DNS - navodila za pripravo JN v okviru dinamičnega nabavnega sistema

Uporabniška navodila za podporo postopku priprave/izvedbe javnega naročila v okviru dinamičnega nabavnega sistema (DNS) v informacijskem sistemu e-JN.

Elektronsko Javno Naročanje Republike Slovenije Sofinancira Evropski Socialni Sklad

KAJ je dinamični nabavni sistem (DNS)?

Dinamični nabavni sistem (DNS) je posebna tehnika javnega naročanja, ki omogoča popolnoma elektronski način naročanja. Značilnosti DNS so:

 • izvaja se po omejenem postopku,
 • med celotnim obdobjem veljavnosti je DNS na voljo gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje,
 • lahko se razdeli na kategorije proizvodov, gradenj ali storitev.
 

Kdaj lahko uporabimo DNS?

Naročnik lahko uporabi DNS za običajne nabave z značilnostmi, ki takšne, kot so splošno dostopne na trgu, izpolnjujejo njegove zahteve. Primer: nabava higienskih ali medicinskih pripomočkov, prehrane, potrošnega materiala, ipd.

KAKO DOSTOPAMO do dinamičnega nabavnega sistema (DNS)?

Dostop do dinamičnega nabavnega sistema (DNS) se nahaja znotraj strani za pripravo in izvedbo javnih naročil v sistemu eJN.
Do strani javnih naročil lahko neposredno dostopamo s klikom na ikono javna naročila, ki se nahaja:

 • v osnovnem meniju strani oz.
 • v meniju na levi strani, kadar se nahajamo na kateri izmed podstrani.


Na podstrani za pripravo in izvedbo javnih naročil nato izberemo ikono za dostop do dinamičnega nabavnega sistema (DNS).

 

Ikona za dostop do strani javnih naročil.

None
 

Ikona za dostop do dinamičnega nabavnega sistema (DNS).

None

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Kako poteka PROCES javnega naročila v DNS
Kako pregledate prispele PRIJAVE
Kako uvrstite kandidate v KATALOG PONUDNIKOV
Kako pripravite POVPRAŠEVANJE
Kako pregledate PONUDBE
Kako pozovete ponudnike na DOPOLNITEV PONUDBE
Kako izvedete DRAŽBO
Kako USTAVITE javno naročilo
Kako ZADRŽITE javno naročilo
Kje vidite PODATKE javnega naročila in vprašanja ponudnikov
Kako SPREMENITE javno naročilo
Kako zamenjate pripravljavca, dodate bralca ipd.
 

Do javnih naročil v okviru DNS dostopate s klikom na ikono »Javna naročila«, nato pa na ikono »Dinamični nabavni sistem«.

Izgled ikone za dostop do javnih naročil Izgled ikone za dostop do DNS
 

Če javno naročilo v okviru DNS še ni zaključeno, lahko vaše naloge spremljate pod zavihkom »Moje naloge«, do katerega dostopate s klikom na spodnjo ikono.

Izgled ikone za prikaz lastnih nalog

PROCES priprave in izvedbe javnega naročila v okviru DNS

Proces priprave javnega naročila v okviru DNS poteka po spodaj predstavljenih korakih. S klikom na izbrano nalogo, si oglejte podrobnejša navodila posameznega koraka.


NAZAJ na pogosto zastavljena vprašanja


KorakNalogaOpombe
1.Ustvari novo javno naročilo v DNS
2.Pripravi podatke javnega naročila
3.Preglej datume pred objavo in objavi
4.Ročno objavi JN v e-JNČe javno naročilo ni samodejno objavljeno na portalu javnih naročil (v primeru postopkov s področja Obrambe in varnosti ali napak pri objavi na PJN ali različnega elektronskega naslova uporabnika naročnika na pjn in v sistemu e-JN).
5.Pregled (analiza) prijavDNS mora biti gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, na voljo med celotnim obdobjem veljavnosti DNS, zato je po zaključenem roku za prijavo na javno naročilo mogoče ponovno odpreti korak zbiranje prijav.
6.Priznanje usposobljenosti kandidatom in uvrstitev v katalog kandidatov/ponudnikovVsem usposobljenim kandidatom je potrebno priznati še pravnomočnost (skladno z 90. členom ZJN-3), s čimer se uvrstijo v katalog ponudnikov.
7.Priprava DNS povpraševanjaKer gre za javno naročilo v okviru DNS, je korak priprava novega povpraševanja (in zbiranje ponudb) mogoče večkrat ponoviti.
8.Pregled ponudb
9.Načrtuj naslednje korakeČe ima javno naročilo več kategorij.
10.Priprava dražbe in povabilo ponudnikovČe ste v javno naročilo vključili dražbo.
11.Spremljanje dražbe in zaključek
12.Zaključek DNS naročila


 

Pogajanja pri javnem naročilu v okviru DNS niso mogoča!

 

Če imate dodatna vprašanja glede priprave ali izvajanja javnih naročil, preverite spletno stran portal e-JN, kjer najdete med »Vsebinami« različne koristne informacije, kot so usmeritve in navodila, smernice in priporočila, vzorčno razpisno dokumentacijo, odgovore na vprašanja ipd.

