiraj poziv« se vam oblikuje predlog poziva, ki ga morate še dopolniti skladno s svojimi zahtevami.
Preveri ponudnika v e-DosjeSistem e-Dosje uporabite za preverjanje izpolnjevanja izločitvenih pogojev.


Dokumentacija in roki za oddajo ponudbe

Tu določite roke za oddajo vprašanj in ponudb, merila za ocenjevanje ter naložite vzorec predračuna ter druge dokumente.

 

Kako lahko vidite prijave, če niste pripravljavec?

Prikaz postopka


Možne akcije na prejetih prijavah

 

Ponudniki, ki jih niste izločili, bodo prejeli povabilo na oddajo ponudbe po elektronski pošti.

Pregled ponudb

Ob roku za odpiranje ponudb se odpiranje ponudb v sistemu e-JN izvede samodejno, pripravljavec naročila pa nato dobi nalogo »Preglej ponudbe«.

 • S klikom nanjo se mu prikaže seznam prejetih ponudb ter podatek, ali postopek vključuje dražbo oziroma pogajanja.
 • Če gre za postopek, ki vključuje pogajanja in želite, da je prejeta ponudba že tudi končna (in so za to izpolnjeni pogoji), potem pri podatku »Postopek vsebuje«, opcijo pogajanja odznačite. Pogajanja tako ne bodo več mogoča.
 • Če ste pozabili pogajanja odznačiti in ste že prejeli nalogo »Povabi ponudnike na pogajanja«, v tej nalogi izberite akcijo »Vrni v pregled ponudb«. Med mojimi nalogami vas bo ponovno čakala naloga »Preglej ponudbe«.

Pri posamezni ponudbi lahko s klikom na ikono vidite podatke ponudnika, sklope, na katere se je prijavil (če ste jih pripravili znotraj sistema e-JN), ter dokumente, ki jih je priložil ponudbi. V meniju »Izberi akcijo« imate na voljo naslednje možnosti:

PodatekOpis
Preveri ponudnikaIzberete lahko ali se ponudnika izloči (z navedbo razloga) ter ali je ponudba dopustna.
Poziv na dopolnitev/ pojasniloPonudnika lahko s to akcijo pozovete k dopolnitvi ponudbe. Odpre se vam pojavno okno, kjer izberete eno ali več vrst poziva, rok za oddajo ter naložite dokumentacijo za ponudnika. S klikom na gumb »Generiraj poziv« se oblikuje predlog poziva, ki ga morate še dopolniti skladno s svojimi zahtevami (glej sliko).
Preveri ponudnika v e-DosjeSistem e-Dosje uporabite za preverjanje izpolnjevanja izločitvenih pogojev.
 

Če je ponudnikov več, je cenovno najugodnejša ponudba označena z zeleno. Če so več kot 4 ponudbe in se cena najnižje razlikuje od naslednje uvrščene ponudbe za več kot 20%, se ob najnižji ceni pojavi opozorilo (rumen trikotnik).

 

Kje lahko vedno vidite ponudbe?

Prikaz postopka

Možne akcije na prejetih ponudbah


Načrtovanje naslednjih korakov

Naloga »Načrtuj naslednje korake« se pojavi po pregledu ponudb, a le v primeru, če ste v sistemu e-JN označili, da je javno naročilo razdeljeno na sklope.

 • Za vsak sklop se lahko odločite, kateri korak naj sledi:

  • / (brez odločitve v tem koraku),
  • Zaključi JN,
  • Revizija,
  • Dražba,
  • Pogajanja.
 • Za vsak sklop se nato generirajo ločene naloge, razen če izberete za določene sklope enak korak.
 • Ko se izvedejo naloge za vse sklope (razen naloge brez odločitve ali revizije, ki ne zahtevata aktivnosti), se ponovno pojavi naloga »Načrtuj naslednje korake«, dokler se vsi sklopi ne zaključijo s korakom »Zaključi JN«.