Kako ustvarite novo JN v DNS ?

 • Za dostop do DNS kliknete na ikono dinamični nabavni sistem

  Izgled ikone za dostop do DNS
 • Novo javno naročilo v okviru DNS dodate s klikom na gumb plus (+).

  Ustvarjanje novega enostavnega javnega naročila v eJN.

Priprava podatkov JN v DNS - OSNOVNI PODATKI

Zavihki postopka priprave podatkov
1. OSNOVNI PODATKI
2.1. Predmeti in kategorije
2.2. Predmeti in kategorije - CPV
3. Dokumentacija
4. Zaključek


 

Krepka oznaka podatka pomeni, da je njegov vnos obvezen.

PodatekOpis
NazivVnesite naziv javnega naročila (poljubno, do 199 znakov).
Oznaka javnega naročilaOznako javnega naročila generira sistem avtomatsko.
Številka zadeveVnesite št. zadeve naročila (poljubno, do 100 znakov)
Predmet naročila

Označite predmet naročila:

 • blago,
 • storitve ali
 • gradnje.
Področje naročila

Glede na področje delovanja naročnika določite:

 • splošno,
 • infrastrukturno ali
 • področje obrambe in varnosti.
Vrsta postopkaPostopek je v primeru DNS definiran vnaprej in ga ni mogoče spreminjati. Uporablja se omejeni postopek z izvedbo DNS, ponudnik pa mora predložiti ESPD obrazec.
RokiVnesite roke za:
- trajanja DNS,
- postavljanje vprašanj,
- oddajo prijave,
- odpiranja prijav.

Pomembno!
Roke lahko pred objavo še spremenite.
KomisijaIzberite člane komisije. Dodate lahko le osebe, ki so imenovane za sodelovanje v komisijah. Če določena oseba še ni registrirana v sistemu, je ni mogoče dodati.

Priprava podatkov JN v DNS - PREDMETI IN KATEGORIJE

Zavihki postopka priprave podatkov
1. Osnovni podatki
2.1. PREDMETI IN KATEGORIJE
2.2. Predmeti in kategorije - CPV
3. Dokumentacija
4. Zaključek


 

V okviru DNS je kategorija obvezen podatek. Sprememba/dodajanje kategorij po objavi javnega naročila ni več mogoče.

 

Predmet (postavka) v tem koraku ni obvezen podatek. Če predmete (postavke) dodamo, je potrebno vedeti, da sprememba le-teh po objavi javnega naročila ni več mogoča. Mogoče je le dodajanje novih predmetov v okviru izbranih kategorij.

Na voljo imate dve možnosti za pripravo predračuna :

1. Priprava predračuna v e-JN po predmetih naročila in kategorijah
2. Priprava predračuna v e-JN samo po kategorijah (brez predmetov)


V primeru, da ne želite definirati predmetov naročila znotraj sistema e-JN ampak le kategorije, izberite v delu »Predmeti (postavke) naročila« možnost »NE«.

V delu »Kategorije« nato definirajte izbrane kategorije:

 • S klikom na gumb »Dodaj« dodajte posamezno kategorijo in jo poimenujte (klik v polje »Naziv«).
 • Nato za vsako kategorijo vnesite ocenjeno vrednost (brez davka) ter izberite vrsto davka.
 • Kategorije lahko uvozite tudi s pomočjo Excel datoteke na enak način, kot je to mogoče pri vnosu predmetov naročila.
Vnos kategorij javnega naročila (v primeru brez predmetov).

V primeru, da želite za javno naročilo definirati tako predmete naročila kot tudi kategorije znotraj sistema e-JN, izberite najprej v delu »Predmeti (postavke) naročila« možnost »DA«.

Nato definirajte predmete naročila in ocenjeno vrednost za vsak predmet posebej. To lahko naredite na dva načina:

Ko določite predmete naročila, se prikaže tabela za dodajanje kategorij. Kategorija je v primeru DNS naročila obvezen podatek.

 • S klikom na gumb »Dodaj« dodajate kategorije in jih poimenujte (klik v polje »Naziv«) ali pa nazive kategorij uvozite s pomočjo Excela (kot pri dodajanju predmetov naročila).
 • Ko so kategorije določene, jih je potrebno povezati s predmeti. Označite predmete, ki jih želite dodati v posamezno kategorijo in z gumbom »Izbrane predmete dodaj v kategorijo« izberite želeno kategorijo (glej sliko).
 • Vsi predmeti morajo biti razvrščeni v kategorije in vsaka kategorija mora vsebovati predmete.

Priprava podatkov JN v DNS - PREDMETI IN KATEGORIJE - CPV

Zavihki postopka priprave podatkov
1. Osnovni podatki
2.1. Predmeti in kategorije
2.2. PREDMETI IN KATEGORIJE - CPV
3. Dokumentacija
4. Zaključek


 

Glavna CPV koda je obvezen podatek.
Dodatne kode CPV za razvrstitev po kategorijah niso obvezen podatek.

Izberite kodo, s pomočjo katere potencialni ponudniki lažje najdejo vrsto blaga, storitve ali gradnje, ki jo vsebuje naročilo. Glavna koda je ena sama.

 • Kodo določite tako, da jo poiščete v drevesnem meniju, nato pa kliknete na gumb »Izberi kodo z drevesa«.
 • Lahko jo poiščete tudi z iskalnikom (na levi), nato pa kliknete na gumb »Izberi kodo z iskalnika«.

Če je naročilo razdeljeno na kategorije, lahko določite še kode, ki veljajo za posamezne kategorije, pri čemer izbira kode za posamezno kategorijo ni obvezen podatek.

 • Kode poiščete na enak način kot glavno kodo, nato pa jih izberete iz seznama, kliknete na gumb »Razvrsti na kategorije« ter izberete kategorijo, na katero želite dodati izbrane kode.
 • Na eno kategorijo lahko dodate več kod.
Prikaz izbranih kod CPV

Priprava podatkov JN v DNS - DOKUMENTACIJA

Zavihki postopka priprave podatkov
1. Osnovni podatki
2.1. Predmeti in sklopi
2.2. Predmeti in sklopi - CPV
3. DOKUMENTACIJA
4. Zaključek
 

V primeru javnega naročila v okviru DNS gre za javno naročilo, ki ga je potrebno objaviti na portalu javnih naročil, zato se dokumentacija ne objavi na portalu e-JN.

Priprava podatkov JN v DNS - ZAKLJUČEK

Prikaz izbranih kod CPV


Po zaključku priprave podatkov javnega naročila se vam bo v zavihku »Moje naloge« kreirala naloga »Preveri datume pred objavo in objavi«.

Pregled datumov pred objavo in objava JN v DNS

 • Na tem mestu lahko po potrebi popravite rok trajanja DNS, roke za postavljanje vprašanj, rok za oddajo prijav in rok za odpiranje prijav.
 • Ker mora biti javno naročilo v primeru DNS objavljeno na portalu javnih naročil (PJN), sistem e-JN naročnika samodejno preusmeri na pjn (v primeru istega elektronskega naslova uporabnika naročnika na pjn in v sistemu e-JN).

   

  Preverite, da ste v e-JN in PJN prijavljeni z istim uporabniškim imenom (email).

 • Na pjn se odpre ustrezen obrazec, ki se samodejno napolni z določenimi podatki, naročnik pa vnese še obvezne manjkajoče podatke.
 • Z objavo javnega naročila na pjn, se naročilo samodejno objavi tudi v sistemu e-JN.
 • Izjema so postopki s področja Obrambe in varnosti, ki jih morate vedno objaviti ročno v e-JN (glej »Ročno objavi JN v e-JN«). Še pred tem pa morate naročilo te vrste objaviti tudi na PJN s posebnim obrazcem.
Vnos rokov in datumov odpiranja ponudb


 

V primeru, da naročnik na pjn v obrazcu, v katerem se bodo datumi iz sistema e-JN samodejno prepisali, slednje popravi oziroma spremeni, mora po objavi obvestila na pjn (in s tem samodejni objavi naročila v sistemu e-JN) slednje spremeniti še v sistemu e-JN. To lahko stori s spremembo javnega naročila v sistemu e-JN. Morebitne kasnejše spremembe rokov za postavljanje vprašanj ter oddaje oziroma odpiranja prijav, pa je še vedno potrebno objaviti tako na pjn (s standardnim obrazcem EU-14) kot tudi v sistemu e-JN.

Ročna objava JN v sistemu e-JN

 • Pri DNS se bo objava v sistemu e-JN izvedla samodejno šele po uspešni objavi na PJN (v primeru istega elektronskega naslova uporabnika naročnika na pjn in v sistemu e-JN).

   

  Izjema so postopki s področja Obrambe in varnosti, ki jih morate vedno objaviti ročno v e-JN. Pred tem pa morate naročilo te vrste objaviti tudi na PJN s posebnim obrazcem.

 • V primeru, da bi bila samodejna objava na PJN neuspešna (oziroma gre za postopek s področja Obrambe in varnosti), boste prejeli obvestilo po e-pošti in nalogo »Ročno objavi JN v e-JN« za ročno objavo javnega naročila v sistemu e-JN.
 • Ko boste izvedli ročno objavo na PJN, vnesite spodaj navedene podatke in s klikom na gumb »Objavi« (na naslednji strani) objavite podatke tudi v sistemu e-JN.
PodatekOpis
Datum objave na PJNDatum, ko je bilo javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil.
Številka na PJNŠtevilka, ki jo ima javno naročilo določeno na portalu javnih naročil.
Številka TEDŠtevilka, ki jo ima javno naročilo določeno v Uradnem listu Evropske unije, če je bilo javno naročilo objavljeno tudi tam.
Povezava do objave na PJNPovezava do objave javnega naročila na portalu javnih naročil.

Pregled (analiza) prijav v DNS

Ko je javno naročilo objavljeno (v e-JN in na PJN), je potencialnim kandidatom v e-JN vidno med aktualnimi javnimi naročili. Kandidati lahko oddajo prijavo na javno naročilo, pripravljavec pa dobi po preteku roka za oddajo oziroma odpiranje prijav v »Moje naloge« nalogo »Preglej prijave«.