Pravila

 • Če za nek sklop izberete dražbo, bo vedno sledila priprava dražbe, šele v naslednjem koraku morebitna pogajanja in za njimi sprejem odločitve.
 • Dražbe se lahko izvajajo ločeno za vsak posamezen sklop.
 • Dražba se znotraj sklopa lahko izvede samo enkrat (tj. v enem od korakov).
 • Če za posamezen sklop prispe največ ena ponudba, se dražbe ne more izvesti (op. pogoj sta vsaj 2 ponudbi), zato tudi korak dražba ni na voljo.
 • Če označite, da je za sklop izdan revizijski zahtevek, se na sklopu ne more izvesti nič do naslednjega načrtovanja korakov.
 • Če je za sklop izbrano »Zaključi JN«, se za ta sklop ne izbira več korakov.
Načrtovanje korakov po posameznih sklopih v primeru, da ima javno naročilo več sklopov
 

Vsaj enemu sklopu je potrebno določiti izvedljiv korak, tj. korak, ki ni revizija ali brez odločitve (/).
 

Če ima javno naročilo načrtovane dražbe, morate na vsakem koraku izbrati dražbo vsaj pri enem sklopu (kjer še ni izvedena), sicer dražbe v naslednjih korakih več ne bodo možne.

Priprava in izvedba dražbe

Priprava dražbe

 • Osnovni podatki: Če ste izbrali, da se bo izvedla dražba, dobite nalogo »Pripravi dražbo in povabi ponudnike«. S klikom nanjo se vam prikažejo podatki glede na vrsto dražbe, ki ste jo izbrali pri pripravi javnega naročila:

  Navadna dražba
  Intervalna dražba
 • Sklopi in predmeti: Izberite sklope, za katere boste izvedli dražbo.
 • Povabi ponudnike: Za vsak sklop izberite ponudnike, ki jih želite povabiti k dražbi (privzeto so izbrani vsi, ki so oddali ponudbo).
 • Zaključek: Po uspešnem zaključku naloge bodo ponudniki po elektronski pošti prejeli vabilo na dražbo.

Pregled dražbe

 • S klikom na nalogo »Pregled dražbe« se vam (po sklopih) prikaže seznam ponudnikov z možnostjo pregleda njihovih ponudb na dražbi (dobite jih s klikom na ikono pri posameznem ponudniku).
 • Pri ogledu ponudb imate s klikom na meni »Izberi akcijo« na voljo dve možnosti:

  • pozvati ponudnika k dopolnitvi ponudbe,
  • preveriti ponudnika v e-Dosje.


Izbor ponudnikov za udeležbo na dražbi.
 

Dražba se lahko izvede, če sta ponudbo za določen sklop oddala vsaj dva ponudnika.

Možnosti za izbiro akcij v zvezi s ponudnikom.


Pogajanja

Prejete ponudbe

 • V primeru, da je bilo na javnem naročilu označeno, da se bodo izvedla pogajanja, dobite po zaključku naloge »Preglej ponudbe« nalogo »Povabi ponudnike na pogajanja«.
 • Določite ali gre za pogajanja brez ali z oddajo ponudbe. V primeru, da ste izbrali z oddajo ponudbe, določite rok za oddajo in odpiranje ponudb.
 • V primeru, da ste izbrali pogajanja z oddajo ponudbe, označite ponudnike, ki jih želite povabiti na pogajanja in pripnite dokumente (vsi povabljeni ponudniki prejmejo enake dokumente).
 • V primeru, da ste izbrali pogajanja brez oddaje ponudbe, označite ponudnika, ki ga želite povabiti na pogajanja in pripnite dokument za izbranega ponudnika, nato postopek ponovite za vse ponudnike, ki jih želite povabiti na pogajanja.

  • Šele ko ste pripeli posamezna povabila za vse ponudnike, ki jih želite povabiti na pogajanja, kliknite na gumb za nadaljevanje postopka.
 • Če ste se odločili, da pogajanj ne boste izvedli in že imate nalogo »Povabi ponudnike na pogajanja«, lahko kliknete na gumb »Vrni v pregled ponudb« (ta opcija je na voljo samo, če še niste izvedli nobenega kroga pogajanj). V pregledu ponudb zbrišite opcijo pogajanja (odstranite kljukico) in zaključite nalogo.

Rezultat pogajanj

Pregledate lahko prejete ponudbe posameznega kroga pogajanj. Pri posamezni ponudbi lahko s klikom na ikono vidite podatke ponudnika ter dokumente, ki jih je priložil ponudbi.


 

Ponudniki so o povabilu na pogajanja obveščeni tudi po elektronski pošti.

 

Kako spremenite roke za oddajo ponudb?

Prikaz navodil
 

Katere možnosti so na voljo pri posameznem ponudniku?