Prejete prijave

Prikaže se vam seznam prejetih prijav.

seznam prejetih prijav


Pri posamezni prijavi lahko s klikom na ikono vidite podatke kandidata, kategorije, na katere se je prijavil, ter dokumente, ki jih je priložil prijavi.
V meniju »Izberi akcijo« imate na voljo naslednje možnosti:


PodatekOpis
Analiza prijave

Izdelava analize prijave je obvezna za vsakega kandidata.

 • V delu »Kandidata se izloči« boste s klikom na možnost »Ne«, kandidatu priznali usposobljenost.
 • V delu »Kandidat se izloči« boste s klikom na možnost »Da«, prijavo lahko izločili. To lahko naredite za celotno prijavo ali le za posamezne kategorije, pri čemer morate definirati izbrane kategorije in navesti razlog izločitve.
Poziv na dopolnitev/ pojasniloKandidata lahko s to akcijo pozovete k dopolnitvi oz. pojasnitvi prijave. Odpre se vam pojavno okno, kjer izberete eno ali več vrst poziva, rok za oddajo ter naložite dokumentacijo za kandidata. S klikom na gumb »Generiraj poziv« se vam oblikuje predlog poziva, ki ga morate še dopolniti skladno s svojimi zahtevami.
Preveri ponudnika v
e-Dosje
Sistem e-Dosje uporabite za preverjanje izpolnjevanja izločitvenih pogojev.
 

Kako lahko vidite prijave, če niste pripravljavec?

Prikaz postopka


 

Posebnost DNS postopka javnega naročanja je možnost dodatnega zbiranja prijav potencialnih kandidatov.

Prikaz postopkaMožne akcije na prejetih prijavah


 

V primeru, če boste prijavo oz. posamezno kategorijo izločili, je polje razlog izločitve obvezen podatek!

Priznanje usposobljenosti kandidatom in uvrstitev v katalog kandidatov/ponudnikov

Proces uvrstitve kandidatov v katalog ponudnikov se začne po zaključeni analizi oz. pregledu vseh prejetih prijav.

 • Pripravljavec dobi v »Moje naloge« nalogo »Priznaj usposobljenost«.
 • Prikaže se vam seznam vseh kandidatov, katerim ste pregledali prijavo.

  seznam prejetih prijav
 • Naslednji korak je določitev datuma pravnomočnosti vsakemu kandidatu. V delu »Datum pravnomočnosti« pri posameznemu ponudniku/kandidatu označite kljukico (pazite tudi na izbiro prave kategorije). Nato kliknite na gumb »Določi datum pravnomočnosti«, kjer se vam odpre okno za vnos datuma priznanja pravnomočnosti. V tem delu morate NUJNO določiti datum pravnomočnosti za vse ponudnike, ki jim je bila oz. ni bila priznana usposobljenost.
 • Po zaključku naloge bodo kandidati, ki ji jim je naročnik priznal usposobljenost, uvrščeni v katalog ponudnikov za izvajanje DNS. O priznanju usposobljenosti bodo z določitvijo datuma pravnomočnosti obveščeni tudi po elektronski pošti.
  Katalog ponudnikov lahko vidite tako, da v seznamu DNS poiščete ustrezen DNS in kliknete nanj. Odpre se pregled javnega naročila. Na desni strani je vzpostavljen Katalog ponudnikov, ki vam prikaže podatke o št. ponudnikov v katalogu. S klikom na ikono se vam odpre podrobni seznam ponudnikov. 

OPOZORILO! Naročnik vpiše datum o pravnomočnosti šele, ko je potekel rok za vložitev zahtevka za revizijo na odločitev o priznanju usposobljenosti, ki jo mora naročnik skladno z določili ZJN-3 objaviti na PJN.

 

Po vpisu in potrditvi datuma o pravnomočnosti bo ponudnikom samodejno poslano elektronsko sporočilo o priznanju usposobljenosti.

seznam prejetih prijav

Priprava DNS povpraševanja - OSNOVNI PODATKI

Zavihki postopka priprave podatkov
1. OSNOVNI PODATKI
2.1 Predmeti in kategorije
2.2 Predmeti in kategorije - dražba
3. Povabljeni
4. Dokumentacija
5. Zaključek
 

Pomembno!

Roke lahko pred objavo še spremenite.

Z 2. fazo priprave (posamezna povpraševanja) lahko začnete po vpisu in potrditvi datuma o pravnomočnosti, ko je kandidatom priznana usposobljenost in so uvrščeni v katalog ponudnikov.

 • V seznamu DNS poiščite želeno javno naročilo in kliknite nanj. Odpre se osnovni pregled javnega naročila.
 • Na desni strani, pod »Povpraševanja« kliknite na gumb »Novo DNS povpraševanje« in s tem začnete s pripravo povpraševanja.
novo DNS


Za pripravo povpraševanja dopolnite/popravite spodnje podatke:

PodatekOpis
Oznaka javnega naročilaPrikaz oznake javnega naročila.
Predmet naročilaPrikaz izbranega predmeta javnega naročila (blago, storitve ali gradnje).
Področje naročilaPrikaz izbranega področja naročila (splošno, infrastrukturno ali področje obrambe in varnosti).
NazivVnesite naziv javnega naročila (poljubno, do 199 znakov).
Oznaka povpraševanjaOznako povpraševanja generira sistem avtomatsko.
Številka zadeveVnesite št. zadeve naročila (poljubno, do 100 znakov)
Vrsta postopkaPostopek Povpraševanje DNS je definiran vnaprej in ga ni mogoče spreminjati.
Postopek vključujeNa tem mestu je potrebno definirati ali bo postopek vključeval dražbo ali ne.
Število decimalnih mestNaročnik izbere iz spustnega seznama število, na koliko decimalnih mest želi, da mu ponudnik pripravi predračun.
RokiVnesite roke za:
- postavljanje vprašanj,
- oddajo ponudbe,
- odpiranja ponudb.
KomisijaDodajte osebe, ki so imenovane za sodelovanje v komisiji. Če določena oseba še ni registrirana v sistemu, je ne bo mogoče dodati.

Priprava DNS povpraševanja - PREDMETI IN KATEGORIJE

Zavihki postopka priprave podatkov
1. Osnovni podatki
2.1 PREDMETI IN KATEGORIJE
2.2 Predmeti in kategorije - dražba
3. Povabljeni
4. Dokumentacija
5. Zaključek

Predmeti povpraševanja

 • Na tem mestu je potrebno definirati predmete povpraševanja. V primeru, da v okviru DNS-ja v preteklih korakih še niste definirali predmetov naročila, ampak le kategorije, je to potrebno narediti sedaj.
 • Če ste predmete že definirali, se vam bodo prenesli v tabelo, kjer jih lahko uredite ali dodate nove, ne morete pa jih brisati!
 • Predmete povpraševanja lahko dodate na dva načina:

 

Predmeti naročila
Če ste v začetni fazi DNS-ja definirali predmete (postavke), jih sedaj ni več mogoče izbrisati. Mogoče je le dodajanje podatkov ali dodajanje novih predmetov v okviru izbranih kategorij.

Kategorije povpraševanja

 • V preglednico se vam bodo prenesle kategorije, ki ste jih določili v začetni fazi DNS-ja.
 • Izbrane predmete naročila, je potrebno povezati z ustreznimi kategorijami.

 

Kategorije naročila
V okviru DNS je kategorija obvezen podatek. Sprememba/dodajanje kategorij po objavi DNS-ja ni več mogoča, zato lahko uporabnik za pripravo povpraševanja izbira le med izbranimi kategorijami.

 

Spremljanje porabe sredstev DNS-ja
Vsakokrat, ko odprete novo DNS povpraševanje, vam sistem prikaže aktualno vrednost DNS-ja (zmanjšano za predhodno zaključena DNS povpraševanja). Podatek je informativne narave in služi lažjemu spremljanju porabe.

Priprava DNS povpraševanja - DRAŽBA

Zavihki postopka priprave podatkov
1. Osnovni podatki
2.1 Predmeti in kategorije
2.2 PREDMETI IN KATEGORIJE - DRAŽBA
3. Povabljeni
4. Dokumentacija
5. Zaključek

Priprava podatkov dražbe

 • Če ste obkljukali podatek, da se bo izvedla dražba, je potrebno v zadnjem delu zavihka predmeti in kategorije definirati karakteristike dražbe, ki jo želite izvesti.
 • Sledi izbira tipa dražbe; na voljo imamo dve varianti:

Priprava DNS povpraševanja - POVABLJENI

Pregled povabljenih ponudnikov

Na tem mestu se prikaže seznam ponudnikov, ki jim je bila priznana usposobljenost in bodo povabljeni na oddajo ponudbe.

 

Povabljeni ponudniki bodo pozvani k oddaji ponudbe preko elektronskega sporočila.

Povabljeni ponudniki


Priprava DNS povpraševanja - DOKUMENTACIJA

Pregled podatkov povpraševanja

 • Na tem mestu naložimo predračun za ponudnike, po potrebi pa lahko naložimo še morebitne druge dokumente, ki so pomembni za pripravo ponudbe oz. informiranje ponudnikov.
 • Dokumente lahko naložimo v word, excel ali pdf obliki.
Dokumentacija


Priprava DNS povpraševanja - ZAKLJUČEK

Zaključek povpraševanja

 • S klikom na gumb »Zaključi vnos javnega naročila« ste preusmerjeni v Moje naloge, kjer vas čaka naloga »Preveri datume pred objavo in objavi«.
 • Odpre se vam okno, kjer preverite podatke in objavite povpraševanje.
 • Z objavo povpraševanja se ponudnikom samodejno pošlje obvestilo k sodelovanju na javnem naročilu po elektronski pošti.

Pregled ponudb v DNS

Ob roku za odpiranje ponudb se odpiranje ponudb v sistemu e-JN izvede samodejno, pripravljavec naročila pa nato dobi nalogo »Preglej ponudbe«.