Prikaz možnosti

Zaključek javnega naročila

Po pregledu ponudb izberite ustrezno odločitev o oddaji naročila in jo objavite na portalu javnih naročil. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, zaključite postopek javnega naročila še v sistemu e-JN.

Naloga »Zaključi javno naročilo« se vam pojavi po eni od naslednjih akcij:

 • ko ste pri vseh sklopih izbrali korak »Zaključi JN« (če ste javno naročilo znotraj sistema e-JN razdelili na sklope),
 • po končanem zadnjem krogu pogajanj (če javno naročilo vključuje pogajanja),
 • po zaključeni dražbi (če javno naročilo vključuje dražbo),
 • po pregledu ponudb.

Postopek javnega naročila v e-JN zaključite tako, da vnesete datum pravnomočnosti in označite, da je odločitev pravnomočna.

Označitev zaključka javnega naročila
 

Zaključek javnega naročila v sistemu e-JN ne nadomesti priprave in obrazložitve odločitve ter njene vročitve kandidatom in ponudnikom v skladu z ZJN-3, ter tudi ne drugih nadaljnjih obveznih ravnanj naročnika v skladu z ZJN-3 (priprava podpisa pogodbe, objava obvestila o oddaji naročila, priprava končnega poročila ipd.).

Ustavitev javnega naročila

 • Po objavi javnega naročila v sistemu e-JN in do roka za oddajo ponudb, lahko javno naročilo v sistemu e-JN ustavite.

  • Najprej v seznamu javnih naročil v izvedbi izberite naročilo ter s klikom na ikono vstopite v pregled podrobnih podatkov naročila.
  • V podrobnem pregledu kliknite na meni »Izberi akcijo« ter izberite »Ustavi JN«.
 • Javno naročilo bo ostalo vidno v sistemu e-JN, vendar s statusom ustavljeno. Naročilo boste lahko samo pregledovali.
 • Če postopek javnega naročila ustavite, odločitev o tem objavite na portalu javnih naročil.
 • Če gre za ustavitev postopka, ki ni objavljen na portalu javnih naročil (npr. postopek s pogajanji brez predhodne objave, evidenčno naročilo, izvajanje okvirnih sporazumov oz. odpiranje konkurence), povabljeni gospodarski subjekti, ki že sodelujejo na javnem naročilu, prejmejo elektronsko sporočilo o ustavitvi.Akcija, ki omogoča ustavitev javnega naročila

Zadržanje javnega naročila

 • Če naročnik zaradi prejetega zahtevka za revizijo zoper objavo obvestila o naročilu ali razpisno dokumentacijo v skladu z ZPVPJN zadrži postopek javnega naročila, lahko tudi v sistemu e-JN javno naročilo zaradi prejetega zahtevka za revizijo začasno zadrži do roka za odpiranje ponudb.

  • Najprej v seznamu javnih naročil v izvedbi izberite naročilo ter s klikom na ikono vstopite v pregled podrobnih podatkov naročila.
  • V podrobnem pregledu iz menija »Izberi akcijo« izberite »Zadrži JN«.
  • V tem primeru se odpiranje ponudb ne bo izvedlo, tudi ponudniki ne bodo imeli možnosti oddaje ponudb.
 • Zadržan postopek lahko kasneje ponovno aktivirate z akcijo »Nadaljuj JN«.
 • Če gre za zadržanje postopka, ki ni objavljen na portalu javnih naročil (npr. postopek s pogajanji brez predhodne objave, evidenčno naročilo, izvajanje okvirnih sporazumov oz. odpiranje konkurence), bodo povabljeni gospodarski subjekti, ki že sodelujejo na javnem naročilu, prejeli elektronsko sporočilo o zadržanju. Prav tako bodo prijeli elektronsko sporočilo, če oz. ko boste nadaljevali s postopkom.
Akcija, ki omogoča zadržanje javnega naročila

Akcija, ki omogoča nadaljevanje javnega naročila

Pregled javnega naročila

Osnovni podatki

 • V seznamu javnih naročil poiščite željeno javno naročilo in kliknite nanj, da se odpre osnovni pregled s podatkom o statusu, v katerem se naročilo trenutno nahaja, ter seznamom prejetih ponudb.
 • S klikom na ikono (zadnja ikona desno zgoraj ob naslovu) dostopate do pregleda podrobnih podatkov o naročilu.
 • Če naročilo še ni zaključeno, sta ob naslovu na voljo še dve ikoni: prva prikaže seznam nalog, ki so trenutno v izvedbi, druga pa celoten proces priprave javnega naročila in korak, v katerem se naročilo trenutno nahaja.