 • S klikom na nalogo se vam prikaže seznam prejetih ponudb po kategorijah (če ste jih pripravili znotraj sistema e-JN). S klikom na posamezno kategorijo se odpre seznam oddanih ponudb.
 • Pri posamezni ponudbi lahko s klikom na ikono vidite podatke o ponudniku, kategoriji ter dokumente, ki jih je priložil k ponudbi. V meniju »Izberi akcijo« imate na voljo naslednje možnosti:

  PodatekOpis
  Preveri ponudnikaIzberete lahko ali se ponudnika izloči (z navedbo razloga) ter ali je ponudba dopustna.
  Poziv na dopolnitev/ pojasniloPonudnika lahko s to akcijo pozovete k dopolnitvi oz. pojasnitvi ponudbe. Odpre se vam pojavno okno, kjer izberete eno ali več vrst poziva, rok za oddajo ter naložite dokumentacijo za ponudnika. S klikom na gumb »Generiraj poziv« se oblikuje predlog poziva, ki ga morate še dopolniti skladno s svojimi zahtevami (glej sliko).
  Preveri ponudnika v e-DosjeSistem e-Dosje uporabite za preverjanje izpolnjevanja izločitvenih pogojev.
 

Kje lahko vedno vidite ponudbe?

Prikaz postopka

Možne akcije na prejetih ponudbah
 

Dopustnost ponudbe
Ponudba je dopustna kadar je skladna z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 oz. v primeru dražbe tudi, če je nedopustna zaradi preseganja naročnikovih zagotovljenih sredstev, skladno s 6. odstavkom 50. člena ZJN-3.

 

Kako podaljšate rok za dopolnitev?

Prikaz postopka

Načrtovanje naslednjih korakov v DNS

Naloga »Načrtuj naslednje korake« se pojavi po pregledu ponudb, a le v primeru, če ste v sistemu e-JN označili, da je javno naročilo razdeljeno na kategorije.

 • Za vsako kategorijo se lahko odločite, kateri korak naj sledi:

  • / (brez odločitve v tem koraku),
  • Zaključi JN,
  • Revizija,
  • Dražba.
 • Za vsako kategorijo se nato generirajo ločene naloge, razen če izberete za določene kategorije enak korak.
 • Ko se izvedejo naloge za vse kategorije (razen nalogi brez odločitve ali revizije, ki ne zahtevata aktivnosti), se ponovno pojavi naloga »Načrtuj naslednje korake«, dokler se vse kategorije ne zaključijo s korakom »Zaključi JN«.

Pravila

 • Dražbe se lahko izvajajo ločeno za vsak posamezen sklop.
 • Dražba se znotraj sklopa lahko izvede samo enkrat (tj. v enem od korakov).
 • Če za posamezen sklop prispe največ ena ponudba, se dražbe ne more izvesti (op. pogoj sta vsaj 2 ponudbi), zato tudi korak dražba ni na voljo.
 • Če označite, da je za sklop izdan revizijski zahtevek, se na sklopu ne more izvesti nič do naslednjega načrtovanja korakov.
 • Če je za sklop izbrano »Zaključi JN«, se za ta sklop ne izbira več korakov.
Načrtovanje korakov po posameznih sklopih v primeru, da ima javno naročilo več sklopov
 

Vsaj eni kategoriji je potrebno določiti izvedljiv korak, tj. korak, ki ni revizija ali brez odločitve (/). 

Če ima javno naročilo načrtovane dražbe, morate na vsakem koraku izbrati dražbo vsaj pri enem sklopu (kjer še ni izvedena), sicer dražbe v naslednjih korakih več ne bodo možne.

Priprava dražbe in povabilo ponudnikov

Če ste pri pripravi posameznega povpraševanja v DNS obkljukali, da javno naročilo vključuje dražbo, dobite v tej fazi nalogo »Pripravi dražbo in povabi ponudnike«. S klikom nanjo se vam prikaže okno za pripravo dražbe.


Osnovni podatki:

V »Osnovnih podatkih« najprej potrdite/spremenite vrsto dražbe, ki ste jo izbrali pri pripravi JN in ustrezno dopolnite podatke:

Navadna dražba
Intervalna dražba

Kategorije in predmeti:

 • Izberite kategorije, za katere boste izvedli dražbo.

Povabi ponudnike:

 • Za vsako kategorijo izberite ponudnike, ki jih želite povabiti k dražbi (privzeto so izbrani vsi, ki so oddali ponudbo).

Zaključek:

 • Po uspešnem zaključku naloge bodo ponudniki po elektronski pošti prejeli vabilo na dražbo.
 

Dražba se lahko izvede, če sta ponudbo za določeno kategorijo oddala vsaj dva ponudnika.

 

Informacije glede dražbe, morajo biti v vseh delih skladne z razpisno dokumentacijo.

Spremljanje in zaključek dražbe v DNS

Spremljanje dražbe

 • V desnem bloku osnovnega pregleda posameznega DNS je prikazana kategorija »Dražba«. Po kliku na ikono None se vam odpre pregled ponudnikov, ki trenutno sodelujejo na dražbi.
 • S klikom na meni »Izberi akcijo« imate možnost dražbo zadržati.
 • S klikom na gumb desno spodaj »Dražba« vstopite v pregled aktualnega poteka dražbe.
None None
 • Po poteku časa dražbe se v »Moje naloge« pojavi nova naloga »Pregled dražbe«, kjer je potrebno še enkrat pregledati rezultate dražbe in zaključiti pregled dražbe.

Načrtovanje naslednjih korakov

Naloga »Načrtuj naslednje korake« se ponovno pojavi po zaključenem pregledu dražbe. Za vsak sklop se lahko odločite, kateri korak naj sledi:

 • / (brez odločitve v tem koraku),
 • Zaključi JN,
 • Revizija.
None

 

Vodeči ponudnik na dražbi je označen zeleno. Ob koncu dražbe se pod tabelo pojavi tudi vrstni red dražiteljev.

Zaključek DNS naročila (prva in druga faza)

V prvi fazi se vam pojavi akcija»Zaključi DNS« po eni od naslednjih akcij:

 • ko se izteče rok trajanja DNS,
 • če DNS predčasno zaključite oz. ukinete.

V drugi fazi (posamezna povpraševanja) se vam pojavi naloga»Zaključi JN« po eni od naslednjih akcij:

 • ko ste pri vseh kategorijah izbrali korak »Zaključi JN« (če ste javno naročilo znotraj sistema e-JN razdelili na kategorije),
 • po zaključeni dražbi (če javno naročilo vključuje dražbo),
 • po pregledu ponudb.

Naročnik nato vpiše zahtevane podatke o zaključku postopka. Na voljo ima dve možnosti izbire:

 • kategorija je uspešno zaključena,
 • kategorija je neuspešno zaključena.
 • Označitev zaključka javnega naročila
   

  Zaključek javnega naročila v sistemu e-JN ne nadomesti priprave in obrazložitve odločitve ter njene vročitve kandidatom in ponudnikom v skladu z ZJN-3, ter tudi ne drugih nadaljnjih obveznih ravnanj naročnika v skladu z ZJN-3 (priprava podpisa pogodbe, objava obvestila o oddaji naročila, priprava končnega poročila ipd.).

  Možne akcije na DNS naročilu

  Glede na status, v katerem se nahaja javno naročilo, imate v podrobnem pregledu pri kliku na meni »Izberi akcijo« na voljo naslednje akcije oz. možnosti:

  • Nalogo, ki jo morate opraviti.
  • Storniraj javno naročilo - Dokler javnega naročila še niste objavili, ga lahko stornirate (izbrišete). Javno naročilo ne bo več vidno v sistemu.
  • Ustavi JN - Po objavi javnega naročila v istemu e-JN in do roka za oddajo ponudb, lahko javno naročilo ustavite. Javno naročilo bo ostalo vidno v sistemu e-JN, vendar s statusom preklicano.
  • Spremeni javno naročilo - Po objavi javnega naročila v sistemu e-JN in do roka za oddajo ponudb lahko javno naročilo še spreminjate.
  • Zadrži JN - Javno naročilo lahko začasno zadržite do roka za odpiranje ponudb. Zadržano javno naročilo lahko ponovno aktivirate.
  • Kopiraj povpraševanje - V okviru DNS je mogoče povpraševanje večkrat ponoviti. Če gre za enake/podobne predmete povpraševanja, ga lahko preprosto kopirate in si s tem olajšate pripravo.
  • Zamenjaj pripravljavca JN.
  • Dodaj bralca.

  Dodajanje bralca

  Pripravljavec javnega naročila lahko kadarkoli na izbrano javno naročilo doda bralca. To je oseba, ki pri pripravi naročila ne sodeluje, lahko pa ga pregleduje. Bralca je na javno naročilo možno dodati tudi po zaključku procesa.

  Zamenjava pripravljavca

  Pripravljavec javnega naročila lahko pripravo javnega naročila dodeli drugemu pripravljavcu. V tem primeru bodo vse naloge, ki jih izvaja pripravljavec naročila, dodeljene novemu pripravljavcu. Prav tako bo novi pripravljavec prejel vsa elektronska sporočila.

  Možne akcije na javnem naročilu   

  Bralca je možno izbrisati v zavihku »Dodatni bralci« v podrobnem pogledu javnega naročila. Sebe lahko izbriše tudi bralec sam.

   

  Po zamenjavi pripravljavca bo imel prejšnji pripravljavec še vedno možnost vpogleda v pripravo javnega naročila.

  Pregled javnega naročila

  Osnovni podatki

  • V seznamu DNS poiščite željeno javno naročilo in kliknite nanj, da se odpre osnovni pregled s podatkom o statusu, v katerem se naročilo trenutno nahaja ter seznamom prejetih ponudb.
  • S klikom na ikono (zadnja ikona desno zgoraj ob naslovu) dostopate do pregleda podrobnih podatkov o naročilu.
  • Če naročilo še ni zaključeno, sta ob naslovu na voljo še dve ikoni: prva prikaže seznam nalog, ki so trenutno v izvedbi, druga pa celoten proces priprave javnega naročila in korak, v katerem se naročilo trenutno nahaja.