Podrobni podatki

Podroben pregled javnega naročila je razdeljen na zavihke:

 • Osnovni podatki – sklopi Osnovni podatki, Podatki o objavi javnega naročila ter Komisija
 • Sklopi in predmeti – pregled sklopov in predmetov
 • Dokumentacija – sklopi Dokumenti za podpis, Dokumentacija naročnika ter Poročila dražbe
 • Dodatni bralci – pregled dodatnih bralcev in možnost brisanja bralcev
 • Vprašanja in odgovori - prikaz vprašanj ponudnikov ter možnost vnosa odgovorov

  • OPOMBA: V primeru, da je javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu EU, vidite vprašanja in objavljate odgovore samo na portalu javnih naročil.
 • Dnevnik dogodkov – pregled dogodkov in opomb
Prikaz osnovnih podatkov javnega naročila


Prikaz ikon poleg naslova


Pregled podrobnih podatkov javnega naročila


 

Če javno naročilo ni objavljeno na portalu javnih naročil, potem na vprašanja odgovorite tako, da najprej izberete eno ali več vprašanj ali pa podate splošen odgovor, ki bo objavljen kot samostojno pojasnilo.

Sprememba javnega naročila

 • Javno naročilo (podatke in dokumentacijo) lahko spreminjate do roka za oddajo ponudb.

  • Najprej v seznamu javnih naročil v izvedbi izberite naročilo ter s klikom na ikono vstopite v pregled podrobnih podatkov naročila.
  • V podrobnem pregledu kliknite na meni »Izberi akcijo« ter izberite »Spremeni javno naročilo« in spremenite podatke (na enak način kot pri pripravi razpisne dokumentacije).
  • Med vašimi nalogami se bo ustvarila naloga »Spremeni javno naročilo«.
 • Če gre za podatke, objavljene na portalu javnih naročil, navedeno spremembo objavite v sistemu e-JN šele potem, ko je bila sprememba objavljena na portalu javnih naročil.
 • O spremembi razpisne dokumentacije bo komisija obveščena po elektronski pošti. Če gre za postopke s povabilom, bodo ponudniki o spremembi obveščeni po elektronski pošti.Akcija, ki omogoča spremembo javnega naročila

Možnosti na javnem naročilu

Glede na status, v katerem se nahaja javno naročilo, imate v podrobnem pregledu pri kliku na meni »Izberi akcijo« na voljo naslednje akcije oz. možnosti:

 • Nalogo, ki jo morate opraviti.
 • Storniraj javno naročilo - Dokler javnega naročila še niste objavili, ga lahko stornirate (izbrišete). Javno naročilo ne bo več vidno v sistemu.
 • Ustavi JN - Po objavi javnega naročila v istemu e-JN in do roka za oddajo ponudb, lahko javno naročilo ustavite. Javno naročilo bo ostalo vidno v sistemu e-JN, vendar s statusom preklicano.
 • Spremeni javno naročilo - Po objavi javnega naročila v sistemu e-JN in do roka za oddajo ponudb lahko javno naročilo še spreminjate.
 • Zadrži JN - Javno naročilo lahko začasno zadržite do roka za odpiranje ponudb. Zadržano javno naročilo lahko ponovno aktivirate.
 • Zamenjaj pripravljavca JN
 • Dodaj bralca

Dodajanje bralca

Pripravljavec javnega naročila lahko kadarkoli na izbrano javno naročilo doda bralca. To je oseba, ki pri pripravi naročila ne sodeluje, lahko pa ga pregleduje. Bralca je na javno naročilo možno dodati tudi po zaključku procesa.

Zamenjava pripravljavca

Pripravljavec javnega naročila lahko pripravo javnega naročila dodeli drugemu pripravljavcu. V tem primeru bodo vse naloge, ki jih izvaja pripravljavec naročila, dodeljene novemu pripravljavcu. Prav tako bo novi pripravljavec prejel vsa elektronska sporočila.

Možne akcije na javnem naročilu
 

Bralca je možno izbrisati v zavihku »Dodatni bralci« v podrobnem pogledu javnega naročila. Sebe lahko izbriše tudi bralec sam.

 

Po zamenjavi pripravljavca bo imel prejšnji pripravljavec še vedno možnost vpogleda v pripravo javnega naročila.