  Podrobni podatki

  Podroben pregled javnega naročila je razdeljen na zavihke:

  • Osnovni podatki – Osnovni podatki, Podatki o objavi javnega naročila in Komisija.
  • Kategorije in predmeti – pregled kategorij in predmetov.
  • Dokumentacija – Dokumenti za podpis, Dokumentacija naročnika, Poročila dražbe in Poročila o ponudbah in ponudnikih.
  • Dodatni bralci – pregled dodatnih bralcev in možnost brisanja bralcev.
  • Vprašanja in odgovori - prikaz vprašanj ponudnikov ter možnost vnosa odgovorov.
  • Dnevnik dogodkov – pregled dogodkov in opomb (Dnevnik dogodkov, in Dnevnik dogodkov eDražbe).
  • Načrtovanja.
   

  V prvi fazi (vzpostavitev DNS), ko je DNS objavljen na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu EU, lahko vidite vprašanja in objavljate odgovore samo na portalu javnih naročil.
  V drugi fazi (posamezna povpraševanja), ki jo izvajate samo med ponudniki, ki ste jim priznali usposobljenost za posamezno kategorijo oz. celoten DNS, na vprašanja odgovorite tako, da najprej izberete eno ali več vprašanj ali pa podate splošen odgovor, ki bo objavljen kot samostojno pojasnilo.

  Prikaz osnovnih podatkov javnega naročila


  Prikaz ikon poleg naslova


  Pregled podrobnih podatkov javnega naročila


  Ustavitev javnega naročila

  • Skladno z določili ZJN-3 lahko DNS tudi predčasno zaključite oz. ukinete.

  • Po objavi posameznega povpraševanja (druga faza) v sistemu e-JN in do roka za oddajo ponudb, pa lahko javno naročilo v sistemu e-JN ustavite.

   • Najprej v seznamu javnih naročil v izvedbi izberite naročilo ter s klikom na ikono vstopite v pregled podrobnih podatkov naročila.
   • V podrobnem pregledu kliknite na meni »Izberi akcijo« ter izberite »Ustavi JN«.
  • Javno naročilo bo ostalo vidno v sistemu e-JN, vendar s statusom ustavljeno. Naročilo boste lahko samo pregledovali.
  • Če postopek javnega naročila ustavite, ne glede ali gre za prvo (vzpostavitev DNS) ali drugo fazo (posamezna povpraševanja), odločitev o tem objavite na portalu javnih naročil.  Akcija, ki omogoča ustavitev javnega naročila

  Zadržanje javnega naročila

  • Če naročnik zaradi prejetega zahtevka za revizijo zoper objavo obvestila o naročilu ali razpisno dokumentacijo (prva faza - vzpostavitev DNS) v skladu z ZPVPJN zadrži postopek javnega naročila, lahko tudi v sistemu e-JN javno naročilo zaradi prejetega zahtevka za revizijo začasno zadrži do roka za odpiranje ponudb.

   • Najprej v seznamu javnih naročil v izvedbi izberite naročilo ter s klikom na ikono vstopite v pregled podrobnih podatkov naročila.
   • V podrobnem pregledu iz menija »Izberi akcijo« izberite »Zadrži JN«.
   • V tem primeru se odpiranje ponudb ne bo izvedlo, tudi ponudniki ne bodo imeli možnosti oddaje ponudb.
  • Zadržan postopek lahko kasneje ponovno aktivirate z akcijo »Nadaljuj JN«.
  • Naročnik ima možnost zadržanja v skladu z ZPVPJN tudi v drugi fazi (oddaja posameznih povpraševanj).
  Akcija, ki omogoča zadržanje javnega naročila

  Akcija, ki omogoča nadaljevanje javnega naročila

  Sprememba javnega naročila

  • Javno naročilo (podatke in dokumentacijo) lahko spreminjate do roka za oddajo ponudb.

   • Najprej v seznamu javnih naročil v izvedbi izberite naročilo ter s klikom na ikono vstopite v pregled podrobnih podatkov naročila.
   • V podrobnem pregledu kliknite na meni »Izberi akcijo« ter izberite »Spremeni javno naročilo« in spremenite podatke (na enak način kot pri pripravi razpisne dokumentacije).
   • Med vašimi nalogami se bo ustvarila naloga »Spremeni javno naročilo«.
  • V prvi fazi (vzpostavitev DNS), ko je DNS objavljen na portalu javnih naročil, navedeno spremembo objavite v sistemu e-JN šele potem, ko je bila sprememba objavljena na portalu javnih naročil.
  • O spremembi razpisne dokumentacije bo komisija obveščena po elektronski pošti.
   

  V prvi fazi (vzpostavitev DNS), ko je DNS objavljeno na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu EU, navedeno spremembo objavite v sistemu e-JN šele potem, ko je bila sprememba objavljena na portalu javnih naročil.
  V drugi fazi (posamezna povpraševanja), ki jo izvajate samo med ponudniki, ki ste jim priznali usposobljenost za posamezno kategorijo oz. celoten DNS, spremembo izvedete samo v sistemu e-JN. Spremenite lahko roke in razpisno dokumentacijo. O spremembi so ponudniki obveščeni po elektronski pošti.  Akcija, ki omogoča spremembo javnega naročila